DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 16 JUNI 2022

 

VÄDER

En fortsatt västlig vind på 5 – 7 m/s och i stort sett helmulet under efternatten och morgonen. Från 09-tiden mojnade äntligen den under ett flertal dagar dominerande västvinden och samtidigt klarnade det upp västerifrån. Från middagstid och resten av dygnet fick vi uppleva en helt molnfri himmel.

 

Min temp: +13,6°C kl. 03-06. Max temp: +18,3°C kl. 16.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: V 6,4 m/s, byvind 8,4 m/s, +14,3°C, vattenstånd +-0 cm.

08:00: V 4,9 m/s, byvind 7,6 m/s, +14,3°C, vattenstånd +24 cm.

14:00: SV 2,7 m/s, byvind 3,6 m/s, +17,7°C, vattenstånd +7 cm.

20:00: NV 4,7 m/s, byvind 6,3 m/s, +17,1°C, vattenstånd +17 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 04:18 och ner 22:08.

 

PERSONAL

Elizabeth Sjöström, Anette Unger och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

24 nät 03:45-12:00 och 4 nät 16:00-21:00 (218 nättimmar).

Ingen burfångst.

 

OBSERVATIONER

Tornseglare: Två ex flög västerut över fyrområdet 08:15.

Roskarl: Vid 21-tiden födosökte tre 2K+ längst ut på Hamnudden. En var troligen en 2K medan de två andra (en hane + en hona) såg ut som 3K+.

Svartsnäppa: Ett ex hördes överflygande vid 05-tiden.

Kentsk tärna: Totalt minst 5 ex hördes och sågs förbiflygande under dagen.

Svart rödstjärt: En honfärgad fågel sågs till och från födosökande inom fyrområdet från morgon till 16-tiden.                                                           

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

32 individer av 5 arter.

Fisktärna 1 pullus, tobisgrissla 22 pulli, hussvala 1, stare 7 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 364 och i år totalt till 4 690.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

En egen kontroll av en skärpiplärka märkt som 1K hane den 23 augusti 2021.

En sedan högst någon vecka död ejder visade sig vara ringmärkt som häckande 3K+ hona på ön 12 maj 2018.

Vid pullmärkning av tobisgrissleungar på Västudden kontrollerades även två adulta fåglar. Den ena var märkt som bounge 24 juni 2016, medan den andra var rejält gammal, då den hade ringmärkts av undertecknad som bounge 24 juni 1997, alltså idag i en ålder av 25 år så när som på 8 dagar.

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning.

 

ÖVRIGT

*Vid 10-tiden sågs en gråtrut äta på en omärkt tretåig måsunge (stadie C) på gräsmattan mellan gamla fyrarna. Ungen var ej tagen från bona på gamla fyrarna utan bör ha blivit prederad från någon av bona på Rissastenen.

* Stefan och Jum kom med en företagsgrupp på 6 personer som stannade här ett par timmar under eftermiddagen.

*Anders Lorén med svärfar och tre damer kom med en privat båt och stannade ett par timmar på kvällen. De hann med en picknick och åtminstone en av damerna tog sig ett premiärdopp från badstegen längst ut på Stora bryggan, som nämnda herrar monterade för någon månad sedan.

 

VID DATORN

Uno Unger