DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 30 JUNI 2021

VÄDER

Mulen morgon med lite dis över vattnet, med regnstänk. Runt lunch kom solen fram och med den behaglig värme. På eftermiddagen började vinden öka och vred sig mot NO.

 

Min temp: +16,0°C kl. 05. Max temp: +23,8°C kl. 15.

 

02:00: NNO 2,8 m/s, byvind 3,6 m/s, +18,1°C, vattenståndet +3 cm.

08:00: N 4,4 m/s, byvind 6,0 m/s, +16,7°C, vattenstånd -6 cm.

14:00: SO 3,6 m/s, byvind 5,1 m/s, +21,8°C, vattenstånd +4 cm.

20:00: NO 9,5 m/s, byvind 11,5 m/s, +19,4°C, vattenstånd +1 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 04:23 och ner 22:09.

 

PERSONAL

Tommy Järås, Eva Åkesson, Gabriel Axelson och Susanna Gustavsson.

 

VERKSAMHET

24 nät 04:45-11:00 (145 nättimmar).

15 Burar på playan 06:30-21:30 (225 burtimmar)

Silltrutmärkning

 

OBSERVATIONER

TORNSEGLARE: Ett antal förbiflygande under dagen, flockar på upp till 15 individer sågs vid flera tillfällen.

GRÖNBENA: En rastande en kort stund i Kausan.

SMÅSPOV: Födosökte på playans tångvallar under dagen.

STORSPOV: Två stycken flög förbi Playan på eftermiddagen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

26 individer av 8 arter:

Strandskata 2 pulli, Fiskmås 2 pulli, Silltrut 15 pulli, Gråtrut 1 pulli, Tretåig mås 1 pulli, Tobisgrissla 1 ad, Skärpiplärka 3 och Sädesärla 1.

Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 622 och i år till 4 301 av 73 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna kontroller:

Avläst silltrut märkt 2015.

 

ÖVRIGT

Den sista tretåiga måsen på västra sjömärket märktes efter visst klättrande på stege. Kvar finns eventuellt tre bon med ägg på Rissastenen.

Silltrutsmärkning öster om västra rännan, där även ett nytt stenbo av tobisgrissla hittades.

En adult tobisgrissla ringmärktes och i boet fanns två ägg. Två strandskate pulli ringmärktes på hamnudden.  Alla förbiflygande tornseglare gav sommarkänsla.

   

VID DATORN

Eva Åkesson och Tommy Järås

 

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.