TORSDAG 30 MARS

 

VÄDER

Under morgonen var sikten mycket god, säkerligen tack vare vinden. Efter några timmar så mulnade det på och ett rejält regnoväder drog igång strax efter kl 12 och höll i sig hela eftermiddagen. Framåt kvällen lugnade vinden ner sig avsevärt och den välbekanta dimman trängde sig på igen.

02:00: Medelvind NO 2 m/s, byvind 3 m/s, +3,5° C, lufttryck 1023 hPa, vattenstånd -14 cm

08:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 9 m/s, +4,4° C, lufttryck 1022 hPa, vattenstånd -1 cm

14:00: Medelvind SO 13 m/s, byvind 16 m/s, +4,6° C, lufttryck 1017 hPa, vattenstånd -14 cm

20:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 9 m/s, +7,0° C, lufttryck 1015 hPa, vattenstånd -2 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 06:49 och ner 19:46.

 

PERSONAL

Josefina Pehrson, Git Malcolm, Katja Hellmig och Christopher Magnusson.

 

VERKSAMHET

17 nät 06:00-09:30 (59,5 nättimmar).

19 vadarburar i Kausan 06:30-13:00 och 15 vadarburar på Playan 06:30-13:00 (220,5 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

BRUN KÄRRHÖK – 1 hona rastade på ön strax före kvällningen, blev dock mobbad av måsar och försvann i dimman, eventuellt är hon kvar ute på ostudden.

BLÅ KÄRRHÖK – 1 hona som även hon blev mobbad av måsarna, försökte ta nattkvist i slånbuskarna flera gånger men fick ingen ro och försvann i dimman.

MYRSPOV – 1 ex flög förbi åt V.

OB HORN-/JORDUGGLA – 1 ex stöttes ur oxeln bakom Fotogenboden vid nätuppsättningen, återupptäcktes tyvärr inte för en säker artbestämning.

SNÖSPARV – 3 ex uppehåller sig i Kausan.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

19 individer av 6 arter:

gärdsmyg 3, järnsparv 9, taltrast 2, kungsfågel 2, rödhake 2 och bofink 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1414 och i år 1414.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Blåst och fortsatt mycket kontroller från de senaste dagarna gjorde att vi bara hade nät uppe några timmar under morgonen, så satsningen på att slå nytt marsrekord får fortsätta imorgon. De senaste dagarna har väldigt mycket av småfåglarna födosökt i tångbankerna där vi har vadarburarna (som skärsnäpporna så framgångsrikt undviker). Kl 12:30 drog ett rejält regnoväder in och vi blev tvungna att inaktivera samtliga burar för att undvika att de redan utmattade och magra småfåglarna skulle fastna i dem och bli blöta.

Vid 18:30 upptäckte Christopher en kärrhök genom köksfönstret som han trodde var en blå kärrhök. Han och undertecknad rusar ut men hittar, förvirrande nog, en brun kärrhök som flyger lågt över Fotogenboden. När en blå kärrhök strax därefter stöts upp ur gräset vid Kausan är förvirringen total. Var det verkligen en brun? Den tjocka dimman gör situationen svårjobbad, men till slut hittas den bruna kärrhöken igen vid Nordstranden och det kan fastställas att det rör sig om två individer. Den blå kärrhöken visar sedan snällt upp sig för samtliga i personalen när hon drar omkring över trädgården och försöker ta nattkvist i slånbuskarna nere på Torget.

 

VID DATORN                                                                                                      

Josefina Pehrson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *