DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 1 AUGUSTI 2019

VÄDER

Växlande molnighet hela dagen. Stundtals mycket sol. Vindar svaga som vridit sig nästan helt runt under dagen. Morgontimmarna mycket mörka moln i väster.

Min temp: +15,8°C kl 00 till 03. Max temp: +19,8°C kl. 17.

Nederbörd:Inget

02:00: Medelvind ONO 4,7 m/s, byvind 5,8 m/s, +15,8 °C, vattenstånd -6 cm, lufttryck 1 017,7 hPa

08:00: Medelvind OSO 2,5 m/s, byvind 4,0  m/s, +16,9 °C, vattenstånd +12 cm, lufttryck 1 017,9 hPa

14:00: Medelvind W 3,3 m/s, byvind 5,6  m/s, +19,2 °C, vattenstånd +1 cm, lufttryck 1 017,4 hPa

20:00: Medelvind NV 2,1 m/s, byvind 4,6 m/s, +19,0 °C, vattenstånd +9 cm, lufttryck 1016,6 hPa

Vindriktningarna är fel för tillfället från SMHI. Vindriktningarna tas nu från Gottskärs Hotells väderstation.

Väderdata gäller för Nidingen, medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.

Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 05:11 och ner 21:25.

PERSONAL

Mikael och Catarina Forsman, Annette, Kalle och Magnus Levin samt Åsa Rydén o Tommy Järås.

VERKSAMHET

25 nät 04:30-10,30 (150 nättimmar).                 

20 på Playan 06:00-21:00, och 25 burar Kausan 05:00-21:00 (700 burtimmar).

Juli månads märkningar och kontroller skickades in till ringmärkningscentralen.

OBSERVATIONER:

SMÅSPOV:  2 ex rastande

BRUSHANE: 4 ex på SO-udden. Samma? 2 i Kausan och 2 på Playan

SKOGSSNÄPPA: hörd

GRÖNBENA: ca 10 ex. 4 p.e.g. samt 1 och 2 vid flera tillfällen

SKRÄNTÄRNA: 1 ex flög ut med nordstranden och efter en kort stund drog den åt norr.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

7 individer av 4 arter:

Fiskmås 2, gråtrut 1, silltrut 1  och skärpiplärka 3.

Antalet ringmärkta fåglar i juli månad uppgår till 7 och i år totalt till 7946.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER

Snabbkontroller av fyra skärpiplärkor, fyra fiskmåsar, en sädesärla och en gråtrut.

En koltrasthona märkt april 2014. Den är kontrollerad ca 35 ggr sedan dess.

12 gamla silltrutar och ca 70 ungfåglar avlästes. Bl.a. gamle bekantingen som är ringmärkt i London i oktober 2011 och en danskmärkt.

Några av de sena tretåiga måsarna som ännu är kvar avlästes också.

UPPDRAGSARBETE

inget

ÖVRIGT

Årets sista unge av tretåig mås färgmärktes. Den fick sin RC-ring för ett par veckor sedan.

Det är inte många tretåingar kvar nu. Dagtid ses nästan ingen, men kväll och morgon ses några enstaka. Några lästes av och de var inga av de häckande fåglarna. Endast en häckare som matar sin unge.

VID DATORN

Tommy Järås

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *