DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 4 SEPTEMBER 2022

VÄDER

Soligt med växlande moln framförallt över fastlandet. Svag till måttlig vind från sydostsektorn,  tillfälligt vridande till N på kvällen och därefter åter vridande till OSO och tilltagande framåt midnatt.

 

Min temp: +14,6°C kl. 06 och max temp: +19,7°C kl. 15.

Ingen nederbörd.

 

02:00: SO 8,2 m/s, byvind 9,9 m/s, +16,1°C, vattenstånd -5 cm.

08:00: SO 6,2 m/s, byvind 7,4 m/s, +15,0°C, vattenstånd -15 cm.

14:00: S 3,0 m/s, byvind 6,5 m/s, +19,4°C vattenstånd -6 cm.

20:00: N 4,8 m/s, byvind 5,5 m/s, +18,2°C, vattenstånd -22 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:22 och ner 20:00.

 

PERSONAL

Lena Wikström (Degerhamn) och Robert Lager (Mörbylånga) med arbetande gäst Sara Kuylenstierna (Varberg) som vid 10-tiden fick förstärkning i form av Peter Nilsson och Elsy-Britt Schildt (bägge Degerhamn) med en extrainsatt personaltransport.

 

VERKSAMHET

29 nät 05:30–12:00 (188 nättimmar).

22 vadarburar i Kausan midnatt–20:00 (440 burtimmar).

16 vadarburar på Playan midnatt–midnatt (384 burtimmar).

2 vadarburar vid hönshuset kl 20–08 (24 burtimmar).

Totalt 848 burtimmar.

 

 

OBSERVATIONER

STJÄRTAND: 1 honfärgad fågel rastade kort S Playan innan den åter sträckte N. Årets första fynd på Nidingen!

HAVSSULA: 1 adult upptäcktes av Peter när den fiskade utanför Klockfotsrevet.

TORNFALK: 1 str SV efter kort födosök.

SMÅSPOV: 1 ex rastade på ostudden under eftermiddagen.

SANDLÖPARE: 2 1K fortsatt rastande med majoriteten övriga vadare längs Playan och vid sydostudden.

TOBISGRISSLA: 1 ung låg S Lilleland på eftermiddagen.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

21 individer av 5 arter.

Kärrsnäppa 6, lövsångare 6, rödhake 1, rödstjärt 1, stenskvätta 2.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 81 och i år totalt till 6682.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Korttidskontroller av en kärrsnäppa,  en gärdsmyg, en rödhake, en rödstjärt, samt en ärtsångare.  Sent på kvällen fångades dessutom en främmande kontroll – en polskmärkt adult kärrsnäppa som förutom stålring var försedd med en vit färgflagga.

                                                                                                                  

UPPDRAGSARBETE

 

ÖVRIGT

Tre dagsgäster medföljde skeppare Fredrik Klingberg då han med Stuff skjutsade ut resterande personal samt tog med sig Sara Kuylenstierna hem. I den brittsommarvarma eftermiddagen badade hela personalen vid stora bryggan.

 

VID DATORN

Robert Lager

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *