ONSDAG 29 MARS

 

VÄDER

Morgonen var inte lika dimmig idag då det blåste lite mer än tidigare dagar. Under dagen har sikten varierat, men man har kunnat se fastlandet större delen av tiden.

02:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 6 m/s, +4,8° C, lufttryck 1015 hPa, vattenstånd -10 cm

08:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +4,2° C, lufttryck 1013 hPa, vattenstånd +4 cm

14:00: Medelvind V 7 m/s, byvind 10 m/s, +4,7° C, lufttryck 1015 hPa, vattenstånd -12 cm

20:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 7 m/s, +5,1° C, lufttryck 1019 hPa, vattenstånd -2 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 06:51 och ner 19:44.

 

PERSONAL

Josefina Pehrson, Git Malcolm, Katja Hellmig och Christopher Magnusson.

 

VERKSAMHET

19 nät 06:00-08:00 och 7 nät 12:00-13:30 (48,5 nättimmar).

29 vadarburar i Kausan 06:30-17:30, 19 burar i Kausan 17:30-20:30 och 15 vadarburar på Playan 06:30-20:30 (586 burtimmar).

Fröfällan vid Strandoxeln 06:30-15:00 (8,5 fröfälletimmar).

 

OBSERVATIONER

ALFÅGEL – 1 ex flög förbi mot V.

RÖDBENA – 1 ex står i Kausan.

KENTSK TÄRNA – 2 ex uppehöll sig kring Klockfotsrevet.

RINGTRAST – 1 adult hane rastade på ön och fastnade i nätet.

ÄNGSPIPLÄRKA – 1 ex, årets första, lyckades smita ur näten och sjöng en lycklig strof när den flög iväg.

BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL – 1 2K hona fastnade i ett av näten vid fotogenboden tillsammans med ca 50 kungsfåglar.

VARFÅGEL – 1 ex rastande på ön.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

347 individer av 18 arter:

gärdsmyg 9, järnsparv 35, ringtrast 1, koltrast 5, taltrast 8, rödvingetrast 5, gransångare 19, kungsfågel 71, brandkronad kungsfågel 1, rödhake 104,stare 1, bofink 79, bergfink 1, grönfink 1, grönsiska 3, gråsiska 2, stenknäck 1 och sävsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1395 och i år 1395.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Denna morgon skiljde sig från de andra genom att majoriteten av dagens fångst fastnade i näten under första och andra rundan. Trots att vi var lite försiktiga och endast hade satt upp näten kring Torget och Grindoxeln så behövde vi ta ned samtliga nästan direkt. Största orsaken var att väldigt mycket bofink, kungsfågel och järnsparv var kvar från gårdagen och flög in i näten på nytt. Kl 12 gjorde vi ett nytt försök, men trots att vi fångade mycket nyanlända rödhakar så dominerade de trötta kontrollerna och vi valde att avsluta för dagen. Fokus har istället legat på att mata in ringmärkningsdatan från de senaste dagarna i databasen.

 

VID DATORN                                                                                                      

Josefina Pehrson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *