MÅNDAG 15 MAJ

VÄDER
Dimma hela natten och dagen fram till middagstid. Dimman lättade sedan successivt, men först vid 14:30-tiden började man skymta Malön. Därefter bröt solen igenom och från 16-tiden lyste solen från en molnfri himmel och det blev bättre sikt men fortfarande ganska disigt.
02:00: Medelvind VSV 3 m/s, byvind 5 m/s, +9,7°C, lufttryck 1021,3 hPa, vattenstånd -1 cm
08:00: Medelvind 0 m/s, byvind 2 m/s, +9,3°C, lufttryck 1023,8 hPa, vattenstånd +1 cm
14:00: Medelvind SSV 3 m/s, byvind 4 m/s, +11,1°C, lufttryck 1026,4 hPa, vattenstånd +3 cm
20:00: Medelvind SSO 3 m/s, byvind 3 m/s, +10,8° C, lufttryck 1027,4 hPa, vattenstånd -8 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 04:55 och ner 21:24.

PERSONAL
Jon Hessman, Hanna Liljebäck, Marianne Bäckwall, Per Arne Lindgren och Uno Unger.

VERKSAMHET
25 nät 04:00-10:00 (150 nättimmar).
19 burar i Kausan 04:00-19:00, 12 burar vid Stora bryggan 04:00-19:00 och 15 burar på Playan 04:00-19:00 (690 burtimmar).

OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS – En stor flock hördes sträckande i dimman rakt över ön i gryningen. Vid 21:15-tiden sträckte en flock på ca 70 ex österut längs Nordstranden.
BIVRÅK – Två ex sträckte mot NO rakt över ön 14:30.
RÖD GLADA – Ett ex sträckte mot NO rakt över fyrområdet 14:28.
BRUN KÄRRHÖK – Ett ex sträckte mot O över ön 14:39 och ytterligare två ex åt samma håll 14:44, samtliga honfärgade.
BLÅ KÄRRHÖK – En adult hona höll till på västra delen av ön och mobbades flitigt av måsfåglar under tiden 04:40-07:40.
SPARVHÖK – Ett ex jagade i fyrområdet under morgonen och sågs därefter till och från hela dagen. Ytterligare ett ex sträckte mot O över ön 14:39.
ORMVRÅK – Ett ex rastade på ön under morgonen och sågs ej senare under dagen.
FISKGJUSE – Ett ex sträckte mot O över ön 14:34.
TORNFALK – Ett ex sträckte mot O över ön 14:39.
KÄRRSNÄPPA – Två ex ingick i skärsnäppeflocken på ca 125 ex.
ROSKARL – 4 ex rastade på Playan under förmiddagen.
TURKDUVA – Ett ex flög emot två fönster efter varandra på fågelstationen 21:30 och satte sig därefter i Grindoxeln för natten.
NATTSKÄRRA – En hane stöttes vid 1855 års hus varvid den flög och satte sig på en sten på Playan 21:50.
GRÅ FLUGSNAPPARE – Ca 5 ex varav 2 ringmärktes. Ny årsart för Nidingen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk.
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
73 individer av 19 arter.
Gråtrut 1, tobisgrissla 1, trädpiplärka 1, ängspiplärka 2, gulärla 3, gärdsmyg 1, rödhake 2, rödstjärt 2, buskskvätta 1, rörsångare 2, ärtsångare 2, törnsångare 8, trädgårdssångare 17, svarthätta 1, gransångare 1, lövsångare 21, grå flugsnappare 2, brunsiska 4 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1235 ex och i år 3665 ex.

KONTROLLER
Egna kontroller:
7 skärsnäppor varav den äldsta ringmärktes som 2K i maj 2004, alltså 14 år tills sommaren.
En hona större strandpipare märkt som 1K i juli 2011.
En tobisgrissla märkt som bounge i juni 2010 häckar i år i låda M02.
En hona kanadagås i fyrområdet var tillsammans med en omärkt hane. Hon märktes som ej vuxen unge på Nidingen i maj 2016.
Dessutom korttidskontroller av gärdsmyg 1, gransångare 1 och lövsångare 3.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (2,5 tim).

ÖVRIGT
*Efter att avsaltningsanläggningen fungerat i två veckor lade den av idag. Men efter omkoppling till vår regnvattenscistern har vi åter både rinnande kallt och varmt i vårt hus.
*Idag fyllde Hanna år, vilket vi firade med chokladkladdkaka vid eftermiddagskaffet.
*Det mest överraskande idag var alla rovfåglar som passerade över ön under 16 minuter från 14:28 (se ovan). Totalt såg vi 8 arter rovisar under dagen och sannolikt är det ett rekord för Nidingen.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *