torsdag 29 oktober

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION –  2015

VÄDER
Mulen efternatt och gryning, dock ganska lätt molnighet, som varade hela dagen.
Efter lunch avtog vinden hastigt och därmed blev det s.k. tumlarväder med 1-2 m/s ostlig vind vid 15-tiden.
Ett par timmar sol under em.

01:00: Medelvind OSO 7 m/s, byvind 9 m/s, +8,7°C, vattenstånd -22 cm, 1020 hPa
04:00: Medelvind O 7 m/s, byvind 9 m/s, +8,0°C, -13 cm
07:00: Medelvind O 8 m/s, byvind 11 m/s, +8,2°C, -8 cm
10:00: Medelvind OSO 8 m/s, byvind 10 m/s, +8,4°C, -19 cm
13:00: Medelvind OSO 4 m/s, byvind 7 m/s, +9,2°C, -26 cm, 1021 hPa
16:00: Medelvind ONO 3 m/s, byvind 4 m/s, +9,5°C, -19 cm, 1022 hPa
19:00: Medelvind O 5 m/s, byvind 6 m/s, +9,1°C, -4 cm, 1023 hPa
22:00: Medelvind OSO 5 m/s, byvind 6 m/s, +9,0°C, -11 cm, 1025 hPa

Väderdata från SMHI samt Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen avseende lufttrycket.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 07:18 och ned 16:33.

PERSONAL
Göran Andersson, Lotta Berg, Hanna Berg, Sara Skidell och Eva Åkesson.

VERKSAMHET
Fångst och ringmärkning med 15 nät klockan 06:20-11:00, 20 nät 11:00-13:00 och 21 nät 13:00-20:30.
samt 31 burar i Kausan 06:30-17:30.
Observationer från gårdstunet klockan 07:00-10:00, 10:00-12:00 med kortare avbrott
samt åter mer kontinuerliga obsar klockan 13:30-15:30.

OBSERVATIONER:

SÅNGSVAN – en flock på dussinet 3K+ rastade vid Ostudden klockan 14:45.

EJDER – flocken söder om Ostudden räknades i nästan stiltje av Eva klockan 14:40:
122 gudingar och 79 ådor.

STORLOM – klockan 07:55, en 2K, öster om Nidingen, mot syd.
SVARTNÄBBAD ISLOM – en 3K+ i nästan komplett sommardräkt, upptäcktes norr om Västudden klockan 07:39 av Eva. Den flög med måttlig fart söderut, ca 400 m väster om ön, så även personal som råkade vara inomhus fick se islommen. Bra att alla på ön har walkie-talkie! Ruggningen hade påbörjats i ”ansiktet”, så kinden var ljus. Svartnäbban fortsatte förbi Klockfotsrevet och släpptes långt i söder 07:43. Sara fick livskryss!

HAVSSULA – en 2K, en 4K och 14 adulter förbiflygande. De flesta söderut.
TOPPSKARV – klockan 14:30 räknades 74 ex på Klockfotsrevet samtidigt som minst 20 toppskarvar fiskade runt Nidingen.

FJÄLLVRÅK – klockan 11:10 två 1K in mot kusten, troligen retursträck.
PILGRIMSFALK – omärkt ungfågel. Trolig hona. Efter lång jaktsekvens norr om Strandoxeln, satt den några minuter på en sten vid Västudden. Drog sen vidare och lämnade Nidingen.

SKÄRSNÄPPA – en flock på 45 ex längs Nordstranden.
BREDSTJÄRTAD LABB – en 1K rastande, troligen samma individ födosökande på fm och em. Klockan 09:29-09:32 jagande utanför Västudden och sedan mot NO. Den återupptäcktes 14:40-14:55 ca en kilometer norr om Nidingen. Efter misslyckad långmobbning av tretåmås, fällde labben på vattnet.

RINGDUVA – retursträck in mot kusten klockan 15:05.
DOMHERRE – en hona rastade på ön under fm.

RINGMÄRKNING
4 individer av 3 arter:
gärdsmyg 1, järnsparv 2 och gulsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 1622 och i år 9161.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: två gärdsmygar, två rödhakar, en taltrast (märkt 9.10), två svarthättor, en gransångare (den som varit på ön sedan ringmärkningen 15 juli)och en bergfink.

UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning av gästtoaletten nere vid hamnen (0,5 tim).

ÖVRIGT
* Den svartnäbbade islommen kom så pass tidigt att en ur personalen, som tagit liten sovmorgon, fick göra en brandkårsutryckning till tubkikaren på gårdstunet. Med andra ord … en islom i sommardräkt sågs av skådare i nattdräkt!
* Nät 13A kasserades klockan 11:00 och två timmar senare flyttades nät 12A (östra Kruthusnätet) dit.
* Ett försök att fånga vinterhämplingar och ugglor gjordes. Näten togs ner först klockan 20:30.
* Minst fem tumlare noterades under dagen. Samtliga strax norr om Nordstranden och Ostudden.

När det blåser ordentligt från öster ett par dagar i sträck blir det tämligen tomt i näten, och även om det mojnade framåt eftermiddagen var det fortfarande påfallande tomt på sträckande och rastande tättingar på ön. Idag har vi ringmärkt fyra nya fåglar av tre arter, samt fångat åtta egna kontroller av sex arter… Å andra sidan har denna stiltje gett oss möjlighet att lägga tid på att spana ut över havet, med gott resultat: i morse passerade en snygg äldre svartnäbbad islom i sommardräkt förbi Västudden, och senare under dagen sågs vid flera tillfällen en ung bredstjärtad labb mobba tretåiga måsar i jakten på föda. En ung omärkt pilgrimsfalk, troligen en hona, rastade kort på ön och gjorde något halvhjärtat försök att fånga gräsänder innan hon drog vidare mot sydväst. Inte mindre än 95 toppskarvar har räknats in under eftermiddagen, och en flock om c:a 45 skärsnäppor har dragit runt i området. Slutligen ska nämnas att vi, när havet nu lugnat sig, kunnat se flera tumlare idag, vilket alltid är trevligt.

När en gråsiskeflock passerar ön är det lätt hänt att ett antal fåglar fastar i näten – ofta samtidigt och i samma nät. Då kan man ägna sig åt den här typen av spännande jämförelser mellan raserna. I Sverige ser vi ju brunsiska (C.f. cabaret) som en ras, eller underart om man föredrar det begreppet, och den ”vanliga” gråsiskan av nominatrasen (C.f. flammea) som en annan; de betraktas alltså båda som samma art, gråsiska. Av de sju fåglarna på bilderna här betraktades tre som C f cabaret, en som C f flammea och övriga tre som obestämda vad gäller rastillhörighet. Detta baserat på färg (varmbrun med bruntonat vingband på brunsiska), storlek med betoning på vinglängd (nättare helhetsintryck och kortare vinge på brunsiska), och näbbstorlek (mindre, vilket ger en näpnare uppsyn hos brunsiska).

VID DATORN
Göran Andersson

 • SångsvanCygnus cygnus 12 3K+ Rastande (En flock på dussinet 3K+ rastade vid Ostudden klockan 14:45.)
 • GrågåsAnser anser 100 ex. Sträckande SV (23 + 2 + ca 75)
 • KrickaAnas crecca 4 ex. Rastande (Klockfotsrevet vid 16:15-tiden.)
 • GräsandAnas platyrhynchos Noterad Stationär
 • EjderSomateria mollissima 260 ex. Stationär (Flocken söder om Ostudden räknades i nästan stiltje av Eva klockan 14:40: 122 gudingar och 79 ådor. Vid Klockfotsrevet samtidigt 60 ex, mest gudingar även där.)
 • SjöorreMelanitta nigra 40 ex. Förbiflygande (Största flockar var på 16 resp. 11 ex.)
 • SvärtaMelanitta fusca 13 ex. Sträckande S (Klockan 07:36-07:39 8 + 5 ex söderut.)
 • KnipaBucephala clangula 2 1K+ Honfärgad Sträckande S
 • SmåskrakeMergus serrator 4 ex. Stationär (En äldre hanne och tre honfärgade.)
 • StorlomGavia arctica 1 2K Sträckande S (Klockan 07:55 öster om Nidingen.)
 • Svartnäbbad islomGavia immer 1 3K+ Sträckande S (En 3K+ i nästan komplett sommardräkt, upptäcktes norr om Västudden klockan 07:39 av Eva. Den flög med måttlig fart söderut, ca 400 m väster om ön, så även personal som råkade vara inomhus fick se islommen. Bra att alla på ön har walkie-talkie! Ruggningen hade påbörjats i ”ansiktet”, så kinden var ljus. Svartnäbban fortsatte förbi Klockfotsrevet och släpptes långt i söder 07:43. Sara fick livskryss!)

 • HavssulaMorus bassanus 1 2K Förbiflygande
 • HavssulaMorus bassanus 1 4K Förbiflygande
 • HavssulaMorus bassanus 14 5K+ Förbiflygande
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 95 ex. Stationär (Klockan 14:30 räknades 74 ex på Klockfotsrevet samtidigt som minst 20 toppskarvar fiskade runt Nidingen.)
 • SparvhökAccipiter nisus 1 ex. Födosökande (Studsade i ett av näten bakom Fotogenboden.)
 • SparvhökAccipiter nisus 2 ex. Sträckande
 • FjällvråkButeo lagopus 2 1K Sträckande O (Klockan 11:10. Troligen retursträck.)
 • PilgrimsfalkFalco peregrinus 1 1K Födosökande (Omärkt. Trolig hona. Efter lång jaktsekvens norr om Strandoxeln, satt den några minuter på en sten vid Västudden. Drog sen vidare och lämnade ön.)
 • VattenrallRallus aquaticus 3 ex. Stationär
 • SkärsnäppaCalidris maritima 45 ex. Förbiflygande (En flock på ca 45 ex flög österut längs Nordstranden.)

 • Bredstjärtad labbStercorarius pomarinus 1 1K Födosökande (En 1K rastande, troligen samma individ födosökande på fm och em. Klockan 09:29-09:32 jagande utanför Västudden och sedan mot NO. Den återupptäcktes 14:40-14:55 ca en kilometer norr om Nidingen. Efter misslyckad långmobbning av tretåmås, fällde labben på vattnet.)

 • FiskmåsLarus canus 1 3K+ Rastande (Klockfotsrevet.)
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Födosökande
 • SillgrisslaUria aalge Noterad Sträckande
 • TordmuleAlca torda Noterad Sträckande
 • TobisgrisslaCepphus grylle 5 ex. Förbiflygande (Fyra 2K+ och en 1K.)
 • RingduvaColumba palumbus 2 ex. Sträckande O (Retursträck in mot kusten klockan 15:05.)
 • SånglärkaAlauda arvensis 1 ex. Lockläte, övriga läten
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis Noterad Rastande (Har radikalt minskat de senaste två dagarna. Ingen ringmärkt eller kontrollerad i dag.)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Rastande
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes Noterad Rastande
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 1 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 2 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 3 ex. Rastande
 • RödhakeErithacus rubecula 2 ex. Rastande
 • KoltrastTurdus merula 1 2K+ Hane Stationär
 • BjörktrastTurdus pilaris 1 ex. Rastande
 • TaltrastTurdus philomelos 1 ex. Stationär (Kontroll av egen ringmärkning från 9 oktober.)
 • SvarthättaSylvia atricapilla 2 Hane Stationär (Kontroll av egen ringmärkning innevarande vecka.)
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Stationär (Den ringmärkta som varit på ön sedan åtminstone 15 juli.)
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 25 ex. Sträckande
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 2 ex. Stationär
 • StareSturnus vulgaris 65 ex. Sträckande SV
 • BofinkFringilla coelebs Noterad Rastande (Några stycken.)
 • BergfinkFringilla montifringilla Noterad Stationär (Enstaka.)
 • GrönfinkCarduelis chloris 1 ex. Förbiflygande
 • GrönsiskaCarduelis spinus Noterad Lockläte, övriga läten
 • VinterhämplingCarduelis flavirostris 40 ex. Rastande
 • GråsiskaCarduelis flammea Noterad Lockläte, övriga läten
 • DomherrePyrrhula pyrrhula 1 Hona Rastande
 • GulsparvEmberiza citrinella 1 2K+ Hona Rastande (Ringmärktes.)
 • GulsparvEmberiza citrinella 1 ex. Ringmärkt
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 1 ex. Rastande

Nidingen övr organismer, Hl

Göran Andersson, Lotta Berg
 • TumlarePhocoena phocoena 5 ex. Konstant kurs, regelbunden dykning (Samtliga fem norr om Nidingen inklusive Ostudden. Klockan 07:33 en stor individ mot väster nära Nordstranden. Klockan 08:03 två ex österut. Klockan 15:01-15:05 två ex västerut.)