LÖRDAG 1 JULI

VÄDER

Från gryningen växlande molnighet, men vid 08-tiden blev det i stort sett molnfritt och solen flödade över ön. Mycket god sikt.

Min. temp. +15,6°C kl. 06:00 och max. temp. +18,4°C kl. 16:00.

02:00: Medelvind NNV 4 m/s, byvind 7 m/s, +16,1°C, lufttryck 1 002,6 hPa, vattenstånd +5 cm

08:00: Medelvind N 5 m/s, byvind 7 m/s, +16,1°C, lufttryck 1003,3 hPa, vattenstånd -8 cm

14:00: Medelvind NV 9 m/s, byvind 12 m/s, +18,0°C, lufttryck 1003,4 hPa, vattenstånd +9 cm

20:00: Medelvind NV 7 m/s, byvind 9 m/s, +17,6°C, lufttryck 1 004,3 hPa, vattenstånd +4 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.

Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

 

Solen gick upp 04:24 och ner 22:08.

 

PERSONAL

Anette Unger, Isabella Unger (13 år) och Uno Unger avlöstes av Sara-Lo af Ekenstam, Andreas Eriksson, Jens Söderström, Åsa Rydén och Tommy Järås vid middagstid. Lasse Hellberg skötte personalbytet med fågelstationens båt.

 

VERKSAMHET

Nät 17 st 04:45-10:30.  Silltrutmärkning i kolonin öster om tretåstenen. Genomgång av hussvaleholkarna.

 

OBSERVATIONER

KANADAGÅS – En flock med 51 ex låg i Kausan under kvällen, där ingick inte öns fyra par som låg på andra platser. I flocken ingick dock två halsmärkta gäss som avlästes. Troligen holländska gäss.

SJÖORRE – 26 sträckande mot S.

TOPPSKARV – En 2K fågel med orange färgring stod på Klockfotsrevet under morgonen. Den blev märkt på Soteskär i mellersta Bohuslän förra året.

SMÅSPOV – Ett ex lyfte från hamnudden 7:45

TRETÅIG MÅS – Årets fyra första ungar sågs på vingarna idag.

SMÅTÄRNA – 2 ex i Kausan under kvällen.

SILLGRISSLA – Minst 4 ex. Ett ex i vattnet nära Rissastenen samtidigt som 3 ex flög några varv över ön. Den ena t.o.m. ganska lågt över stationshuset.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk.

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

72 individer av 7 arter.

Silltrut 48, fiskmås 3, hussvala 8, skärpiplärka 1,koltrast 2, svarthätta 1 och stare 9

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 72 och i år 4 517.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

 

KONTROLLER

En adult hussvala kontrollerades på bo i samband med pullmärkning. Den var själv född på ön och ringmärkt som unge 2013. Två halsmärkta kanadagäss, se ovan. Den häckande stenskvättehonan som märktes den 10 april i våras.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Första silltrutmärkningen gjordes från Risssastenen och en bit österut med glädjande resultat. Med tanke på det risiga väder som rått under en tid så befarade vi att det skulle vara dåligt med ungar. Dessutom skrämde Uno upp oss med att han inte hade sett en enda unge vid passage av silltrutkolonin i samband med tobisgrisslemärkningarna.

Vi tyckte det såg bra ut och hade få döda ungar samt lyckades ringmärka 48 ungar fram till rosenbusken. Fortsättning följer.

 

VID DATORN

Uno Unger och Tommy Järås

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *