DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 05 MAJ 2021

VÄDER
Betydligt behagligare vindar. Regnstänk och droppande hela morgonen och delar av resten av dagen. I stort sett helmulet. Delvis uppklarnande under kvällen.

Min temp: +6,9°C kl.08. Max temp: +9,1 C kl. 16. Nederbörd: några mm, (finns inget att mäta med)

02:00: S 6,6 m/s, byvind 7,4 m/s, +7,3°C, vattenståndet +24 cm.
08:00: SO 5,0 m/s, byvind 13,1 m/s, +6,9°C, vattenstånd +21 cm.
14:00: NV 1,0 m/s, byvind 1,9 m/s, +8,0 °C, vattenstånd +29 cm.
20:00: N 5,3 m/s, byvind 7,3 m/s, + 8,2°C, vattenstånd +13 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:16 och ner 21:04.

PERSONAL
Personal bestående av Lars Carlsson, Magnus Levin, Mikael Forsman samt Tommy Järås.

VERKSAMHET
24 nät klockan 04:30 – 05:00 (12 nättimmar) , 4 nät 5:00-05:30 (2 ntim), 12 nät 05:30-08:00 (30 ntim) och 19 nät 08:00-10:45 (52 ntim) Summa 96 ntim.
Fröfällan vid eldplatsen. 05:00-21:00 (16 fröburtimmar) 15 Vadarburar playan 06:00- 21:00 (225 burtim)

OBSERVATIONER
SMÅSPOV – 1 rastande på playan hela dagen.
RINGTRAST- 1 ex , ej ad hane rastade vid Kruthuset och bakom hönshuset.
SÄVSÅNGARE – 2 ex ny årsart
GRÖNSÅNGARE – 1 ex ny årsart
SPARVHÖK-2 ex förbiflygande över mot öster

RINGMÄRKNING
132 individer av 20 arter:
Gräsand 2, skärsnäppa 3, drillsnäppa 3, grönsångare 1, lövsångare 18, gransångare 8, sävsångare 2 , svarthätta 11, ,kungsfågel 2, gärdsmyg 3, taltrast 3, koltrast 1, björktrast 2, rödhake 64, svartvit flugsnappare 1, rödstjärt 1, järnsparv 1, trädpiplärka 1, hämpling 4, och sävsparv 1
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 401 och i år totalt till 2302.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
En 22 årig och en 2 årig fiskmås avlästes i kolonin norr fotogenboden.
Tars med ring efter en ejder som märktes förra sommaren hittades på stenmalen öster om garaget.
Två skärsnäppor, den ena född 2017 och den andra 2020.
Korttidskontroller: En rödhake och en hämpling.

UPPDRAGSARBETE
Inget

ÖVRIGT
Mickael har idag grävt om och rensat ”Unos” potatisland. Imorgon kanske det blir dags att sätta potäter.

VID DATORN
Tommy Järås

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.