måndag 6 juni

picasion.com_7cf058e982f293ca18410056f02b9a16
Svenska flaggans dag

VÄDER
Efternatten och en stor del av dagen var molnfri och sikten var god.
02:00: Medelvind OSO 10 m/s, byvind 12 m/s, temp. +15,7° C, 1023 hPa, vattenstånd -16 cm
08:00: Medelvind SO 10 m/s, byvind 13 m/s, temp. +14,7° C, 1025 hPa, vattenstånd +3 cm
14:00: Medelvind S 8 m/s, byvind 9 m/s, temp. +17,7° C, 1025 hPa, vattenstånd -17 cm
20:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 5 m/s, temp. +17,7° C, 1024 hPa, vattenstånd -5 cm
Väderuppgifterna gäller för Nidingen medan vattenståndet gäller för Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI, förutom lufttrycket, som är hämtat från Stefan Petterssons väderstation på ön.

Solen upp 04:23 och ned 22:00.

PERSONAL
Uno Unger, Per Arne Lindgren och Eva Åkesson.

VERKSAMHET
Fångst med 25 nät 03:45-09:45 (150 nättimmar). Bogenomgång och märkning av tretåiga måsar på gamla fyrarna och på Rissastenens sjömärke.

OBSERVATIONER
SVÄRTA – 11 ex sträckte mot S utanför Klockfotsrevet 09:19.
SMÅLOM – 1 + 1 ex, båda i sommardräkt sträckte mot S vid 05-tiden resp. 09:19.
ROSKARL – En hona höll till i Kausan.
TRETÅIG MÅS – 40 par med ägg eller ungar i sina bon. Sammanlagt på gamla fyrarna och på Rissastenen ringmärktes 54 pulli.

RINGMÄRKNING
57 ex av 4 arter:
Tretåig mås 54 pulli, skärpiplärka 1, rörsångare 1 och gransångare 1.
Totalt antal fåglar ringmärkta denna månad är 112 och i år 3183.

KONTROLLER
Idag fick vi tre egna kontroller av häckande skärpiplärkor, två honor och en hane.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Av de två gästerna som övernattat i Nidingens Vänners rum fick vi en rejäl kartong med jordgubbar som vi njöt av med vispad grädde under kvällen

Uno Ungers foto.
Vid gårdagens ljusfångst med kvicksilverlampa på NV-väggen till fyrmästarhuset lockades det dit flera fina nattfjärilar, bl.a. citronmätare, snövit gaffelsvans, vit tigerspinnare och purpurfärgat metallfly. En ny art för Nidingen blev det också – svartribbad vitvingemätare (se bild).

VID DATORN
Uno Unger

 • Knölsvan Cygnus olor 1 Adult I par Ruvande
 • Grågås Anser anser 1 ex. Stationär (Den stod på Klockfotsrevet.)
 • Kanadagås Branta canadensis Noterad Stationär
 • Gravand Tadorna tadorna Noterad Stationär (De två honornas kull hade idag reducerats till 6 ungar.)
 • Gräsand Anas platyrhynchos 5 ex. Stationär (Ett par och tre hanar låg vid Lilla bryggan.)
 • Ejder Somateria mollissima Noterad Stationär
 • Ejder Somateria mollissima 1 Hona Individmärkt (Den hittades nydöd på stranden i Kausan (nyss lagda flugägg fanns på kroppen) och var färgrinmärkt med tre mörkgröna plastringar på vänster ben och metallring 9134710 på höger ben. Den hade ett stort köttsår på halsen. Vi misstänker att den dött efter en sälattack. Den ringmärktes som 3K+ på sitt bo på Nidingen 1/5 2000 och hade alltså fyllt minst 18 år.)
 • Svärta Melanitta fusca 11 ex. Sträckande S (De passerade utanför Klockfotsrevet 09:19.)
 • Småskrake Mergus serrator Noterad Stationär
 • Smålom Gavia stellata 2 ex. Sträckande S (1 + 1 ex, båda i sommardräkt sträckte mot S vid 05-tiden resp. 09:19.)
 • Storskarv Phalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • Toppskarv Phalacrocorax aristotelis 2 ex. Stationär (De stod på Klockfotsrevet under kvällen.)
 • Vattenrall Rallus aquaticus Noterad Stationär
 • Strandskata Haematopus ostralegus Noterad Bo, ägg/ungar (Boet SV om Stora bryggans bas innehöll idag en nykläckt unge och en unge på väg ut ur skalet.)
 • Större strandpipare Charadrius hiaticula Noterad Stationär
 • Skärsnäppa Calidris maritima 3 ex. Stationär
 • Rödbena Tringa totanus Noterad Stationär
 • Roskarl Arenaria interpres 1 Hona Rastande
 • Skrattmås Chroicocephalus ridibundus 1 Adult I par Stationär
 • Fiskmås Larus canus Noterad Stationär
 • Silltrut Larus fuscus Noterad Stationär
 • Gråtrut Larus argentatus Noterad Stationär
 • Havstrut Larus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig mås Rissa tridactyla 40 I par Bo, ägg/ungar (40 par med ägg eller ungar i sina bon. Sammanlagt på gamla fyrarna och på Rissastenen ringmärktes 54 pulli.)
 • Tretåig mås Rissa tridactyla 54 Pulli Ringmärktes
 • Silvertärna Sterna paradisaea Noterad Stationär
 • Fisktärna Sterna hirundo Noterad Stationär
 • Kentsk tärna Sterna sandvicensis 3 ex. Stationär
 • Tobisgrissla Cepphus grylle Noterad Stationär
 • Tornseglare Apus apus 1 ex. Förbiflygande
 • Ladusvala Hirundo rustica 1 I par Par i lämplig häckbiotop
 • Hussvala Delichon urbicum Noterad Stationär
 • Skärpiplärka Anthus petrosus Noterad Stationär (En årsunge ringmärktes.)
 • Skärpiplärka Anthus petrosus 1 ex. Ringmärktes
 • Sädesärla Motacilla alba Noterad Stationär
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 1 ex. Permanent revir
 • Koltrast Turdus merula Noterad Stationär
 • Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 1 ex. Ringmärktes
 • Törnsångare Sylvia communis 1 ex. Stationär
 • Svarthätta Sylvia atricapilla 1 ex. Spel/sång
 • Gransångare Phylloscopus collybita 3 ex. Stationär (En troligen redan ringmärkt fågel som sjöng och minst 2 rastande varav en ringmärktes.)
 • Gransångare Phylloscopus collybita 1 ex. Ringmärktes
 • Stare Sturnus vulgaris 11 ex. Rastande (Minst 11 ex varav 8 fördelade sig på 7 adulta och en årsunge.)
 • Hämpling Carduelis cannabina 1 ex. Stationär

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *