tisdag 5 juli

VÄDER
Äntligen lite lugnare dag vindmässigt. Växlande molnighet morgon och förmiddag. Under e.m. mulnande från SV och så småningom lätt regn. Vinden dog ut helt under kvällen och himlen var helt jämngrå.
Mintemp 14,3° C och max 16,0° C. Vattenstånd min -4 cm kl.14:00 och max +15 cm kl. 8:00

02:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 8 m/s, temp. +14,3° C,
08:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 6 m/s, temp. +14,7° C,
14:00: Medelvind S 4 m/s, byvind 5 m/s, temp. +16,0° C,
20:00: Medelvind NV 1 m/s, byvind 1 m/s, temp. +14,7° C,
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI.

Solen upp 04:28 och ned 22:06.

PERSONAL
Andreas Eriksson, Per Arne Lindgren, Åsa Rydén och Tommy Järås.

VERKSAMHET
15 vadarburar på Playan 04:15- 20:45 och 30 burar i Kausan 04:15-20:45 (742 burtimmar)
25 nät mellan 04:15-10:00 (143 nättim)
Dataläggning av junimärkningar. Silltrutmärkning och avläsning av äldre silltrutar. Gräsklippning och trimning.

OBSERVATIONER
Toppskarv – 4 ex
Småspov – 3 ex sträckande och 1 ex rastade
Storspov – 4 ex sträckande
Småtärna – 4 ex i Kausan.

Observationer i övrigt se Artportalen.

RINGMÄRKNING
69 ex av 9 arter:
Kärrsnäppa 4, Drillsnäppa 2, Rödbena 1, Fiskmås 5, Silltrut 45, Hussvala 2, Skärpiplärka 6, Sädesärla 1, Stare 1 och Hämpling 2..
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 195 och i år 3939 ex.

KONTROLLER
Många avläsningar av tretåiga måsar och silltrutar. Bland annat 15 färgmärkta silltrutar varav två var utländska, troligen danska. Av de tretåiga måsarna var bl.a. fem yngre 2-5 åringar som ännu inte fått plats att häcka på ön.
En dansk havstrut märkt 2013 på Hirsholmarna utanför Fredrikshamn avlästes. En av årets koltrastungar som märktes den 20 maj kontrollerades. Sex årsungar och en häckande hona av skärpiplärka kontrollerades.
Två märkta hussvalor fastnade också i näten, ena var pullmärkt på ön 2012.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning och grästrimning ca 3 timmar. Tömning av turisttoan. Backspolat avsaltningsanläggningen igen.

ÖVRIGT
Trevligt att se i trutkolonierna i år att de verkar ha klarat sig väldigt bra hittills. Vid fyra besök på olika ställen så har endast en unge hittats död. Tyder på verkligt bra häckningsframgång.

VID DATORN
Tommy Järås

Nidingen, Hl

Per Arne Lindgren, Andreas Eriksson

 • KnölsvanCygnus olor 1 Adult I par Stationär (Efter att ha legat i Kausan flera dagar så flög)
 • GrågåsAnser anser 5 ex. Sträckande V
 • KanadagåsBranta canadensis 36 ex. Stationär
 • GravandTadorna tadorna 4 Adult Stationär (Två par med var sin unge)
 • GräsandAnas platyrhynchos 2 ex. Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SmåskrakeMergus serrator 4 Hona Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 4 ex. Stationär (En på sydostudden och tre på Klockfotsrevet)
 • GråhägerArdea cinerea 4 ex. Förbiflygande (2+2 snurrade runt ön ett par gånger och retade upp alla trutar)
 • VattenrallRallus aquaticus 1 ex. Stationär
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • KärrsnäppaCalidris alpina 16 Adult Rastande
 • KärrsnäppaCalidris alpina 4 ex. Ringmärktes
 • SmåspovNumenius phaeopus 1 ex. Rastande
 • SmåspovNumenius phaeopus 3 ex. Sträckande
 • StorspovNumenius arquata 4 ex. Sträckande
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 2 ex. Rastande
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 2 ex. Ringmärktes
 • GluttsnäppaTringa nebularia 3 ex. Förbiflygande
 • RödbenaTringa totanus 25 ex. Stationär
 • RödbenaTringa totanus 1 ex. Ringmärktes
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 50 ex. Sträckande (Flera småflockar som sträckte)
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • FiskmåsLarus canus 5 Pulli Ringmärktes
 • Larus fuscus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus 45 Pulli Ringmärktes
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär (En dansk treåring avlästes. Märkt Hirsholmarna utanför Fredrikshamn)
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Bo, ägg/ungar
 • SmåtärnaSternula albifrons 4 Adult Stationär
 • SilvertärnaSterna paradisaea Noterad Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo Noterad Stationär
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 3 ex. Förbiflygande
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär (En fyraåring kontrollerades som var pullmärkt på ön.)
 • HussvalaDelichon urbicum 2 ex. Ringmärktes
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 6 ex. Ringmärktes
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba 1 ex. Ringmärktes
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 1 ex. Spel/sång
 • KoltrastTurdus merula 5 ex. Stationär
 • TörnsångareSylvia communis 1 Hane Permanent revir
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Stationär
 • KråkaCorvus corone 1 ex. Stationär
 • StareSturnus vulgaris 30 ex. Rastande
 • StareSturnus vulgaris 1 ex. Ringmärktes
 • HämplingCarduelis cannabina 8 ex. Stationär
 • HämplingCarduelis cannabina 2 ex. Ringmärktes

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *