DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 28 MAJ 2020

VÄDER

Klart till halvklart hela dagen och en måttlig till frisk vind från NV.

Min temp: +11,9°C kl. 05 och 06. Max temp: +13,5°C kl. 14 och 15.

Nederbörd: Ingen.

02:00: NV 8 m/s, byvind 10 m/s, +12°C, vattenstånd +/-0 cm.

08:00: NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +12°C, vattenstånd -4 cm,

14:00: NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +14°C, vattenstånd +2 cm.

20:00: NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +13°C, vattenstånd -5 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 04:32 och ner 21:48.

PERSONAL

Dennis Kraft, Ingela Kraft, Eva Mattsson, Birgitta Johansson och Josefina Pehrsson.

VERKSAMHET

23 nät 03:45-11:45 (184 nättimmar).

Ingen burfångst.

Josefina har studerat öns skärpiplärkor.

Mås- och trutinventering av Västudden.

OBSERVATIONER

Prutgås – fem drog över ön i västlig riktning på morgonen.

Grågås – vårt häckande par med ungar sågs utanför Ostudden.

Fiskmås – Inventering a Västudden gav 84 bon med ägg och 21 tomma bon. I ett av bona hade kläckning precis börjat.

Gråtrut/silltrut – Vid dagens inventering hittades fem trutbon, fyra längs ut på Västudden och ett mellan V sjömärket och V rännan. De förstnämnda är gråtrut men det sista kan vara vilket som.

Småtärna – en sågs på kvällen vid Playan.

Skärpiplärka – Idag hittade Josefina ytterligare fyra bon med ungar.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

3 individer av 2 arter:

Lövsångare 2 och gärdsmyg 1.

Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1 362 och i år totalt till 3 616.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER

Resterna av en tobisgrissla hittades på V-udden. Den var märkt som bounge 2009. Egna kontroller av två koltrastar, en gammal och en pullus, två skärpiplärkor samt korttidskontroller av en gransångare och en trädgårdssångare.

UPPDRAGSARBETE

Klippt och trimmat gräsytor, 2,5 timmar. Röjt slån 0,5 timmar.

ÖVRIGT

VID DATORN 

Dennis Kraft

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *