lördag 28 maj

GOD MORGON VÄRLDEN!
… gryningsrapport från Nidingen,

Göran Anderssons foto.
GOD MORGON VÄRLDEN! … gryningsrapport från Nidingen, MV 1980 kHz Redan innan soluppgången skyttlar skärpiplärkorna igång sina symaskiner samtidigt som öns galna vattenrallar pyppar, griskriker och magknorrar från de tätaste buskagen. Tretåmåsarna väcker upp Kitti med sina ”kitti-a-wake”-rop, ibland med inslag av ”kjyck-kjyck-kjyck”. På engelska heter den tretåiga måsen Kittiwake och ett av de äldre namnen i Sverige på arten var kryckja. Törnsångaren öster om Fotogenboden revirsjunger liksom en gärdsmyg. Den senare har mutat in ett stort område och toppsjunger än här, än där. Koltrasthannen sjunger nu för sin andrakull. Västuddens tärnor singlar elegant ut i de första solstrålarna och trålar frukost i vattnen mellan Klockfotsrevet och Kausan. Rödbenorna tjyllar högljutt och öser ovett över den som kommer deras ungar för nära. Från Kåkstaden, längs Nordstranden, hörs hyresgästernas, tobisgrisslornas fina visslingar. Snart blir det tillökning i grisslehusen! I dag lämnar Eva M, Eva Å och jag över budkavlen till Uno Unger med personal. Vi önskar dem en fin och upplevelserik vecka på Nidingen! Lasse Hellberg sköter transporten med fågelstationens båt.
Göran Anderssons foto.
Göran Anderssons foto.

VÄDER
Halvklar efternatt och gryning med mycket god sikt. Mulnande under morgonen och regn i söder. Lite regnstänk från 07:30-tiden och duggregn 07:45-08:15. Resten av dagen uppehållsväder. Mulet fram till 15:00, därefter växlande molnighet med en hel del solsken.

02:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 8 m/s, temp. +12,2° C, 1020 hPa, vattenstånd -11 cm
08:00: Medelvind NO 7 m/s, byvind 8 m/s, temp. +11,2° C, 1020 hPa, vattenstånd -18 cm
14:00: Medelvind NO 2 m/s, byvind 4 m/s, temp. +16,2° C, 1019 hPa, vattenstånd -6 cm
20:00: Medelvind NV 6 m/s, byvind 7 m/s, temp. +15,1° C, 1018 hPa, vattenstånd -17 cm

Väderuppgifterna gäller för Nidingen medan vattenståndet gäller för Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI, förutom lufttrycket, som är hämtat från Stefan Petterssons väderstation på ön.
SMHI:s luftfuktighetsmätare är ur funktion sedan 22 maj.

Solen upp 04:32 och ned 21:48.

PERSONAL
Göran Andersson, Eva Mattsson och Eva Åkesson avlöstes vid lunchtid av Uno Unger, Per Arne Lindgren och Boel Engkvist. Transporten, med fågelstationens egen motorbåt, sköttes av Lasse Hellberg, som hade med sig Eva M:s vänner Birgitta Johansson och Jan-Olof Karlsson samt Lisbeth Svensson. De följde med ut för två timmars vistelse på ön.

VERKSAMHET
Fångst med 19 nät 04:00-07:30, 18 nät 07:30-08:00 och 10 nät 08:00-10:00 (94 nättimmar).

OBSERVATIONER
SJÖORRE – nio ex söderut tidigt på morgonen. Sju rastande Klockfotsrevet.
KUSTPIPARE ¬– en utfärgad fågel i sommardräkt stod på Klockfotsrevet vid middagstid.
SMÅSNÄPPA – två ex ingick i en kärrsnäppeflock på 50 ex på Hamnudden under morgonen.
KÄRRSNÄPPA – ca 50 ex flög över Kausan vid middagstid.
SILLGRISSLA – ett ex flög längs Nordstranden, rundade sen
Västudden mot söder.
RINGDUVA – rastade helt kort på Stefans hus under morgonen.
NATTSKÄRRA – Någon minut före tolv, mitt på dagen, kom en nattskärra flygande över gårdstunet i riktning mot Kausan och försvann bakom Bagarstugan. Den hittades därefter ett par gånger under eftermiddagen och sågs bl.a. bli mobbad av en skärpiplärka när den låg och tryckte bland stenarna på Hamnudden.
GULÄRLA – enstaka hörda och sedda rastande.

Boel Engkvists foto.
Dagens mest intressanta observation utgjordes av en rastande nattskärra. Vid middagstid hittade vi en sådan sittandes bland stenarna på hamnudden. Bredvid satt en skärpiplärka som mobbade nattskärran varvid denne började hota piplärkan genom att öppna sitt enorma gap på vid gavel. Tilllslut tog nattskärran det säkra före det osäkra, stack och satte sig vid gästtoan.

RINGMÄRKNING
7 ex av 5 arter:
Gulärla 1, rödstjärt 1, härmsångare 1, ärtsångare 3 och trädgårdssångare 1.
Totalt antal fåglar ringmärkta denna månad är 1086 och i år 2 997.

KONTROLLER
Från nät 1A, vid Grindoxeln, hämtade vi in en ringmärkt skärpiplärka från sommaren 2012. Den var registrerad i databasen som en äldre hona, alltså född 2011 eller tidigare, och bar sedan tidigare även färgringar. Dessutom avlästes två metallringmärkta fiskmåsar i kolonin N om Fotogenboden, den ena 6 år och den andra 20 år gammal. Vidare avlästes fem (4 ad och en 3K) silltrutar med blåa plastringar, samtliga märkta som ungar på Nidingen tidigare år.

UPPDRAGSARBETE
Inga uppdragsarbeten i dag.

ÖVRIGT
* Förgätmigejsläktingen paddfot inventerades idag. Endast 7 blommande exemplar kunde hittas på växtplatsen nära informationsskylten vid Stora bryggan. För att de inte skulle kvävas helt och hållet rensades platsen från överväxande strandbeta och annan högre vegetation.
* Kålfjärilarna gick verkligen till idag och man kunde se minst ett hundratal exemplar samtidigt svärma omkring över ön. Uno räddade dessutom livet på 16 ex som hade fastnat innanför fönstret på Garaget.
* Stefan med en assistent körde ut två större grupper från Svenska Fyrsällskapet om sammanlagt 23 personer. Tre fritidsbåtar med totalt 9 personer besökte ön. Till kvällen kom Stefan ut med 6 damer och 10 herrar som skall övernatta på ön tills imorgon.

VID DATORN
Göran Andersson och Uno Unger

 • Knölsvan Cygnus olor 1 Adult I par Stationär
 • Grågås Anser anser 6 ex. Förbiflygande (Troliga rastare.)
 • Kanadagås Branta canadensis 3 Adult I par Pulli/nyligen flygga ungar (3 par varav ett med 5 ungar.)
 • Gravand Tadorna tadorna Noterad Stationär
 • Gräsand Anas platyrhynchos Noterad Stationär
 • Ejder Somateria mollissima Noterad Pulli/nyligen flygga ungar (Gott om kullar med ungar.)
 • Sjöorre Melanitta nigra 9 ex. Sträckande S
 • Sjöorre Melanitta nigra 7 ex. Rastande (Klockfotsrevet)
 • Småskrake Mergus serrator 30 ex. Stationär (Minst 30 ex varav 25 enbart i en flock vid SO-udden.)
 • Storskarv Phalacrocorax carbo 45 ex. Stationär
 • Toppskarv Phalacrocorax aristotelis 4 ex. Stationär (2 ex på Klockfotsrevet och 2 ex på Ostudden.)
 • Vattenrall Rallus aquaticus Noterad Stationär
 • Strandskata Haematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipare Charadrius hiaticula Noterad Stationär
 • Kustpipare Pluvialis squatarola 1 ex. Rastande (En utfärgad fågel i sommardräkt stod på Klockfotsrevet vid middagstid.)
 • Småsnäppa Calidris minuta 2 ex. Rastande (Tillsammans med ca 50 kärrsnäppor på Hamnudden under morgonen.)
 • Skärsnäppa Calidris maritima 25 ex. Stationär (Minst 25 ex kvar på ön.)
 • Kärrsnäppa Calidris alpina 50 ex. Rastande (Hamnudden 06:15. Med i flocken även två småsnäppor under morgonen.)
 • Rödbena Tringa totanus Noterad Stationär
 • Roskarl Arenaria interpres 2 ex. Stationär (2 ex på Playan under förmiddagen och 1 ex i Kausan under eftermiddagen.)
 • Skrattmås Chroicocephalus ridibundus 1 ex. Rastande
 • Fiskmås Larus canus Noterad Stationär
 • Silltrut Larus fuscus Noterad Stationär
 • Gråtrut Larus argentatus Noterad Stationär
 • Havstrut Larus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig mås Rissa tridactyla Noterad Stationär
 • Småtärna Sternula albifrons 1 ex. Stationär
 • Silvertärna Sterna paradisaea Noterad Stationär
 • Fisktärna Sterna hirundo Noterad Stationär
 • Kentsk tärna Sterna sandvicensis 3 ex. Stationär
 • Sillgrissla Uria aalge 1 ex. Sträckande S
 • Tobisgrissla Cepphus grylle Noterad Stationär
 • Ringduva Columba palumbus 1 ex. Rastande (En rastade helt kort på Stefans hus under morgonen.)
 • Nattskärra Caprimulgus europaeus 1 Hane Rastande
 • Tornseglare Apus apus 1 ex. Förbiflygande
 • Ladusvala Hirundo rustica 1 ex. Rastande
 • Hussvala Delichon urbicum Noterad Stationär
 • Skärpiplärka Anthus petrosus Noterad Stationär
 • Gulärla Motacilla flava Noterad Rastande (En ringmärktes, dessutom hördes enstaka rastande)
 • Gulärla Motacilla flava 1 ex. Ringmärktes
 • Sädesärla Motacilla alba Noterad Stationär
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 1 ex. Permanent revir
 • Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 1 2K Hane Rastande (Ringmärktes.)
 • Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 1 ex. Ringmärktes
 • Stenskvätta Oenanthe oenanthe 1 Hona Rastande (Hamnudden)
 • Koltrast Turdus merula Noterad Stationär
 • Härmsångare Hippolais icterina 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Härmsångare Hippolais icterina 1 ex. Ringmärktes
 • Ärtsångare Sylvia curruca 3 ex. Ringmärktes
 • Ärtsångare Sylvia curruca 3 ex. Rastande (3 ringmärktes. Vid middagstid hördes en sjungande.)
 • Törnsångare Sylvia communis 1 ex. Permanent revir
 • Trädgårdssångare Sylvia borin 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Trädgårdssångare Sylvia borin 1 ex. Ringmärktes
 • Gransångare Phylloscopus collybita 1 ex. Rastande (En sjungande individ.)
 • Kråka Corvus corone 1 ex. Stationär
 • Hämpling Carduelis cannabina 1 Adult I par Permanent revir

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *