SÖNDAG 14 MAJ

VÄDER
Helmulet under morgonen och regn mellan 09:00-11:00. Därefter delvis uppklarnande, men efter 16:00 vällde höga dimmoln in över Nidingen och dessa låg kvar i skymningen.
02:00: Medelvind SO 6 m/s, byvind 9 m/s, +10,4°C, lufttryck 1016,4 hPa, vattenstånd -9 cm
08:00: Medelvind SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +10,0°C, lufttryck 1017,2 hPa, vattenstånd 0 cm
14:00: Medelvind O 6 m/s, byvind 8 m/s, +10,8°C, lufttryck 1019,0 hPa, vattenstånd 0 cm
20:00: Medelvind SO 1 m/s, byvind 3 m/s, +9,8° C, lufttryck 1019,3 hPa, vattenstånd -8 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 04:57 och ner 21:22.

PERSONAL
Jon Hessman, Hanna Liljebäck, Marianne Bäckwall, Per Arne Lindgren och Uno Unger.

VERKSAMHET
25 nät 04:00-09:15 och 11:00-13:00 (181 nättimmar).
20 burar i Kausan 04:15-18:45, 12 burar vid Stora bryggan 04:15-18:45 och 15 burar på Playan 04:15-18:45 (682 burtimmar).

OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS – Fint sträck mot O med först en flock på ca 100 ex 11:33 och därefter flera flockar på sammanlagt 1950 ex under en timma från 12:20. Totalt under dagen 2050 sträckande mot O.
SPARVHÖK – Ett ex sträckte mot NO 11:05 och ytterligare ett ex rastade på ön under kvällen.
LÄRKFALK – Ett ex sträckte över fyrområdet mot NO 12:45 och dagens andra ex tog höjd över fyrområdet och sträckte vidare mot O 13:50.
KÄRRSNÄPPA – 11 ex stod och vilade sig i en flock med ca 125 skärsnäppor längst ut på Hamnudden vid 14-tiden. Något senare ringmärktes en 3K+ efter burfångst i Kausan.

ROSKARL – Minst 5 ex rastade på Playan under eftermiddagen.

KUSTLABB – Troligen en adult i mörk fas, sträckte söderut långt V om Nidingen 12:45.
TORNSEGLARE – Ett ex sträckte österut över Kruthuset 13:00.
GULÄRLA – En flock på ca 70 ex rastade en kort stund på Torget vid 07:30-tiden.
KNUBBSÄL – 64 ex låg ute på Klockfotsrevet under förmiddagen. Största flocken i år.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk.
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
49 individer av 18 arter.
Skärsnäppa 2, kärrsnäppa 1, drillsnäppa 1, trädpiplärka 1, skärpiplärka 1, gärdsmyg 1, rödhake 3, rödstjärt 4, rörsångare 2, ärtsångare 1, törnsångare 2, trädgårdssångare 9, svarthätta 2, gransångare 1, lövsångare 12, hämpling 2, brunsiska 3 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1162 ex och i år 3592 ex.

KONTROLLER
Främmande kontroll: En trädgårdssångare med belgisk ring.
Egna kontroller: 3 skärsnäppor varav den två äldsta ringmärktes som 2K i maj 2012. Vidare 2 hanar av skärpiplärka varav en 3-åring och en 1-åring.
Dessutom korttidskontroller av rödhake 1, ärtsångare 3, svarthätta 1, gransångare 8 och lövsångare 17.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Per Arne fixade till dörrhandtagen till ringmärkningslabbet och västra gamla fyren, vilka inte har fungerat tillfredsställande.
Årets första rapsfjäril på Nidingen sågs på Torget.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *