DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 29 JUNI 2018

VÄDER

Det började blåsa upp under natten och luften har haft bråttom hela dagen. Mycket god sikt. Min temp +15,8°C kl. 07. Max temp +19,1°C kl. 12. Ingen nederbörd.

02:00: Medelvind N 7,6 m/s, byvind 9,4 m/s, +19,1°C, lufttryck 1 017,6 hPa, vattenstånd -10 cm.

08:00: Medelvind NO 9,9 m/s, byvind 13,9 m/s, +15,8°C, lufttryck 1 020,4 hPa, vattenstånd -10cm.

14:00: Medelvind N 8,9 m/s, byvind 12,5 m/s, +19,1°C, lufttryck 1 020,4 hPa, vattenstånd -14 cm.

20:00: Medelvind NV 9,7 m/s, byvind 12,5 m/s, +18,8°C, lufttryck 1 019,8 hPa, vattenstånd -6 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 04:22 och ner 22:10.

 

PERSONAL

Ulrika Tollgren och Linda Niklasson.

 

VERKSAMHET

Ingen nätfångst idag pga av den hård nordvästan.

 

OBSERVATIONER

GRAVAND – paret håller fortfarande till i Kausan med sina 7 ungar.

KÄRRSNÄPPA – ett ex födosökte i Kausan under morgonen men sågs därefter inte mer.

DRILLSNÄPPA – ett ex rastade helt kort på Hamnudden vid 21-tiden, men försvann igen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

4 individer av 1 art:

Tobisgrissla 4.

Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 311 och i år totalt till 3 771.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

 

KONTROLLER

Egna långtidskontroller:

Silltrut 3, gråtrut 1 tretåig mås 10.

Egna korttidskontroller:

Tobisgrissla juv död.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget uppdragsarbete idag.

 

ÖVRIGT

Ordningen gällande öns vindförhållanden är nu återställda, morgonen inleddes med 12,6 m/s i medelvind och 16,4 i byarna från NO vilket innebar att dagens nätmärkning fick utgå. Besökte de tobisgrissleholkar som vi anvisats, noterade nulägesresultat och märkte ännu omärkta ungar.

Linda städade igenom köksskåpen och gick därefter ut och fotograferade silltrutar och tretåiga måsar för avläsning. Inga besökare på ön idag.

 

VID DATORN

Linda Niklasson och Ulrika Tollgren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *