DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 10 JUNI 2022

VÄDER

Måttliga vindar mellan S och V. Mest mulet med varierande grad av dis. Tidvis lätt regn och tidvis lite solgenombrott.

 

Min temp: +13,5°C kl. 08. Max temp: +16,1°C kl. 15.

Nederbörd: 0,3 mm.

 

02:00: SV 5,7 m/s, byvind 7,4 m/s, +14,7°C, vattenstånd +18 cm.

08:00: V 7,6 m/s, byvind 9,8 m/s, +13,5°C, vattenstånd -1 cm.

14:00: SV 6,5 m/s, byvind 8,0 m/s, +14,9°C, vattenstånd +1 cm.

20:00: S 7,1 m/s, byvind 9,0 m/s, +15,2°C, vattenstånd -3 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 04:20 och ner 22:04.

 

PERSONAL

Dennis Kraft och Eva Mattsson.

 

VERKSAMHET

24 nät 03:45-08:15 och 21 nät 08:15-13:30 (218 nättimmar).

Inga burar.

 

OBSERVATIONER

Gravand: Det nya föräldraparet sågs vid ostudden, nu med sju pulli. Därutöver ett par utan ungar och en fågel som försvann in vid Pramskjulet.

Svartsnäppa: En sågs flygande över ön på rasthöjd.

Tretåig mås: Dagens koll av boplatserna på gamla fyrarna gav till resultat att av de 24 möjliga platserna var två ej bebodda, en hade bara bobale, två hade bon med ägg och 19 hade bon med ungar.

Gråhäger: En flög över ön till förtret för måsar och trutar.

Taltrast: En rastande sågs på morgonen. Ovanlig art i juni.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNNG

21 individer av 10 arter.

Lövsångare 3, gransångare 2, rörsångare 2, kärrsångare 4, härmsångare 1,  svarthätta 5,  trädgårdssångare 1,  ärtsångare 1,  skärpiplärka 1 och grönsiska 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 161 och i år totalt till        4 487.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Inga idag.

 

UPPDRAGSARBETE

Tömt latrin och städat toalett. Destruerat sopor. Trimmat gräs och sly. Guidat besökare.

 

ÖVRIGT

Per Bengtsson var här med tre av Sjöfartsverkets tjänstemän. De inspekterade de utförda arbetena i nya fyren, jag uppfattade det som att de var nöjda. På min fråga när fyren skulle målas blev svaret att det var ett stort projekt som ännu inte var planerat. När det gick och tittade runt på ön hittade de glasrutor som står bakom Fotogenboden. De blev lite upprörda över hur de hanterats då de är reservglas till fyren. Per kommer att ta hand om glasen och antingen ställa in dem i nya fyren när det har blivit färdigstädat där eller ta dem med iland.

 

Per passade också på att byta filter i vattenanläggningen. Förhoppningsvis innebär det att vi får lite bättre vatten i fortsättningen.

 

Stefan fick köra tre vändor idag. Dels två transporter in med de övernattande konferensgästerna. Dels för att köra Per och Sjöfartsverkets personal. En annan grupp på 13 personer kom ut i två egna båtar och åt medhavd lunch härute. Men ikväll blev det tomt på gäster.

 

När inte gräsklipparna fungerade så togs trimmern fram. 13 nätgator blev ansade, främst mot buskkanter och runt stolpfötterna. Noterade då att trimmerhuvudet var väldigt slitet och drog mig också till minnes att jag för något år sedan efterfrågat ett nytt sådant. Tyckte att det var konstigt att det hade hunnit bli så slitet på bara något år. Men se – när jag gjorde en lite koll i brandskjulet så låg ett nytt fint huvud. Nu är detta också påsatt så för nästa användare kommer det att bli bättre resultat.

 

Labbet är nu städat inför personalbytet och papper bytt i de två övre boxraderna. Toaletterna är också tömda och städade och urintanken tömd och urspolad. Vi får se hur mycket mer vi hinner innan vi blir hemskickade imorgon.

 

VID DATORN

Dennis Kraft

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.