DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 6 MAJ 2019

VÄDER
Under efternatten och förmiddagen rådde en frisk vind från VSV med växlande molnighet. Vid middagstid och under resten av dagen ökade molnigheten tidvis i samband med ett par regnskurar.

Min temp +5,4°C kl. 15 och max temp +7,8°C kl. 10 och 12.
Nederbörd: 0,8 mm.

02:00: Medelvind VSV 8,8 m/s, byvind 15,3 m/s, +6,7°C, vattenstånd -8 cm, 1 007,5 hPa
08:00: Medelvind VSV 8,2 m/s, byvind 12,5 m/s, +6,9°C, vattenstånd -2 cm, 1 006,7 hPa
14:00: Medelvind SV 9,9 m/s, byvind 14,0 m/s, +5,8°C, vattenstånd -7 cm, 1 007,5 hPa
20:00: Medelvind V 4,0 m/s, byvind 6,3 m/s, +6,7°C, vattenstånd +4 cm, 1 007,2 hPa

Väderdata gäller för Nidingen, medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI, förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 05:15 och ner 21:05.

PERSONAL
Kristoffer Nilsson, Martin Oomen, Stefan Svanberg och Uno Unger.

VERKSAMHET
14 nät 04:30-12:00 (105 nättimmar).
Ingen burfångst idag.
Sträckfågel räkning så gott som kontinuerligt under tiden 05:00-20:10 förutom under ett par regnskurar under tiden 13:30-17:00.

OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS – 350 ex sträckte söderut O om Nidingen 07:40.
SJÖORRE – 1552 ex sträckte mot S. I en flock på 18 ex ingick ett mycket ljust leucistiskt honfärgat ex 06:20.
SVÄRTA – 10 ex sträckte mot S.
SMÅLOM – 533 ex sträckte mot S.
STORLOM – En fjolåring sträckte söderut O om Nidingen 20:20.
HAVSSULA – 410 ex sträckte mot S under tiden 05:00-20:10. Flertalet utgjordes av äldre eller helt adulta fåglar. Endast en fjolåring (2K) noterades under dagen.
MYRSPOV – En flock, där det ingick några grant utfärgade hanar, rastade en kort stund på Nordstranden 11:30.
ROSKARL – En utfärgad hane i sommardräkt De ingick i flockarna av skärsnäppor på Hamnudden och Playan under dagen.
BREDSTJÄRTAD LABB – Två adulta honor sträckte söderut över Kausan, den första 08:15 och den andra 09:56. Båda hade tydligt utstickande stjärtspröt, den andra dock med något mindre klubbor.
STORLABB – 7 ex passerade V om ön en i taget under tiden 05:55-09:54.
JORDUGGLA – Ett ex sträckte mot NO norr om ön 09:42.
BUSKSKVÄTTA – En hona rastade i Kausan under dagen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
33 individer av 8 arter:
Ejder 1, gärdsmyg 3, rödhake 1, rödstjärt 1, koltrast 1, ärtsångare 1, svarthätta 1, lövsångare 21 och sävsparv 3.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 339 och i år totalt till 4 000.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Martin läste av 15 färgringmärkta silltrutar och en gråtrut, samtliga med blåfärgade ringar.
Korttidskontroller:
Gärdsmyg 1 och kungsfågel 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
*Fortsatt bevakning av sjöfågelsträcket genomfördes under större delen av dagens ljusa timmar. Även idag noterades goda antal för sjöorre, smålom och havssula. Som bonus fick vi även bra observationer av två bredstjärtad labbar och 7 storlabbar. Förvånansvärt nog rastade även en del nattsträckande sångare som t.ex. nordliga hanar av lövsångare.
*Intressant var också Martins observation av en dununge av vattenrall som sprang över stigen SO om SMHI:s väderstation.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *