DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAGEN 24 JUNI 2019

VÄDER

Under natten och morgonen har det varit närmast vindstilla och sikten god.

Min temp: +13,3°C kl. 05. Max temp: +20,3°C kl. 17.

Nederbörd: Ingen.

02:00: Medelvind NO 3,2 m/s, byvind 4,1 m/s, +15,0°C, vattenstånd -2 cm, lufttryck 1 027,1 hPa

08:00: Medelvind ONO 4,0 m/s, byvind 5,5 m/s, +15,2°C, vattenstånd -21 cm, lufttryck 1 028,0 hPa

14:00: Medelvind NV 3,1 m/s, byvind 3,8 m/s, +19,4°C, vattenstånd -6 cm, lufttryck 1 027,6 hPa

20:00: Medelvind NO 2,2 m/s, byvind 3,6 m/s, +20,2°C, vattenstånd -20 cm, lufttryck 1 025,6 hPa

Väderdata gäller för Nidingen, medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.

Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 04:19 och ner 22:11.

PERSONAL

Ulrika, Patrick och Josefin Tollgren, vilka avlöstes av Uno Unger under tiden 08:30-12:00, då de förstnämnda deltog i Expedition Fladens kassunfyr ledda av Lasse Hellberg och Tommy Järås.

VERKSAMHET                                 

Ringmärkning: 25 nät 03:30-12:00, 21 nät 12:00-12:30. (223 nättimmar)

OBSERVATIONER           

SJÖORRE: Ca 200 ex (grovt uppskattat) passerade i en flock mot S vid horisonten 08:30.

SMÅTÄRNA: Två par konstaterades häcka ute på Västudden. Det låg två ägg i var sitt bo. TORNSEGLARE: Minst 12 ex flög runt fyren vid ett par tillfällen.

STARE: ungefär 100 har idag rört sig på ön.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

20 individer av 5 arter:

Fiskmås 1, tretåig mås 2, skärpiplärka 2, sädesärla 2 och stare 13.

Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 665 och i år totalt till 7 320.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER

Korttidskontroller: koltrast 1, skärpiplärka 2 och sädesärla 2

UPPDRAGSARBETE
Trimning av nätgator och häckklippning. (1 tim).

ÖVRIGT

Löftet om en dag med utan vindar gjorde att idag blev dagen för Operation Fladen. Uno, Tommy och Lasse anlände vid 8-snåret och Uno avlöste stationspersonalen som deltog i dagens övning. Även om vågorna var små så är strömmarna starka men tack vare Lasse Hellbergs skicklighet som skeppare gick projektet att genomföra. Tommy, Patrick och Josefin tog sig över på Fladen. Medan Tommy klättrade och märkte de stod övriga för handräckning och notering. Fladen hyste i år 4 bon med 2 ungar i ett bo och vardera 1 unge i de övriga. En unge var nästan nykläckt och fick därför lämnas omärkt. Även vuxna fåglar fångades och försågs med plastringar med 3 bokstäver som underlättar avläsning på håll.

På vägen ut fladdrade en ensam stare nära båten som om den sökte skydd eller sittplats. Den verkade väldigt trött men det hela var snabbt över då en havstrut kom och slog den. På vägen hem glindrade vi efter makrill men tyvärr utan någon fiskelycka. Väl tillbaka i hamn fastnade den vänstra lanternan i en tamp och slets av och trots att Ulrika varit i och letat vid två tillfällen gick den inte att återfinna.

Tillbaka på Nidingen blev det dags att märka ungarna på det västra sjömärket och här märktes två ungar. Det är dessa som finns noterade här ovan medan Fladenmärkningarna inte räknas som fågelstationens.

Stefan var ute med 4 gäster och 4 båtar har idag lagt till vid bryggan. En segelbåt grundstötte utanför Playan men tog sig loss på egen hand. Förutom Stefans gäster och fågelstationens personal har 14 personer besökt oss.

Kvällsmaten skulle gjorts i ugnen men den gick inte att få varm. Patrick undersökte propparna, kontakter och ugnen och kom fram till att det troligen rörde sig om barnspärrsreläet som slagit till och att ugnen nog skulle behöva öppnas och lagas för att fungera igen. Spisplattorna fungerar som vanligt i alla fall.

VID DATORN

Ulrika Tollgren och Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *