måndag 25 april

VÄDER
02:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 5 m/s, temp. +3,3° C, luftfukt. 89 %, 1005 hPa, vattenst. 7 cm
08:00: Medelvind N 0 m/s, byvind 2 m/s, temp. +2,4° C, luftfukt.94 %, 1004 hPa, vattenst. 13 cm
14:00: Medelvind S 4 m/s, byvind 9 m/s, temp. +3,7° C, luftfukt. 80 %, 1003 hPa, vattenst. -4 cm
20:00: Medelvind SO 6 m/s, byvind 7 m/s, temp. +6,0° C, luftfukt. 59 %, 1002 hPaVäderuppgifterna gäller för Nidingen medan vattenståndet gäller för Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI, förutom lufttrycket, som mäts av Stefan Petterssons väderstation på ön.

Solen upp 05:37 och ned 20:45

PERSONAL
Björn Zachrisson, Hans Zachrisson, Bengt Karlsson och Lennart Bogren

VERKSAMHET
* Fångst med 25 nät 05:00-07:00, 09:00-13:00 (150 nättimmar).
* Fångst med 36 vadarburar i Kausan klockan 05:00-21:00.
* Fröfällan vid Fotogenboden har varit i fångst 05:00-07:00, 09:00-13:00

OBSERVATIONER
ROSKARL 1 ex. rastade.
KUSTSNÄPPA 1 ex. 2K tillsammans med 250 skärsnäppor.
SJÖORRE 250 ex. rastande.
SMÅLOM 14 ex. sträckande S.
TOPPSKARV 4 ex.
RINGDUVA 1 ex.
TORNFALK 2 ex.
SVART RÖDSTJÄRT 1 ex.
GULÄRLA 1 ex.
DRILLSNÄPPA 1 ex.
KRICKA 1 par.
ENKELBECKASIN 1 ex.

RINGMÄRKNING
31 ex av 12 arter:
Skärsnäppa 2, lövsångare 5, gärdsmyg 4, rödhake 5, bergfink 4, sävsparv 2, kungsfågel 2, gransångare 2, ängspiplärka 1, gråsiska 1, stenskvätta 1, taltrast 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 1154 ex och i år 2027 ex.

KONTROLLER
* Egna korttidskontroller: skärsnäppa, rödhake, järnsparv, koltrast.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT

VID DATORN
Bengt Karlsson

 • KnölsvanCygnus olor 1 Adult I par Par i lämplig häckbiotop
 • KnölsvanCygnus olor 1 Adult I par Ruvande (Ostudden)
 • GrågåsAnser anser 2 ex. Rastande (Ostudden)
 • KanadagåsBranta canadensis 2 Adult I par Ruvande
 • GravandTadorna tadorna Noterad Par i lämplig häckbiotop
 • KrickaAnas crecca 1 Adult I par Rastande (Ostudden)
 • GräsandAnas platyrhynchos 14 Pulli Bo, ägg/ungar (Kausan)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Ruvande
 • SjöorreMelanitta nigra 250 ex. Rastande
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad 2K+ Obs i häcktid, lämplig biotop
 • SmålomGavia stellata 14 ex. Sträckande S
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 4 ex. Rastande
 • TornfalkFalco tinnunculus 2 ex. Förbiflygande
 • VattenrallRallus aquaticus 2 Adult Spel/sång
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Obs i häcktid, lämplig biotop
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Bo, ägg/ungar
 • KustsnäppaCalidris canutus 1 2K Rastande
 • SkärsnäppaCalidris maritima 250 ex. Födosökande
 • SkärsnäppaCalidris maritima 2 ex. Ringmärktes
 • EnkelbeckasinGallinago gallinago 1 ex. Rastande
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 1 ex. Rastande
 • RödbenaTringa totanus Noterad Obs i häcktid, lämplig biotop
 • RoskarlArenaria interpres 1 2K+ Rastande
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 4 ex. Förbiflygande
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Bobygge
 • FisktärnaSterna hirundo 2 ex. Rastande
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 4 ex. Rastande
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Permanent revir
 • RingduvaColumba palumbus 1 ex. Rastande
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 1 ex. Ringmärktes
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Bobygge
 • GulärlaMotacilla flava 1 ex. Rastande
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Permanent revir
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes Noterad Rastande
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 4 ex. Ringmärktes
 • JärnsparvPrunella modularis Noterad Rastande
 • RödhakeErithacus rubecula Noterad Rastande
 • RödhakeErithacus rubecula 5 ex. Ringmärktes
 • Svart rödstjärtPhoenicurus ochruros 1 ex. Rastande
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 2 2K+ Rastande
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 1 ex. Ringmärktes
 • KoltrastTurdus merula 2 ex. Stationär
 • TaltrastTurdus philomelos 2 ex. Stationär
 • TaltrastTurdus philomelos 2 ex. Ringmärktes
 • GransångarePhylloscopus collybita 2 ex. Ringmärktes
 • GransångarePhylloscopus collybita Noterad Rastande
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 5 ex. Ringmärktes
 • KungsfågelRegulus regulus 2 ex. Ringmärktes
 • KråkaCorvus corone 1 I par Par i lämplig häckbiotop
 • BergfinkFringilla montifringilla 4 ex. Ringmärktes
 • HämplingCarduelis cannabina 2 ex. Stationär
 • GråsiskaCarduelis flammea 1 ex. Ringmärktes
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 2 ex. Ringmärktes

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *