måndag den 31 augusti

VÄDER
Mulet under större delen av dagen
02:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 3 m/s, +15,9°C, vattenstånd -9 cm
05:00: Medelvind NO 3 m/s, byvind 4 m/s, +15,2°C, vattenstånd – cm
08:00: Medelvind O 4 m/s, byvind 5 m/s, +15,4°C, vattenstånd +6 cm
11:00: Medelvind NO 4 m/s, byvind 5 m/s, +16,1°C, vattenstånd -3 cm
14:00: Medelvind NO 4 m/s, byvind 7 m/s, +17,1°C, vattenstånd -10 cm
17:00: Medelvind O 6 m/s, byvind 8 m/s, +17,7°C, vattenstånd -5 cm

Väderdata från SMHI.

PERSONAL
Andreas Eriksson, Stina Andersson, Per Österman och Hasse Österman.

VERKSAMHET
28 nät 05:00-09:30, 17 nät 09:30-12:00 35 burar i Kausan 05:00 – 21:00.

OBSERVATIONER
Se artportalen.

RINGMÄRKNING
68 individer av 9 arter.
Större strandpipare 4
Kärrsnäppa 25
Roskarl 1
Skärpiplärka 5
Gulärla 1
Sädesärla 5
Rödstjärt 1
Trädgårdssångare 4
Lövsångare 22
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 607 och i år 6230.

KONTROLLER
1 höksångare som märktes den 26/8, den har nu vänt den negativa vikttrenden.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT
Trevlig dag. En silltrutsunge är fortfarande så liten att den ännu inte är flygg.

VID DATORN
Andreas Eriksson

 • GräsandAnas platyrhynchos Noterad Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 3 ex. Rastande
 • SjöorreMelanitta nigra 5 ex. Sträckande V
 • SmålomGavia stellata 1 ex. Sträckande V
 • GråhakedoppingPodiceps grisegena 1 ex. Sträckande V
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 41 ex. Stationär
 • Brun kärrhökCircus aeruginosus 1 1K Sträckförsök
 • Brun kärrhökCircus aeruginosus 1 Adult Hona Sträckförsök
 • TornfalkFalco tinnunculus 1 1K Rastande
 • VattenrallRallus aquaticus 1 1K Stationär
 • StrandskataHaematopus ostralegus 4 ex. Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 15 ex. Rastande
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 4 ex. Ringmärkt
 • LjungpiparePluvialis apricaria 1 2K+ Rastande
 • KustsnäppaCalidris canutus 4 1K Rastande
 • SmåsnäppaCalidris minuta 1 1K Rastande
 • KärrsnäppaCalidris alpina 50 ex. Rastande
 • KärrsnäppaCalidris alpina 25 ex. Ringmärkt
 • EnkelbeckasinGallinago gallinago 1 ex. Rastande
 • SmåspovNumenius phaeopus 1 ex. Rastande
 • StorspovNumenius arquata 5 ex. Rastande
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 1 ex. Rastande
 • GluttsnäppaTringa nebularia 2 ex. Rastande
 • RödbenaTringa totanus 52 ex. Rastande
 • RoskarlArenaria interpres 5 ex. Rastande
 • RoskarlArenaria interpres 1 ex. Ringmärkt
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Rastande
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Rastande
 • HavstrutLarus marinus Noterad Rastande
 • TobisgrisslaCepphus grylle 1 ex. Förbiflygande
 • LadusvalaHirundo rustica Noterad Rastande
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • TrädpiplärkaAnthus trivialis Noterad Rastande
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis Noterad Rastande
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 5 ex. Ringmärkt
 • GulärlaMotacilla flava 1 ex. Ringmärkt
 • GulärlaMotacilla flava Noterad Rastande
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Rastande
 • SädesärlaMotacilla alba 5 ex. Ringmärkt
 • RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 1 ex. Ringmärkt
 • RödstjärtPhoenicurus phoenicurus Noterad Rastande
 • BuskskvättaSaxicola rubetra 1 ex. Rastande
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 5 ex. Rastande
 • KoltrastTurdus merula Noterad Stationär
 • HöksångareSylvia nisoria 1 ex. Rastande (kontroll)

 • TrädgårdssångareSylvia borin Noterad Rastande
 • TrädgårdssångareSylvia borin 4 ex. Ringmärkt
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 22 ex. Ringmärkt
 • LövsångarePhylloscopus trochilus Noterad Rastande
 • Grå flugsnappareMuscicapa striata Noterad Rastande
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 1 ex. Rastande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *