DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 26 FEBRUARI 2024

VÄDER

En härlig vårdag! Växlande svaga, ibland obefintliga, vindar. Havet låg lugnt fram till kvällen då vinden ökade något. Mestadels klart och soligt men på em kom en molnbank in från öster. Stabil temperatur några grader över noll.

 

NEDERBÖRD: Ingen nederbörd under dagen.

MIN TEMP: +2,6°C kl. 24. MAX TEMP: +4,7°C kl. 15.

 

01:00: SO 4,0 m/s, byvind 5,0 m/s, +3,8°C, vattenstånd +21 cm.

07:00: ONO 2,8 m/s, byvind 3,3 m/s, +3,4°C, vattenstånd +28 cm.

13:00: NV 2,7 m/s, byvind 3,7 m/s, +4,6°C, vattenstånd +9 cm.

19:00: NNO 4,3 m/s, byvind 7,7 m/s, +3,2°C, vattenstånd -1 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

 

Solen gick upp 07:17 och ner 17:34.

 

PERSONAL

Strax efter 11 anlände årets första personaltransport med vår båt och med Lasse Hellberg som skeppare. Förutom Lasse var det Uno Unger, Dennis Kraft, Eva Mattsson och Sindre Magnusson. De tre sistnämnda bemannar stationen under veckan medan Lasse och Uno lämnade ön vid 15-tiden.

 

VERKSAMHET

Uppstartsarbete för stationen.

Burar togs ner till Kausan men apterades inte (inga burtimmar).

Påbörjat nätuppsättning; 0–4 nät kl. 15:00-17:30 (6 nättimmar).

Spridd observationsverksamhet.

Administrativt arbete omfattande inkoppling och uppstart av dator och kommunikationsutrustning samt pärmframtagning.

 

OBSERVATIONER

KANADAGÅS: Ett par på Ostudden.

VITKINDAD GÅS: Fyra flög förbi.

GRÅGÅS: Åtta par verkar hålla revir på ön.

KNÖLSVAN: Ett par på plats, kanske blir det häckning i år igen.

GRAVAND: Tre par vid ön. Lite bråk noterades mellan två av hanarna.

EJDER: Minst 40, varav en del hanar hördes spela.

SJÖORRE: Fyra noterade.

KNIPA: Cirka 30 fåglar runt ön, de flesta på sydsidan av ön.

SMÅSKRAKE: Totalt 14 individer sedda.

RINGDUVA: En individ höll till på ön.

VATTENRALL: Minst tre hördes.

STRANDSKATA: Cirka 15 fåglar håller till på ön.

TOFSVIPA: En rastade på Västudden.

FISKMÅS: 13, de flesta stod på Klockfotsrevet. Tre 3K-fåglar drog förbi österut.

SILLGRISSLA: En norr om ön när vi anlände med båten.

TOBISGRISSLA: Tre noterades, den sedvanliga morgonsamlingen var över när vi anlände. Resterna av en tobisgrissla hittades också, troligen slagen av större rovfågel.

TOPPSKARV: En nydöd fågel hittades. Den verkade ha varit vid gott hull och uppvisade inga yttre skador. Den togs med iland för vidareförmedling till SVA eller Naturhistoriska museet i Göteborg för ev. provtagning. Det kan förhoppningsvis då ge svar på vad som drabbat den, risk finns att det är fågelinfluensa.

SPARVHÖK: En som stöttes vid Kabelmärket, drog in mot Onsalahalvön i NO-riktning.

BLÅMES: Minst en individ sedd.

SÅNGLÄRKA: Två lyfta från Västudden och drog mot O och ytterligare en överflygande hördes.

GÄRDSMYG: Minst tre varav en tidigare ringmärkt.

TRÄDKRYPARE: Intorkade rester av en ringmärkt fågel hittades vid ”Torget”.

STARE: Tre individer sedda varav en sågs undersöka lämpliga boplatser. Kanske var det denna som kunde infångas i västra gamla fyren och sedan ringmärkas. Se vidare under övrigt.

RÖDHAKE: En observerad.

GRÖNFINK: Minst två exemplar finns på ön.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

1 fågel av 1 art:

Stare 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 1 och i år totalt 1.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

KONTROLLER

Trädkryparen som hittades död och intorkad visade sig vara märkt här på fågelstationen under höstsäsongen, närmare bestämt den 24 oktober av vår ringmärkningschef Tommy Järås. Den har förmodligen avlidit redan under senhösten.

 

UPPDRAGSARBETE

Lasse vägledde undertecknad i arbetet med att få igång vattnet och starta upp våra varmvattenberedare så att det nu finns både kallt och varmt vatten i kranarna. Det gick nästan perfekt.

 

ÖVRIGT

Mycket är det som ska göras när stationen startas upp. Vi hade båten ordentligt fullastad på utfärden. Förutom sedvanlig personlig utrustning och mat för personalen under kommande två veckor var det utrustning som förvarats iland under vintern som nu kom ut igen. Nytvättade täcken fågeltransportpåsar, datorer, kommunikationsutrustning och många pärmar med ringmärkningsdata och annat. Dessutom hade vi ytterligare material till byggnation av holkar till tobisgrisslor. Därav att det blev mycket bärande iland, in, ut och runt under dagen.

 

När vi väl installerat oss sände vi en varm tanke till Lasse och Tommy som hade ökat värmen lite i vår lägenhet när de var härute i förra veckan. Det var skönt att det inte var kylskåpskallt!

 

Sedan Lasse och Tommy var härute i förra veckan så har det dragit förbi ett rejält blåsväder. Det kulminerade på morgonen den 23:e då medelvinden nådde stormstyrka klockan 06, 25,0 m/s, och byvinden nådde då upp till 33,0 m/s vilket är orkanstyrka. Trots detta är ön rätt intakt inklusive bryggor och annat.

 

Trots sin ålder visade Uno prov på sedvanlig Nidingenentusiasm. Han for runt hela ön som en tätting och fyllde i storts sett hela dagens artlista själv. Och inte bara fåglarna gladde honom utan även begynnande växtlighet, exempelvis i form av små rabarberknoppar.

 

Lasse och undertecknad påbörjade också en specifikation av material inför kommande renovering av Västra Sjömärket. Vi använde oss av det östra sjömärket för att få samma dimensioner på virket. Det östra byggdes om för några år sedan då det hade blåst ner och nu tänker vi göra detsamma med det västra och då innan det rasar av sig självt.

 

Såhär tidigt på säsongen och innan vi fått igång vår fångstutrusning är det inte så lätt att få till någon ringmärkning. Men idag lyckades vi ändå med detta. Uppe i västra gamla fyrens lanternin upptäckte undertecknad att där fladdrade en fågel. Den måste då få hjälp att komma ut men det var inte helt enkelt. Vi hade låst fyren när vi stängde stationen i december och nu gick det inte att låsa upp med nyckeln den gick inte att vrida runt. Testade också låset på den andra fyren som inte var låst men även där gick det inte att vrida runt nyckeln. Det blev till att plocka fram lite smörjmedel och efter några försök med smörja och nyckellirkande så gick det att få upp låsen på båda fyrarna. Dörren till den västra gick dock fortsatt inte att öppna den hade svält så att den satt ordentligt fast. Det blev till att ta fram en kofot och försiktigt lirka upp dörren – kopparskoningen vill vi ju inte skada. Men det gick till slut. Väl inne i fyren var det bara till att ta sig längst upp i lanterninen och där för hand fånga in fågeln som var en gammal starhane. Den blev sedan årets första ringmärkning. Det har hänt tidigare att fåglar kommit in i fyrarna men då har det berott på att någon av dörrarna stått öppen men så var inte fallet här. Även fönstren i denna fyr var intakta så inte heller den vägen kan den ha kommit in. Vi kan inte hitta något annat än att den i samband med undersökning av lämpliga bohål kommit in genom skorstenen/ventilationsröret och sedan inte kunnat ta sig upp där. Men i detta fall blev det ett lyckligt slut för staren.

 

Det är inte så ofta vi kommer igång med verksamheten så tidigt som i februari, det har bara hänt två gånger tidigare. Det gör ju att det inte är så många som har varit härute i februari och för Eva och Sindre är det första gången. Undertecknad har ju varit här i februari tidigare och så även just den 26:e s å för undertecknad blev det inget nytt datum men det kommer lite senare i veckan även för mig😊 Eva och Sindre blir 10:e och 11:e som inom fågelstationens verksamhet varit här och övernattat i februari. Räknar vi med dagsbesökare så är de nummer 17 och 18 som varit här i februari.

 

DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV

Dennis Kraft

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *