Lördag 27 juni

VÄDER
Vid gryningen så gott som helmulet med stråk av dimmoln, i synnerhet inne över fastlandet. Dimmolnen skingrades och sikten var god under dagen. Flera timmar bleke på havet från gryningen och framåt.
02:00: Medelvind SO 2 m/s, byvind 3 m/s, +13,9°C, vattenstånd +1 cm
05:00: Medelvind S 2 m/s, byvind 3 m/s, +14,0°C, vattenstånd +6 cm
08:00: Medelvind N 1 m/s, byvind 2 m/s, +14,5°C, vattenstånd 0 cm
11:00: Medelvind S 2 m/s, byvind 2 m/s, +15,1°C, vattenstånd -7 cm
14:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 3 m/s, +15,1°C, vattenstånd +3 cm
17:00: Medelvind SV 2 m/s, byvind 3 m/s, +15,0°C, vattenstånd +11 cm
20:00: Medelvind S 2 m/s, byvind 3 m/s, +14,8°C, vattenstånd +6 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.Solen gick upp 04:20 och ner 22:10.

PERSONAL
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Patrick Tollgren Lazarov, Anette Unger och Uno Unger. Personalbyte under tidig eftermiddag då Patrick Tollgren, Anette Unger och Uno Unger avlöstes av Tommy Järås, Åsa Rydén och Andreas Eriksson. Linda och Ulrika stannar tills vidare. Skeppare Lasse Hellberg skötte personalbytet med stationsbåten.

VERKSAMHET
Nätfångst med 19 nät 04:45-10:45.

OBSERVATIONER
STORLOM En adult i sommardräkt passerade mot N väster om ön 08:35.
TUMLARE En familjegrupp på 3 ex simmade österut N om Nidingen vid 10-tiden.

RINGMÄRKNING
17 individer av 3 arter:
Gransångare 1, stare 15 och bofink 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 380 och i år 4 645.

KONTROLLER
En Nidingenmärkt skärpiplärkehane född 2012 kontrollerades i nät 6E.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (7 tim).

ÖVRIGT
Fyra adulta tretåiga måsar med ljusloggrar fångades på östra fyren under eftermiddagen, så nu hoppas vi att batterierna har fungerat under hela året så att vi kan få fram ännu mer information om hur öns häckande måsar rör sig.

VID DATORN
Uno Unger och Andreas Eriksson

 • KanadagåsBranta canadensis 16 ex. Stationär (Bl.a. sågs Västuddenparet med sin så gott som fullväxta årsunge simmande västerut längs nordstranden.)
 • GravandTadorna tadorna 3 Pulli Stationär
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Pulli/nyligen flygga ungar
 • GravandTadorna tadorna 7 Adult Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos 4 Adult Hane Stationär
 • EjderSomateria mollissima 412 ex. Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 50 ex. Stationär
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • StorlomGavia arctica 1 Adult Förbiflygande (Den passerade mot N väster om ön 08:35.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 3 ex. Stationär (På Klockfotsrevet.)

 • VattenrallRallus aquaticus 2 Hane Spel/sång (Även idag har vi hört två spelande hanar på samma ställen som tidigare.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • SkärsnäppaCalidris maritima 1 ex. Stationär

 • SmåspovNumenius phaeopus 1 ex. Rastande
 • StorspovNumenius arquata 30 ex. Sträckande SV
 • StorspovNumenius arquata 6 ex. Rastande
 • RödbenaTringa totanus Noterad Stationär
 • RoskarlArenaria interpres 1 ex. Stationär
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 2 Adult Stationär
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär
 • SilvertärnaSterna paradisaea Noterad Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo Noterad Ruvande
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 6 ex. Stationär
 • TobisgrisslaCepphus grylle 328 Adult Stationär
 • TornseglareApus apus 25 ex. Förbiflygande
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • KoltrastTurdus merula Noterad Stationär
 • Gransångare, underarten collybitaPhylloscopus collybita collybita 1 ex. Ringmärkt
 • Gransångare, underarten collybitaPhylloscopus collybita collybita 1 ex. Rastande
 • StareSturnus vulgaris 800 ex. Rastande (Minst 800 ex rastande/sträckande vara 15 ringmärktes)
 • StareSturnus vulgaris 15 ex. Ringmärkt
 • BofinkFringilla coelebs 1 ex. Ringmärkt
 • BofinkFringilla coelebs 1 ex. Rastande
 • Gråsiska, underarten cabaretCarduelis flammea cabaret 2 ex. Förbiflygande (De passerade tillsammans över fyrområdet vid 06-tiden.)

Nidingen övr organismer, Hl

Uno Unger, Ulrika Tollgren, Linda Niklasson
 • KnubbsälPhoca vitulina 6 ex.
 • TumlarePhocoena phocoena 3 ex.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *