DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 14 JUNI 2022

 

VÄDER

En del moln på himlen under morgonen men från 09-tiden lyste solen från en helt molnfri himmel. Fram på eftermiddagen sågs en bank av moln över fastlandet. Under sena eftermiddagen och fram på kvällen syntes en del cirrusmoln. Hela efternatten blåste en hård till frisk vind från VNV-NV. Vindriktningen var densamma hela dagen men till kvällen hade vindstyrkan mojnat till bara måttlig.

 

Min temp: +13,1°C kl. 03-04. Max temp: +17,2°C kl. 15.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: VNV 12,8 m/s, byvind 16,9 m/s, +13,2°C, vattenstånd +22 cm.

08:00: VNV 9,5 m/s, byvind 12,4 m/s, +14,3°C, vattenstånd +25 cm.

14:00: VNV 6,5 m/s, byvind 8,6 m/s, +16,9°C, vattenstånd +9 cm.

20:00: VNV 7,9 m/s, byvind 10,3 m/s, +15,8°C, vattenstånd +12 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 04:19 och ner 22:07.

 

PERSONAL

Elizabeth Sjöström, Anette Unger och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

Ingen nätfångst idag pga för hård vind (12,5 m/s) från VNV vid normal nätfångststart så här års.

Inga burar.

 

OBSERVATIONER

Roskarl: Två 2K+ födosökte på tångvallen vid SO-udden under kvällen.

Skärsnäppa: Fem äldre ex (2K+) stationära idag också på SO-udden tillsammans med två roskarlar.

Svartsnäppa: En vacker ad i sommardräkt födosökte idag också på SO-udden under kvällen.

Silvertärna: Ett par kvar med en unge ca 35 meter ONO Kruthuset. Endast ett häckande par på Nidingen i år.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

20 individer av 2 arter.

Fisktärna 4 pulli ochtretåig mås 16 pulli.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 297 och i år totalt till 4 623.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Vid ringmärkning av tretåiga måsungar på östra gamla fyren sågs 5 adulta fåglar med färgringar sittande i sina bon. Dessa var MFP och M4D i bo 6, MCH i bo 7 samt MP6 och MDN i bo 8.

 

UPPDRAGSARBETE

Elizabeth genomförde en rejäl omgång gräsklippning av fyrområdets alla gräsytor, vilket tog 5 timmar.

 

ÖVRIGT

*Idag påbörjades årets ringmärkning av öns tretåiga måsungar. Vi nöjde oss med kontroll av alla bolägen på den östra gamla fyren. Bo 5 innehöll ännu ett ägg. I övriga 8 aktiva bon ringmärktes 16 ungar varav 9 även fick färgringar.

* Stefan och Jum hade ett kort dagsbesök med 9 personer från ett företag.

 

VID DATORN

Uno Unger