tisdag 26 april

VÄDER
02:00: Medelvind O 9 m/s, byvind 11 m/s, temp. +3,5° C, luftfukt. 86 %, 1001 hPa, vattenst. -23 cm
08:00: Medelvind O 10 m/s, byvind 13 m/s, temp. +4,3° C, luftfukt.87 %, 1002 hPa, vattenst. -6 cm
14:00: Medelvind O 11 m/s, byvind 15 m/s, temp. +8,7° C, luftfukt. 54 %, 1002 hPa, vattenst. 0 cm
20:00: Medelvind O 10 m/s, byvind 15 m/s, temp. +7,5° C, luftfukt. 60 %, 1003 hPaVäderuppgifterna gäller för Nidingen medan vattenståndet gäller för Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI, förutom lufttrycket, som mäts av Stefan Petterssons väderstation på ön.Solen upp 05:34 och ned 20:47

PERSONAL
Björn Zachrisson, Hans Zachrisson, Bengt Karlsson och Lennart Bogren

VERKSAMHET
* Fångst med 8 nät 08:30-17:00 (70 nättimmar).
* Fångst med 36 vadarburar i Kausan klockan 05:00-21:00.
* Fröfällan vid Fotogenboden har varit i fångst 08:30-17:00

OBSERVATIONER
KUSTSNÄPPA 1 ex. 2K tillsammans med 250 skärsnäppor.
SJÖORRE 60 ex. sträckande S.
TOPPSKARV 2 ex.
SVART RÖDSTJÄRT 1 ex.
KUSTLABB 1 ex. sträckande O
BUSKSKVÄTTA 1 ex. rastande
GRÅHÄGER 2 ex. sträckande O

RINGMÄRKNING
43 ex av 8 arter:
Skärsnäppa 2, lövsångare 9, gärdsmyg 2, rödhake 21, kungsfågel 3, gransångare 4, ärtsångare 1, svarthätta 1

KONTROLLER
* Egna korttidskontroller: skärsnäppa, rödhake, vattenrall, gransångare

Bengt Karlssons foto.
Vattenrall kontrollerad idag.

UPPDRAGSARBETE
Bänken vid nya fyren utbytt, 2 tim.

ÖVRIGT

VID DATORN
Bengt Karlsson

 • KnölsvanCygnus olor 1 Adult I par Par i lämplig häckbiotop
 • KnölsvanCygnus olor 1 Adult I par Ruvande (Ostudden)
 • GrågåsAnser anser 2 ex. Rastande (Ostudden)
 • KanadagåsBranta canadensis 2 Adult I par Ruvande
 • GravandTadorna tadorna Noterad Par i lämplig häckbiotop
 • GräsandAnas platyrhynchos 12 Pulli Bo, ägg/ungar (Kausan)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Ruvande
 • SjöorreMelanitta nigra 60 ex. Sträckande S
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad 2K+ Obs i häcktid, lämplig biotop
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 2 ex. Rastande
 • GråhägerArdea cinerea 2 ex. Sträckande O
 • VattenrallRallus aquaticus 3 Adult Spel/sång
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Obs i häcktid, lämplig biotop
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Bo, ägg/ungar
 • KustsnäppaCalidris canutus 1 2K Rastande
 • SkärsnäppaCalidris maritima 250 ex. Födosökande
 • SkärsnäppaCalidris maritima 2 ex. Ringmärktes
 • RödbenaTringa totanus Noterad Obs i häcktid, lämplig biotop
 • KustlabbStercorarius parasiticus 1 ex. Sträckande O
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 5 ex. Förbiflygande
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Bobygge
 • FisktärnaSterna hirundo 3 ex. Rastande
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 4 ex. Rastande
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Permanent revir
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Bobygge
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Permanent revir
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes Noterad Rastande
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 2 ex. Ringmärktes
 • JärnsparvPrunella modularis Noterad Rastande
 • RödhakeErithacus rubecula Noterad Rastande
 • RödhakeErithacus rubecula 21 ex. Ringmärktes
 • Svart rödstjärtPhoenicurus ochruros 1 ex. Rastande
 • BuskskvättaSaxicola rubetra 2 ex. Rastande
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 3 ex. Rastande
 • KoltrastTurdus merula 2 ex. Stationär
 • TaltrastTurdus philomelos 2 ex. Stationär
 • ÄrtsångareSylvia curruca 1 ex. Ringmärktes
 • SvarthättaSylvia atricapilla 1 ex. Ringmärktes
 • GransångarePhylloscopus collybita 4 ex. Ringmärktes
 • GransångarePhylloscopus collybita Noterad Rastande
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 9 ex. Ringmärktes
 • KungsfågelRegulus regulus 3 ex. Ringmärktes
 • HämplingCarduelis cannabina 2 ex. Stationär

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *