DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 30 APRIL 2021

VÄDER
Kall morgon med måttliga vindar från nordost. Under eftermiddagen lugnare väder, men vinden tilltog framåt kvällen och vred över på nordväst. Klart hela dagen.

Min temp: +4,8°C kl.06. Max temp: +10,6°C kl. 12.

02:00: NO 7,7 m/s, byvind 10,3 m/s, +7,0°C, vattenståndet -4 cm.
08:00: N 7,0 m/s, byvind 8,9 m/s, +5,4°C, vattenstånd +4 cm.
14:00: NV 7,7 m/s, byvind 8,9 m/s, +9,5 °C, vattenstånd 0 cm.
20:00: NV 7,6 m/s, byvind 9,6 m/s, + 8,3°C, vattenstånd -7 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:25 och ner 20:55.

PERSONAL
Johan Bergquist, Linnea Johansson, Anton Kvarnbäck, Harald Ris och Joel Hallingfors.

VERKSAMHET
7 nät klockan 04:30-09:00 (31,5 nättimmar).
Fröfälla i Kausahörnet 06:00-21:00 (15 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER
STENFALK – en honfärgad upptäcktes utanför Västudden under morgonen och sträckte österut.

MYRSPOV – tre ex kom insträckande under eftermiddagen och rastade sedan på Västudden.

KUSTLABB – tre sträckande S.

RÖDSTJÄRT – en hane sågs snabbt utanför dasset, årets första.

RINGMÄRKNING
13 individer av 6 arter:
kungsfågel 1, gärdsmyg 1, taltrast 1, rödhake 4, hämpling 5 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 1164 och i år totalt till 1901.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
10 silltrutar lästes av.

Korttidskontroller: en gransångare, en gärdsmyg och fem rödhake.

UPPDRAGSARBETE
Toalettskötsel och latrinhantering (0,5h).
Underhåll byggnader och anläggningar (1,0h).

ÖVRIGT
Glad Valborg! Ringmärkningen under dagen dominerades av kontroller från igår och det blev snabbt tydligt att få fåglar anlänt till ön under natten. Under morgonen bjöds det icke desto mindre på nytt skådespel utanför Västudden, där en sträckande sånglärka välkomnades av en stenfalk. En intensiv jakt pågick i åtminstone fem minuter och spänningen var olidlig. Till slut fick dock stenfalken ge sig och flög lojt in mot fastlandet. Den låga fågeltätheten gjorde att vi fick gott om tid att städa ur oss och förbereda för morgondagens avfärd. Labbet städades och vi passade även på att byta ut ett trasigt nät vid Hönshuset. Trots snålblåst från nordsektorn har solen värmt hela dagen och personalen tog sig ett bad från bryggan på eftermiddagen. Nu är vi förhoppningsvis redo att återvända till civilisationen.

Fyra personer övernattar i Nidingens vänners lägenhet.

VID DATORN
Johan Bergquist, Anton Kvarnbäck

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.