TISDAG 11 APRIL

VÄDER
Efter nattens kuling från NV vaknade vi till en klarblå himmel och mycket god sikt. Bortsett från den friska vinden var det gott i solen hela dagen fram till 18-tiden, då det snabbt mulnade västerifrån.
02:00: Medelvind VNV 15 m/s, byvind 20 m/s, +5,8° C, lufttryck 1008 hPa, vattenstånd +25 cm
08:00: Medelvind NV 12 m/s, byvind 15 m/s, +6,4° C, lufttryck 1011 hPa, vattenstånd +24 cm
14:00: Medelvind VNV 9 m/s, byvind 10 m/s, +7,9° C, lufttryck 1015 hPa, vattenstånd +8 cm
20:00: Medelvind V 8 m/s, byvind 12 m/s, +7,0° C, lufttryck 1013 hPa, vattenstånd +9 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 06:16 och ner 20:12.

PERSONAL
Per Schillander, Ella Schillander (12 år) och Uno Unger.

VERKSAMHET
6 nät 09:30-10:30 och 12 nät 10:30-12:45 (33 nättimmar).
29 vadarburar 05:30-16:30 och 28 burar 16:30-20:30 i Kausan samt 17 vadarburar 05:30-16:30 och 15 burar 16:30-20:30 på Playan (678 burtimmar).
Fröfällan N om Hönshuset 05:30-18:30 (13 tim).

OBSERVATIONER
TRETÅIG MÅS – Ca 50 ex varav en individmärkt fjolåring MNX, som satt på Lilla bryggan vid middagstid. Den märktes i ett bo på Nidingen den 6/6 2016.
GRÅSPARV – Den upptäcktes strax före 09 vid Hönshuset, där den satt och chirpade i 6:ans slånbuskage. Den försvann därefter spårlöst efter en halvtimma.
STENSKVÄTTA – En hona höll till ute på Västudden under förmiddagen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

7 individer av 4 arter:

Skärsnäppa 4, gärdsmyg 1, järnsparv 1 och bofink 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 481 och i år 1985.

KONTROLLER
Egna kontroller: Skärsnäppa 15 (samtliga märkta under tidigare säsonger, de 3 äldsta 13 år till sommaren) och koltrast 2 (det häckande paret). Dessutom gjordes följande korttidskontroller: rödhake 3 och bofink 3.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Den hårda nordvästudden bidrog till att knappast några nya fåglar anlände till ön idag. Dock utgjorde den gråsparvhane, som Per upptäckte vid Hönshuset vid 09-tiden, ett välkommet undantag. Gråsparven är en raritet på Nidingen och har bara påträffats under 10 av totalt 38 verksamhetsår. Sedan år 2000 föreligger bara 5 fynd under tre skilda år.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *