söndag 24 april

VÄDER
02:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 6 m/s, temp. +4,2° C, luftfukt. 68 %, 1007 hPa, vattenst. -8 cm
08:00: Medelvind N 4 m/s, byvind 5 m/s, temp. +3,0° C, luftfukt.84 %, 1007 hPa, vattenst. -1 cm
14:00: Medelvind O 6 m/s, byvind 10 m/s, temp. +5,6° C, luftfukt. 69 %, 1007 hPa, vattenst. -2 cm
20:00: Medelvind NO 2 m/s, byvind 3 m/s, temp. +4,1° C, luftfukt. 83 %, 1007 hPa

Väderuppgifterna gäller för Nidingen medan vattenståndet gäller för Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI, förutom lufttrycket, som mäts av Stefan Petterssons väderstation på ön.

Solen upp 05:39 och ned 20:42

PERSONAL
Björn Zachrisson, Hans Zachrisson, Bengt Karlsson och Lennart Bogren

VERKSAMHET
* Fångst med 25 nät 05:00-13:00, 21 nät 14:00-15:00 (221 nättimmar).
* Fångst med 36 vadarburar i Kausan klockan 05:00-21:00.
* Fröfällan vid Fotogenboden har varit i fångst 05:00-08:45., 09:45-13:30

OBSERVATIONER
ROSKARL 1 st. rastade i Kausan under förmiddagen.
KUSTSNÄPPA 1 st. 2K tillsammans med 250 skärsnäppor.
STENSKVÄTTA 1 st. vid hamnen.
BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL Kontroll av 2K-hannen som märktes tidigare i veckan. Nu 4,7 gram.
SJÖORRE 100 st. rastande.
SMÅLOM 7 st. sträckande S.
TOPPSKARV 2 st. på Klockfotsrevet.

RINGMÄRKNING
12 ex av 7 arter:
Rödbena 1, lövsångare 1, gärdsmyg 5, rödhake 2, bergfink 1, sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 1123 ex och i år 1596 ex.

KONTROLLER
* Egna korttidskontroller: rödhake, gärdsmyg, järnsparv, skärpiplärka, brandkronad kungsfågel, koltrast.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT

VID DATORN
Bengt Karlsson

 • KnölsvanCygnus olor 1 Adult I par Par i lämplig häckbiotop
 • KnölsvanCygnus olor 1 Adult I par Ruvande (Ostudden)
 • GrågåsAnser anser 3 ex. Rastande (Ostudden)
 • KanadagåsBranta canadensis 2 Adult I par Ruvande
 • GravandTadorna tadorna Noterad Par i lämplig häckbiotop
 • GräsandAnas platyrhynchos Noterad Obs i häcktid, lämplig biotop
 • EjderSomateria mollissima Noterad Ruvande
 • SjöorreMelanitta nigra 100 ex. Rastande
 • KnipaBucephala clangula 4 ex. Rastande
 • SmåskrakeMergus serrator 18 2K+ Obs i häcktid, lämplig biotop
 • SmålomGavia stellata 7 ex. Sträckande S
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 2 2K Rastande
 • VattenrallRallus aquaticus 2 Adult Spel/sång (Snåret mellan nya fyren och Kausan, nätplats 5 och nätplats 6.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Obs i häcktid, lämplig biotop
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Obs i häcktid, lämplig biotop
 • KustsnäppaCalidris canutus 1 2K Rastande
 • SkärsnäppaCalidris maritima 250 ex. Födosökande (Kausan)
 • RödbenaTringa totanus Noterad Obs i häcktid, lämplig biotop
 • RödbenaTringa totanus 1 ex. Ringmärktes
 • RoskarlArenaria interpres 1 2K+ Rastande
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 1 ex. Rastande
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Bobygge
 • FisktärnaSterna hirundo 2 ex. Rastande
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 5 ex. Rastande
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Permanent revir
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Permanent revir
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Permanent revir
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes Noterad Rastande
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 5 ex. Ringmärktes
 • JärnsparvPrunella modularis Noterad Rastande
 • RödhakeErithacus rubecula Noterad Rastande
 • RödhakeErithacus rubecula 2 ex. Ringmärktes
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 1 2K+ Rastande
 • KoltrastTurdus merula 2 ex. Stationär
 • TaltrastTurdus philomelos 1 ex. Stationär
 • GransångarePhylloscopus collybita Noterad Rastande
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 1 ex. Ringmärktes
 • KungsfågelRegulus regulus 1 ex. Ringmärktes
 • Brandkronad kungsfågelRegulus ignicapilla 1 ex. Rastande (Kontroll av tidigare ringmärkt.)
 • KråkaCorvus corone 1 I par Par i lämplig häckbiotop
 • BergfinkFringilla montifringilla 1 ex. Ringmärktes
 • HämplingCarduelis cannabina 3 ex. Stationär
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 1 ex. Ringmärktes

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *