onsdag 2 november

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 2 NOVEMBER 2016

VÄDER
Mellan klockan 20 och 21 igår kväll inleddes väderomslaget, då temperaturen sjönk från +9,4 till +7,6
på en kort stund medan vinden sakta vred upp mot NV och under natten till NNV.
Mulen morgon men lättande molntäcke under fm så att dagen, till och från, blev ganska solig.
Kyleffekten låg på ett par-tre minusgrader under dagen.
Värmedaller, havsvattnet var betydligt varmare än vinden, försvårade fågelobservationer bortom en kilometer.

01:00: Medelvind NNV 14 m/s, byvind 21 m/s, temp +6,0° C, lufttryck 1002 hPa, vattenstånd +6 cm
07:00: Medelvind N 12 m/s, byvind 16 m/s, temp +9,7° C, lufttryck 1004 hPa, vattenstånd +7 cm
13:00: Medelvind N12 m/s, byvind 17 m/s, temp +5,0° C, lufttryck 1008 hPa, vattenstånd -6 cm
19:00: Medelvind N 12 m/s, byvind 15 m/s, temp +93,7° C, lufttryck 1013 hPa, vattenstånd +1 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 07:29 och ner 16:22

PERSONAL
Göran Andersson, Lotta Berg (ringmärkningsansvarig) och Ulrika Tollgren.

VERKSAMHET
2 nät 07:00-12:00 (således endast 10 nättimmar).
Playan: 7 vadarburar 07:00-12:00 och 13 vadarburar 12:00-17:00 (100 burtimmar).
Sträckobservationer från gårdstunet 07:15-12:00 samt cirka klockan 13-14.
Liksom i går gjordes även en timslång vandring och taxering runt hela ön under em.

OBSERVATIONER:

Ansergäss – 18 troliga sädgäss mot SV vid 11:15-tiden.
Grågås – under tidiga morgonen 15 ex (13+2) mot SV.
Kanadagås – en kvartett rakt söderut 07:45 väster om ön.

Havssula – en 2K och minst 23 adulter (5K+) mot N fram till lunch.

TOPPSKARV – 63 ex på Klockfotsrevet vid 14:30-tiden.
Dessutom fiskade många samtidigt, så en totalsumma på hundra ex kan vara rimligt.

Strandskata – en 1K kvar sedan i oktober. I dag i Kausan och närområdet.
Den här sena strandskatan flyger ganska dåligt men är alert.
Skärsnäppa – ca 50 ex på Playan under em.

Morkulla – troligen en insträckande från väster. Den höll på att krocka med sträckräknarna på gårdstunet,
passerade köksfönstret och Lotta och svängde sen ner för att landa norr om nätplats 6.
Roskarl – en 1K i Kausan. Säkert samma som igår på Playan.

TÄRNMÅS – en 1K mot norr klockan 08:44-08:48. Upptäcktes väster om Nordstranden, flygande norrut
med en ung tretåmås, som tidvis sågs i samma tubfält. Tärnmåsen landade vid två tillfällen på havet,
men fortsatte ganska snart att sträcka.

ALKEKUNG – en sträckande SV klockan 10:45.

BERGLÄRKA – septetten kvar sedan 30 oktober på Ostudden.

Svarthätta – en stationär (egen korttidskontroll).

Varfågel – ett ex noterades komma insträckande norr om Västudden, när den plötsligt tog hög höjd och tappades ur sikte.
Troligen var den på tättingjakt över öppet hav.
Senare sågs ett blåmeskadaver och slaktaren sågs även tillfälligt på ön innan hen lämnade Nidingen och oss åt våra öden …

Snösparv – ett dussin individer (11-12 ex) födosökte och flög ibland tillsammans med en vinterpling och berglärkeseptetten ute på Ostudden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
4 individer av 2 arter:
skärpiplärka 3 och björktrast 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 5 och i år 8898.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: ängspiplärka 2, svarthätta 1 och talgoxe 1.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT
Noterbart är att hela personalen i dag har tvagat sig ordentligt … i bokstavsordning … som det plägar göra sig i ordnade sällskap.
Köldeffekten har legat kring -2 grader C i dag.

VID DATORN
Göran Andersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *