fredag 6 november

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION –  2015

VÄDER
Mulen och mycket disig natt. Sikten 1-2 km i gryningen och hela förmiddagen, något bättre under em.
Lufttrycket fortfarande ganska högt men har börjat svikta inför ett kommande, ettrigt lågtryck.

01:00: Medelvind SO 9 m/s, byvind 11 m/s, +9,7°C, vattenstånd -14 cm, 1019 hPa
04:00: Medelvind SSO 7 m/s, byvind 9 m/s, +9,7°C, vattenstånd -17 cm
07:00: Medelvind OSO 6 m/s, byvind 8 m/s, +9,9°C, vattenstånd -5 cm
10:00: Medelvind OSO 7 m/s, byvind 9 m/s, +10,1 °C, vattenstånd -6 cm
13:00: Medelvind OSO 6 m/s, byvind 7 m/s, +10,6°C, vattenstånd +2 cm, 1018 hPa
16:00: Medelvind OSO 7 m/s, byvind 8 m/s, +10,9°C, vattenstånd +4 cm, 1017 hPa
19:00: Medelvind OSO 6 m/s, byvind 8 m/s, +10,8°C, vattenstånd +-0 cm
22:00: Medelvind SO 8 m/s, byvind 11 m/s, +10,5°C, vattenstånd -7 cm, 1016 hPa

Väderdata från SMHI samt Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen avseende lufttrycket.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 07:37 och ned 16:15.

PERSONAL
Göran Andersson, Eva Åkesson och Boel Engkvist.
De två senare avlöstes vid lunchtid av Mariana Lapa (Lund/Portugal) och Per Arne Lindgren.
Transporten sköttes av tryggheten själv, Lasse Hellberg, med stationsbåten Stuff.

VERKSAMHET
Fångst och ringmärkning med 17 nät klockan 06:30-10:30.
Observationer, med kortare avbrott, klockan 07:00-11:00, 12:00-13:00 samt Nidingen runt 13:00-14:00.

OBSERVATIONER:
KRICKA – tre honfärgade på Västudden under morgonen.

SPARVHÖK – minst fyra på sträck mitt på dagen, 1+3 mot SV över Kausan och Klockfotsrevet.
FJÄLLVRÅK – vid lunchtid en 1K hovrande över Svacken och Prästens grav,
men efter att ha insett den totala avsaknaden av gnagare, sträckte den ut över Västudden,
in i diset och de låga molnen mot Danmark.

LJUNGPIPARE – en 1K alternerade mellan Ostudden och Playan.
SKÄRSNÄPPA – 30 ex på favoritstenarna utanför Västudden i sällskap med den stationära unga roskarlen.
ROSKARL – den stationära 1K-karlen födosökte på favoritstenen tillsammans med 30 skärsnäppor.

TAMDUVA – kvar på ön sedan 4.11. Saknar ringar, så det är i alla fall ingen försenad brevduva.

JORDUGGLA – Per Arne vandrade runt ön klockan 13-14 och fann en stationär utåt Ostudden
och två som flög upp tillsammans strax norr om Strandoxeln!
Vi som satt inomhus med skrivbordsjobb fick meddelandet via walkie-talkie och kunde se en av dem
sitta högst upp på ett större stenblock vid Rissastenen.

FORSÄRLA – rastande på Playan under em.

RINGMÄRKNING
5 individer av 4 arter:
gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödhake 2 och kungsfågel 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 180 och i år 9 369.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller:
Endast en 2K+ rödhake från i går.

UPPDRAGSARBETE
Inget i dag.

ÖVRIGT
* Labbets utsläpp för ringmärkta fåglar – Tunneln Till Friheten – tätades i kanterna av Per Arne.
Nu slipper personalen drag kring benen under arbetet.
* Mariana, vars hela namn är riktigt briljant, Mariana Brilhante De Almeida E Teixeira Lapa,
fick ”livskryss” på fjällvråk och jorduggla i dag.

HARFOT BESÖKTE NIDINGEN
… eller: Vad betyder ”fjösbent”?

Vid lunchtid i dag, fredag 6 november, gled en fjällvråk in över Prästens grav på Ostudden och började hovra. Eller ryttla, som fågelskådare kanske oftare säger om fåglar, som med flaxande vingar ”står stilla” ganska högt över marken och spanar efter byten.
Vår besökare i dag sträckte snart ut över Västudden, mot Danmark.

De sorkjägare som kommer ut till Nidingen, ger snart upp, för ön är helt gnagarfri!
Det där gäller förstås inte jordugglorna – i dag tre stycken! De vilar på dagarna och frossar sen på nattsträckande trastar och andra småfåglar, som ofta dras mot fyrljuset och fladdrar runt tornet.

”Gammalt tebaks” var fjällvråkens officiella namn fjösbent vråk … vråken med fjäderbeklädda ben, ganska likt en del tamhönsraser. På finska är namnet en kombination av det pipande, klagande lätet (pie) och kana, som betyder höna. Alltså piekana!
Jämför också med det engelska artnamnet: Rough-legged Buzzard, vråken med ”lurviga” ben.

Men varför ”harfot”, som det står i rubriken?
Jo, fjällvråkens vetenskapliga artnamn (Buteo) lagopus finns även hos dalripan, Lagopus lagopus.
Det var Linné, som 1758 tyckte att ripans fjäderbeklädda tarser liknade harens fot … och så kom lagopus – den harfotade – till!

Nidingen har ingen lång artlista av ringmärkta rovfåglar – endast sparvhök, tornfalk och stenfalk har ringmärkts 1980-2014 … i gengäld ganska många. Exempelvis 45 stenfalkar!
Fjällvråken var den första art som ringmärktes i Sverige, när den delen av fågelforskningen startade för drygt hundra år sedan.
Vid midsommartiden 1911 besökte ett par pionjärer många fjällvråksbon runt Kiruna och ringmärkte drygt 50 individer!

Nu vet du lite mer om vråken Harfot!

VID DATORN
Göran Andersson

 • KrickaAnas crecca 3 ex. Rastande (Tre honfärgade på Västudden under morgonen.)
 • GräsandAnas platyrhynchos 50 ex. Stationär (Västudden och Nordstranden.)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 2 ex. Förbiflygande
 • SmåskrakeMergus serrator 3 ex. Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis Noterad Stationär
 • SparvhökAccipiter nisus 1 ex. Födosökande
 • SparvhökAccipiter nisus 4 ex. Sträckande SV (Minst fyra på sträck mitt på dagen, 1+3 mot SV över Kausan och Klockfotsrevet.)
 • FjällvråkButeo lagopus 1 1K Sträckande SV (Vid lunchtid en 1K hovrande över Svacken och Prästens grav, men efter att ha insett den totala avsaknaden av gnagare, sträckte den ut över Västudden, in i diset och de låga molnen mot Danmark.)
 • VattenrallRallus aquaticus 3 ex. Stationär (Ljudmässigt mycket aktiva i dag.)

 • LjungpiparePluvialis apricaria 1 1K Stationär (En 1K alternerade mellan Ostudden och Playan.)
 • SkärsnäppaCalidris maritima 30 ex. Rastande (30 ex på favoritstenarna utanför Västudden i sällskap med den stationära unga roskarlen.)

 • RoskarlArenaria interpres 1 1K Rastande (Den stationära 1K-karlen födosökte på favoritstenen tillsammans med 30 skärsnäppor.)

 • SilltrutLarus fuscus 1 ex. Stationär

 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla 2 ex. Förbiflygande
 • SillgrisslaUria aalge 2 ex. Förbiflygande
 • TordmuleAlca torda 1 ex. Förbiflygande
 • TobisgrisslaCepphus grylle 1 ex. Rastande

 • TamduvaColumba livia (domest.) 1 ex. Rastande (Kvar på ön sedan 4.11. Saknar ringar, så det är i alla fall ingen försenad brevduva.)
 • JordugglaAsio flammeus 3 ex. Stationär (Per Arne vandrade runt ön klockan 13-14 och fann en stationär utåt Ostudden och två som flög upp tillsammans strax norr om Strandoxeln! Vi som satt inomhus med skrivbordsjobb fick meddelandet via walkie-talkie och kunde se en av dem sitta högst upp på ett större stenblock vid Rissastenen.)

 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 5 ex. Rastande
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 2 ex. Rastande
 • ForsärlaMotacilla cinerea 1 ex. Rastande (Playan)
 • SidensvansBombycilla garrulus 3 ex. Förbiflygande
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 1 ex. Ringmärkt
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 10 ex. Rastande

 • JärnsparvPrunella modularis 1 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 1 ex. Rastande
 • RödhakeErithacus rubecula 2 ex. Ringmärkt
 • RödhakeErithacus rubecula 10 ex. Rastande
 • KoltrastTurdus merula 3 ex. Stationär
 • BjörktrastTurdus pilaris 5 ex. Förbiflygande
 • RödvingetrastTurdus iliacus Noterad Lockläte, övriga läten
 • KungsfågelRegulus regulus 1 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 5 ex. Rastande
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 2 ex. Stationär
 • StareSturnus vulgaris 20 ex. Förbiflygande
 • BofinkFringilla coelebs Noterad Rastande
 • BergfinkFringilla montifringilla Noterad Rastande
 • GrönfinkCarduelis chloris 5 ex. Förbiflygande
 • SteglitsCarduelis carduelis 1 ex. Förbiflygande
 • GrönsiskaCarduelis spinus 1 ex. Förbiflygande
 • VinterhämplingCarduelis flavirostris 40 ex. Stationär
 • GråsiskaCarduelis flammea Noterad Lockläte, övriga läten
 • DomherrePyrrhula pyrrhula 5 ex. Rastande (Fyra honor och en hanne.)
 • SnösparvPlectrophenax nivalis Noterad Lockläte, övriga läten
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 1 ex. Rastande