söndag 21 augusti

VÄDER
Från gryningen mulet och tidvis så disigt att man ej kunde skönja land. Efterhand blev det soligare och hela eftermiddagen huvudsakligen molnfri men fortsatt något disigt. Fram mot kvällen åter delvis mulnande.
02:00: Medelvind S 4 m/s, byvind 5 m/s, temp. +16,7 C, lufttryck 1012 hPa, vattenstånd +4 cm.
08:00: Medelvind SO 6 m/s, byvind 7 m/s, temp. +16,5° C, lufttryck 1013 hPa, vattenstånd +17 cm.
14:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 7 m/s, temp. +17,1° C, lufttryck 1014 hPa, vattenstånd +4 cm.
20:00: Medelvind SO 3 m/s, byvind 4 m/s, temp. +17,7° C, lufttryck 1015 hPa, vattenstånd +13 cm.
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI, förutom lufttrycket, som är taget från Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen upp 05:54 och ned 20:36.

PERSONAL
Karin Gynning, Kristina Gynning Olsson, Per Arne Lindgren och Uno Unger

VERKSAMHET
Nät- och burfångst.
Nätinsats: 27 nät 04:45-11:45 (189 nättimmar).
Burinsats: 31 burar i Kausan 18:15-21:15 (93 burtimmar).
Dessutom trimning av några nätgator.

OBSERVATIONER
LJUNGPIPARE: En adult fågel rastade en stund i Kausan under eftermiddagen.
SMÅSPOV: En hördes översträckande.
ROSKARL: 6 årsungar rastande.
TRETÅIG MÅS: 9 adulta fåglar och de två färgringmärkta ungarna MPN och MRR satt under dagen
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
7 individer av 4 arter.
Roskarl 3
Trädpiplärka 2
Rödstjärt 1
Lövsångare 1
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 410 och i år 4 734.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller av en skärpiplärka, två koltrastar, en ärtsångare och två lövsångare.

UPPDRAGSARBETE
Guidning (0,75 tim) samt tömning och städning av gästtoan (0,5 tim).

ÖVRIGT
Sällskapet som firade 50-årskalas och gårdagens brudpar åkte hem med Stefan idag. Nidingens vänner ordnade så öns alla gäster och dagsbesökare fick möjlighet att gå upp i nya fyren, varvid 61 fyrbesökare registrerades. En del av dagsbesökarna lät sig även informeras om fågelstationens verksamhet.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *