DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 12 AUGUSTI 2023

 

VÄDER:
Jämnmulet stor del av dagen. Såg ut som regn passerade åt NO söder om ön. Först på kvällen vid 21 -tiden började det regna på ön. Behaglig temperatur hela dagen i den måttliga SO vinden.

Min temp: +16,5°C kl. 09 o 10. Max temp: +18,3°C kl. 17

02:00: S 9,8 m/s, byvind 11,4 m/s, +17,0°C, vattenstånd +12 cm.
08:00: S 6,1 m/s, byvind 9,0 m/s, +16,7°C, vattenstånd +16 cm.
14:00: SO 6,0 m/s, byvind 8,5 m/s, +16,9°C, vattenstånd +9 cm.
20:00: SO 3,3 m/s, byvind 3,7 m/s, +17,4°C, vattenstånd +11 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.
Solen gick upp 05:34 och ner 21:00.

PERSONAL:
Avgående personal: Bo Slunge, Anna Karin Slunge, Karin Slunge, Gustav Slunge, Joakim Granholm, Kira Granholm, Mikaela Kähäri och Martin Seitzberg. Tillträdande personal är Mikael Forsman, Magnus Levin och Tommy Järås

VERKSAMHET:
20 nät mellan kl. 04:45-08.30 (75 nättim)
22 burar på Kausan mellan kl. 05:00-18:00, 16 burar på Playan mellan kl. 05:00-18:00 (494 burtim)

OBSERVATIONER:
HAVSSULA: minst 10 fiskade norr om under eftermiddagen i flera trimmar
STÖRRE STRANDPIPARE: ca 25 ex rastade ute på västudden. De var mycket flitiga på att plocka flygmyror på stenblocken.
SMÅSPOV: Minst 2 rastande
BRUSHANE: 1 förflygande
SPARVHÖK: 1 gjorde sträckförsök vid SV-udden men vände o drog österut
GRÖNSÅNGARE: 1 ringmärktes. Inte speciellt vanlig art på ön.
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING:
6 fåglar av 5 arter.
Kärrsnäppa 1, Lövsångare 1, Grönsångare 1, Härmsångare 2 och Skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 115 och i år totalt 5340.
Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

FRÄMMANDE KONTROLLER
3 färgmärkta havstrutar avlästa, alla troligen från Danmark.

Egna Kontroller
88 silltrutar avlästa, varav 49 adulter och 39 årsungar
7 tretåiga måsar avlästa.

Skärpiplärka 7 årsungar, lövsångare 1 samt Törnsångare 1

UPPDRAGSARBETE:
Vresrosbekämpning på västudden i 1,5 tim

ÖVRIGT:
Flygmyrorna svärmade i dag. Alla möjliga fågelarter var intensiva på att fånga myrorna, alltifrån svalor o skärpiplärkor till måsar och trutar. Frågan är om inte havssulorna också försökte då de hade en kastande flykt precis som trutarna en bra bit upp i luften.

VID PROTOKOLLET:
Tommy Järås

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *