DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 13 JUNI 2022

 

VÄDER

Växlande molnighet. Från gryningen huvudsakligen mulet. Vid middagstid klarnade det upp och under resten av dagen rådde tidvis solsken från en delvis molnfri himmel.

 

Min temp: +12,6°C kl. 05. Max temp: +16,3°C kl. 13.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: VSV 7,6 m/s, byvind 11,9 m/s, +13,6°C, vattenstånd +21 cm.

08:00: V 8,6 m/s, byvind 11,5 m/s, +13,4°C, vattenstånd +22 cm.

14:00: VNV 10,7 m/s, byvind 13,3 m/s, +16,0°C, vattenstånd +17 cm.

20:00: V 13,0 m/s, byvind 15,9 m/s, +14,9°C, vattenstånd +26 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 04:19 och ner 22:07.

 

PERSONAL

Elizabeth Sjöström, Anette Unger och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

13 nät 03:45-09:45. (78 nättimmar).

Inga burar.

Inläggning av all märkdata hittills under juni i FAGEL.

 

OBSERVATIONER

Vitkindad gås: Ett par låg en stund i Kausan under morgonen.

Roskarl: Två minst fjolåringar (2K+) var i sällskap med 5 skärsnäppor på SO-udden. Den ena var av allt att döma en 3K+ hona medan den andra troligen var en fjolåring, alltså 2K.

Skärsnäppa: Fem äldre ex (2K+) höll till på SO-udden tillsammans med två roskarlar. Tre exemplar var omärkta medan två var färgringmärkta med kombinationerna Rö/Sv Li/Me och Or/Vi Me/Mb (se nedan under Kontroller).

Svartsnäppa: En vacker ad i sommardräkt rastade på SO-udden under tiden 18:30-19:00.

Silvertärna: En sedan tidigare ringmärkt adult, märkligt nog med lite svart på näbbspetsen men med typiskt tecknade handpennor, långa stjärtpennor och blodröda korta tarser hade ett bo på stenmalen ca 35 meter ONO om Kruthuset. Boet innehöll en unge och ett ägg under kläckning.

Bofink: En hane höll till på Stefans gräsplan någon minut vid middagstid men flög därefter upp och satte sig på nya fyren en stund innan den flög vidare ner till Kausan.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

25 individer av 4 arter.

Fisktärna 1 pullus, tobisgrissla 22 (21 pulli), rörsångare 1 och svarthätta 1

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 277 och i år totalt till 4 603.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Vid genomgång av holkar kontrollerades två häckande tobisgrisslor i samma holkar, i vilka de ringmärktes som adulta (3K+) 2020 resp. 2021.

Av 5 kvarvarande skärsnäppor på SO-udden var två färgringmärkta som 2K på Nidingen. Den ena märktes den 21 mars i våras och har ej setts sedan dess, medan den andra fick sina färgringar den 17 mars 2021 och kontrollerades fram till 8 april samma vår och därefter åter den 9 mars i våras och senast den 4 maj innan dagens observation.

 

UPPDRAGSARBETE

Viss strandstädning i samband med häckningskontroll av de östligaste tobisgrissleholkarna.

 

ÖVRIGT

Samtliga 92 tobisgrissleholkar på Nidingen har nu efter två arbetsdagar kontrollerats. Vi kunde konstatera ett mycket gott häckningsresultat utan märkbara predationstendenser. Totalt kunde 95 ungar förses med ringar, vilket kan jämföras med bara 38 ungar i samma holkar i fjol.

 

VID DATORN

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.