Måndagen 13 juli

VÄDER
Molnigt mest hela dagen, några regnstänk på fm uppsprickande mot em och kvällen.

02:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 7 m/s, +16,1°C, vattenstånd +4 cm
05:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +15,4°C, vattenstånd +20 cm
08:00: Medelvind V 5 m/s, byvind 6 m/s, +15,2°C, vattenstånd +17 cm
11:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 7 m/s, +16,9°C, vattenstånd +8 cm
14:00: Medelvind V 5 m/s, byvind 7 m/s, +17,5°C, vattenstånd +7 cm
17:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 5 m/s, +17,7°C, vattenstånd +17 cm
20:00: Medelvind V 5 m/s, byvind 6 m/s, +16,8°C, vattenstånd +14 cm

Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 04:37 och ner 21:58.

PERSONAL
Kåre och Ia Ström, Calle Hagman, Karin Esaiasson, Leif och Estrellita Jonasson.

VERKSAMHET
Nätfångst med 12 nät 5:00 -13:00,10 nät 5:00-13:00
Burfångst med 27 burar i Kausan 05:00-20:00 och 13 burar på Playan 05:00-20:00.

OBSERVATIONER
Sandlöpare: En ad på Playan
Kärrsnäppa: Minst 10 ex
Skogssnäppa: minst 2 ex.
Småspov: 3 ex

RINGMÄRKNING
43 individer av 8 arter:
Kärrsnäppa 6, svarthätta 1, sädesärla 3, stenknäck 1, skärpiplärka 12, tobisgrissla 2, fiskmås 1,silltrut 17
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 329 och i år 5123.

KONTROLLER
Kontroll av skärpiplärka 4, kärrsnäppa 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget noteringsbart.

ÖVRIGT
En liten katamaran fick segelhaveri strax öster om Lilleland men lyckades paddla sig in till Ostudden. De två ynglingarna fick härbärge över natten i Nidingens Vänners lilla rum. I morgon kommer Sjöräddningen och hämtar dem klockan 10 enligt uppgift. Lite skärrade var de men vi hade dem under uppsikt under paddlingen till Ostudden. Undertecknad och Estrellita mötte upp dem på Ostudden. Som tur var hade de med sig utrustning och mat så de klarade sig bra utan alltför mycket assistans från oss.
Seglet på deras katamaran hade blivit skadat av en kraftig våg i kombination med en vindstöt. Denna gång slutade det bra, och det är tur att vi från fågelstationen finns härute.

Expedition ”Rissa Fladen”. Tidigt på morgonen i stilla och mulet väder anlände Lasse Hellberg med Nidingens båt tillsammans med Tommy Järås , Uno Unger och Kåre Ström för en expedition till Fladens fyr. Syftet var att fastställa häckning av tretåig mås på fyrtornet och om möjligt ring- och färgmärka häckande tretåiga måsar och boungar. Stegar och annan utrustning togs med för att underlätta arbetet. Båten var framme 08:20 och häckande fåglar fanns i tre fönstersmygar på utsidan av fyrtornet. Med hjälp av stegar och håv kunde totalt fyra boungar ring- och färgmärkas; två ungar i vardera två bon. Ett tredje bo var tomt, men det fanns en adult fågel vid boet. Tre av fem vuxna fåglar fångades in. Dessa var samtliga redan märkta; två från samma syskonkull och märkta 2011 på ett av Nidingens fyrtorn. Den tredje var också märkt 2011,på ett av fyrtornen på Nidingen. Märkning gick snabbt och vant av Tommy och Uno och allt var klart redan 09.50. Vi fyren observerades även 1 havstrut, 1 skrattmås och runt 45 storskarvar.

VID DATORN
Leif Jonasson och Kåre Ström

 • KanadagåsBranta canadensis 8 ex. Stationär
 • GravandTadorna tadorna 3 ex. Stationär (par med en unge)
 • KrickaAnas crecca 2 Adult Rastande
 • GräsandAnas platyrhynchos 1 Adult Rastande
 • EjderSomateria mollissima 150 ex. Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 55 ex. Rastande
 • SmåskrakeMergus serrator 5 ex. Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo 60 ex. Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 6 ex. Stationär

 • VattenrallRallus aquaticus 1 ex. Spel/sång
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • TofsvipaVanellus vanellus 1 ex. Rastande
 • SandlöpareCalidris alba 1 Adult Rastande
 • SpovsnäppaCalidris ferruginea 1 Adult Rastande
 • KärrsnäppaCalidris alpina 15 Adult Rastande
 • MyrspovLimosa lapponica 1 ex. Rastande
 • SmåspovNumenius phaeopus 2 ex. Rastande
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 2 ex. Rastande
 • SkogssnäppaTringa ochropus 2 ex. Rastande
 • GluttsnäppaTringa nebularia 1 ex. Rastande
 • RödbenaTringa totanus Noterad Stationär
 • RoskarlArenaria interpres 1 ex. Rastande
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 80 ex. Sträckande (småflockar mot SV under hela dagen)
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo 2 ex. Stationär
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 15 ex. Förbiflygande
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • KoltrastTurdus merula 2 ex. Stationär
 • SvarthättaSylvia atricapilla 1 Adult Hona Rastande
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Rastande
 • StareSturnus vulgaris 20 ex. Rastande
 • HämplingCarduelis cannabina 1 ex. Rastande
 • StenknäckCoccothraustes coccothraustes 1 2K+ Hona Rastande (med ruvfläck)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *