DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 2 AUGUSTI 2019

VÄDER
Solig sommardag hela dagen.

Min temp: +17,5°C kl 05. Max temp: +20,3°C kl. 14.
Nederbörd: Inget

02:00: Medelvind NNV 6,4 m/s, byvind 8,7 m/s, +18,4 °C, vattenstånd -4 cm, lufttryck 1 016,0 hPa
08:00: Medelvind NNV 3,0 m/s, byvind 3,9 m/s, +18,0 °C, vattenstånd +17 cm, lufttryck 1 015,7 hPa
14:00: Medelvind NV 6,5m/s, byvind 7,8 m/s, +20,3 °C, vattenstånd -4 cm, lufttryck 1 015,0 hPa
20:00: Medelvind NNV 6,9 m/s, byvind 8,5 m/s, +19,8 °C, vattenstånd +10 cm, lufttryck 1014,1 hPa

Vindriktningarna är fel för tillfället från SMHI. Vindriktningarna tas nu från Gottskärs Hotells väderstation.
Väderdata gäller för Nidingen, medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 05:13 och ner 21:23.

PERSONAL
Mikael och Catarina Forsman, Annette, Kalle och Magnus Levin samt Åsa Rydén o Tommy Järås.

VERKSAMHET
25 nät 04:30-10,30 (150 nättimmar).
20 på Playan 05:00-21:00, och 25 burar Kausan 05:00-21:00 (720 burtimmar).

OBSERVATIONER:
SMÅSPOV: 2 ex rastande
KUSTPIPARE: 1 ex på SO-udden. Samma? 2 i Kausan och 2 på Playan
SKOGSSNÄPPA: 1 ex på Playan
GRÖNBENA: endast några få
TOBISGRISSLA: En pulli ringmärktes. Bo låg under strandkålsplanta endast 4 m från eldningstunnan.
BUSKSKVÄTTA: 1 rastande vid strandoxeln.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
13 individer av 9 arter:
Drillsnäppa 1, fiskmås 1, silltrut 1, tobisgrissla 1, skärpiplärka 3, sädesärla 1, koltrast 1, rörsångare 1 och lövsångare 3.
Antalet ringmärkta fåglar i juli månad uppgår till 20 och i år totalt till 7959.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Snabbkontroller av fem skärpiplärkor och två fiskmåsar.
En 2K silltrut lästes av. Tror att det endast är andra gången som en färgmärkt 2K-fågel avläses. Den stod nästan på samma ställe som den märktes förra året. En ny dansk silltrut avlästes också. Den är märkt på Hirsholmarna utanför Fredrikshamn 2015. Ytterligare några adulta och en gäng årsungar avlästes.

UPPDRAGSARBETE
Röjning av vresrosbuskar (4 tim)

ÖVRIGT
Vi har idag röjt, trimmat och satt upp näten vid strandoxeln och i västra vresrosbuskaget. Magnus och Kalle tyckte detta var så roligt att röja så de fortsatte att röja vresrosor ute på västudden. Vresrosen är en invasiv art och skall hållas efter.

VID DATORN
Tommy Järås

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *