DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 08 MAJ 2023

VÄDER

Klart hela dagen, måttliga till friska vindar från och sydost. Under kvällen ökande vindar från syd.

 

Min temp: +7,5 °C kl. 04. Max temp: +12,1°C kl.13.

 

02:00: SO 7,9 m/s, byvind 9,2 m/s, +8,3°C, vattenstånd -24 cm.

08:00: SO 7,2 m/s, byvind 9,0 m/s, +9,0°C, vattenstånd -7 cm.

14:00: SO 4,3 m/s, byvind 4,7 m/s, +11,6°C, vattenstånd -19 cm.

20:00: S 8,9 m/s, byvind 12,1 m/s, +11,3°C, vattenstånd -14 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:10 och ner 21:09.

 

PERSONAL

Johan Bergquist, Eva Mattson, Bo Nielsen, Magnus Friberg och Teresa Montràs Janer.

 

VERKSAMHET

21 nät 04:00-08:30, 24 nät 08:30-12:00 och 17 nät 16:30-18:30 (212 nättimmar).

 

Sträckräkning: 05:15-11:00.

 

Avläsning av skärsnäppor, silltrutar, skärpiplärkor, större strandpipare, strandskator och sädesärlor.

 

OBSERVATIONER

Tornseglare: Årets fyra första tornseglare sträckte på låg höjd mot ost längs sydstranden.

Kustsnäppa: 3 stycken sträckte söderut utanför klockfotsrevet.

Mosnäppa: En grupp på sex ex upptäcktes när de kom lågt lockandes längs nordstranden. I höjd med Kruthuset så tog de ordentlig höjd och fortsatte mot nordost.

Lunnefågel: Fortfarande kvar längs nordstranden.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

92 fåglar av 12 arter:

Större strandpipare 1, ladusvala 1, lövsångare 63, gransångare 11, rörsångare 2, svarthätta 1, ärtsångare 3, törnsångare 1, gärdsmyg 1, rödhake 4, rödstjärt 3 och stenskvätta 1.

 

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 568 och i år totalt till 3545.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

 

EGNA KONTROLLER

 

Korttidskontroller av; lövsångare 2, gransångare 1, rörsångare 1, svarthätta 1, rödhake 2 och gärdsmyg 1.

 

Skärpiplärka, två ex kontrollerades, märkta juli 2019 och juni 2021. Båda har tidigare kontrollerats flera gånger på ön.

 

UPPDRAGSARBETE

Felsökning efter elarbetet.

Guidning.

 

ÖVRIGT

En lite väl spännande dag när strömmen oväntat gick vid klockan 8, det till onsdagen planerade elarbetet i land utfördes idag i stället. Strömmen kom tillbaka efter 13, men under eftermiddagen upptäckte vi att något var galet. Bland annat fungerade endast halva spisen, datorn fungerade inte och fyren hade slocknat. De elkunniga i personalen misstänkte att det var en fas som efter avbrottet inte fungerade som den skulle i land, därav effektbortfall på flera håll. Strömmen var ej tillbaka innan midnatt så fortsättning följer…

 

Utöver strömavbrottet så var det en trevlig dag i fångsten och över havet, lövsångare utgjorde ca 70% av dagens ringmärka fåglar, men tre nya årsarter lät sig idag märkas. Större strandpipare, ladusvala och stenskvätta. Bra fart på bland annat sträckande smålom och tärnor. De två första ejderungarna liksom större strandpiparungarna har idag setts.

 

Vid datorn

Johan Bergquist

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *