DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 18 AUGUSTI 2023

 

VÄDER:
Först molnigt sedan växlande molnighet. Vind från ostsektorn hela dagen, endast svaga vindar. Små regnskurar passerade vid några tillfällen, men med väldigt lite nederbörd.

Min temp: +16,6°C kl. 06 . Max temp: +19,9°C kl. 16.

02:00: NO 2,9 m/s, byvind 3,7 m/s, +17,0°C, vattenstånd -6 cm.
08:00: O 4,3m/s, byvind 5,5 m/s, +16,8°C, vattenstånd +-0 cm.
14:00: NO 6,9 m/s, byvind 8,2 m/s, +18,5°C, vattenstånd -6 cm.
20:00: NO 5,3 m/s, byvind 6,1 m/s, +19,2°C, vattenstånd -1 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.
Solen gick upp 05:46 och ner 20:45.

PERSONAL:
Personal är Mikael Forsman, Magnus Levin och Tommy Järås

VERKSAMHET:
30 nät mellan kl. 04:45-12:30, 14 nät 17:30-21:00, 3 Nät 21:00-22:3 (232 nättimmar)
22 burar på Kausan mellan kl. 6:30-13:30, 16 burar på Playan mellan kl. 6:30-13:30 (266 burtimmar)

OBSERVATIONER:
SKEDAND: 1 hane. Eventuellt skrämdes den upp vid Ostudden och flög sedan västerut över ön
LJUNGPIPARE: ca 30 mot S. En fin flock på 22
KUSTSNÄPPA: Ca 7 sträckande
STORSPOV: 2+3 har flugit förbi
SMÅSPOV: Svårbedömda till antal. De far runt o skrattar hela tiden.
SVARTSNÄPPA: 1 ex rastade på Ostudden och sträckte så småningom åt S
GRÅHÄGER: 1 ad rastade på sydvästudden och en 1k förbiflygande
BRUN KÄRRHÖK: Minst 4 ex. 2 ex var 1K, övriga troligen också 1K
SPARVHÖK: 1 1k hane ringmärktes
HAVSÖRN: 1 subad, ej helt vit stjärt men gulnäbbad. Kom norrifrån, rastade kortvarigt på Klockfotsrevet och drog sedan åt SO
TORNFALK: Minst 5 ex, troligen fler. En rastade stor del av dagen.
STENFALK: Kanske två olika som rastade på västudden
PILGRIMSFALK: En ruggande , troligen 2K, drog snabbt rakt över ön mot S Kl.7.15
SVARTTÄRNA: 1 ex. Höll ihop med kentska tärnor en stund och rastade bla. På Klockfotsrevet.
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING:
49 fåglar av 7 arter.
Sparvhök 1 ex, Lövsångare 38 ex, Trädgårdssångare 1 ex, Grå flugsnappare 3 ex, Svartvit flugsnappare 1 ex, Rödstjärt 4 ex och Buskskvätta 1 ex.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 349 och i år totalt 5574.
Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk: https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

FRÄMMANDE KONTROLLER
Tyvärr ingen.

EGNA KONTROLLER
Idag avlästes 29 gamla och 29 unga silltrutar. Hittills i augusti har 169 gamla silltrutar avlästs och av årets 227 färgmärkta ungar har 125 kunnat avläsas i augusti. Mycket hög siffra med tanke på att många redan har lämnat ön. Endast fem av årets ungar har hittats döda. Det har varit en mycket bra överlevnad på ungarna hittills.

UPPDRAGSARBETE:
Inget

ÖVRIGT
Nu lossade det lite i fågelvärlden. Ostvindarna har nog hjälpt till att få ut lite till ön. Speciellt roligt med sex rovfågelsarter.

Dagboksantecknare
Tommy Järås

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *