DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 13 AUGUSTI 2022

 

VÄDER

Klart med lätta skyar högt på himlen.

 

Min temp: +18,9°C kl. 05-06. Max temp: +23,3°C kl. 16.

Nederbörd: 0 mm.

 

02:00:  SO 2,9 m/s, byvind 3,9 m/s, +19,5°C, vattenstånd -10 cm.

08:00: SO 3,1 m/s, byvind 4,0 m/s, +19,8 C°, vattenstånd +12 cm.

14:00: S 2,5 m/s, byvind 3,4 m/s, +22,2°C, vattenstånd -3 cm.

20:00: NO 1,9 m/s, byvind 2,1 m/s, +21,7°C, vattenstånd +10 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:36 och ner 20:57.

 

PERSONAL

Halmstadgänget (Pippipodden med vänner gör Nidingen) bestående av Mattias Rundberg, Anders Wirdheim, Irene Hofstedt, Christopher Gullander och Frida Nettelbladt lämnade idag ön. Skeppare för dagen var Tommy Järås som tog ut den nya personalen bestående av familjen Oomen med Martin Oomen och Maria Dillström och barnen Amanda Dillström (9 år) och Alvin Dillström (7 år), Mariann Oomen, Daniel Steen och Uno Unger. Med över dagen var även Malin Unger.

 

VERKSAMHET

27 nät från 05:30 – 09:00 (94,5 nättimmar).

29 nät från 09:00 –10:00 (29 nättimmar).

 

OBSERVATIONER

RÖDSPOV:  Ett ex (ej säkert åldersbestämt) sträckande mot SV 12:09.

SANDLÖPARE: En adult rastande på Ostudden.

SPARVHÖK: En sträckande.

TORNFALK: 6 ex sträckande, den senaste passerade mot SV 12:07.

TUMLARE: Ännu en fin dag för tumlare och vid ett tillfälle observerades samtidigt 34 ex runt ön.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

8 individer av 3 arter.

Lövsångare 6, Sädesärla 1 och trädpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 105 och i år totalt till 5692

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

En främmande kontroll av en adult större strandpipare med en gul flagga ovan led på höger ben med inskriptionen PN3 eller PN1 och röd ring över led över metall på vänster ben.

Dessutom avlästes några av årets färgringmärkta silltrutsungar.

 

UPPDRAGSARBETE

Underhåll av SMHI:s molnhöjdsmätare och guidning av dagsgäster. Malin Unger fixade klart brunnslocken och satte även på lås.

 

ÖVRIGT

Åter en dag med mycket besökande privatbåtar. Ett 20-tal båtar kunde ibland samtidigt ligga vid Stora bryggan och totalt rörde det sig troligen om det dubbla antalet båtar under dagen. Uppskattningsvis besöktes ön av 110 personer under dagen inkl. ett 30-tal inom Stefans verksamhet. 11 av Stefans gäster övernattar tills i morgon.

 

VID DATORN

Mattias Rundberg, Frida Nettelbladt och Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *