fredag 27 maj

 VÄDER
Under den nästan molnfrianatten vred vinden sakta över från NV till NO.
Mulnande efternatt och gryning med avtagande vindstyrka efter klockan 03.
Åter ökande vind, men nu nordlig, från 06-tiden.
Under e.m. sakta avtagande så att det blev tumlarväder igen från 17-tiden.

02:00: Medelvind NO 3 m/s, byvind 4 m/s, temp. +12,0° C, 1018 hPa, vattenstånd -16 cm
03:30: Vindstilla i drygt två timmar.
08:00: Medelvind NNV 4 m/s, byvind 5 m/s, temp. +12,8° C, 1018 hPa, vattenstånd -16 cm
14:00: Medelvind NNV 4 m/s, byvind 6 m/s, temp. +14,1° C, 1019 hPa, vattenstånd -8 cm
17:15: Medelvind NO-NV 1 m/s, byvind 2 m/s, temp. +15,9° C
20:00: Medelvind NNO 4 m/s, byvind 7 m/s, temp. +14,8° C, 1019 hPa, vattenstånd -15 cm

Väderuppgifterna gäller för Nidingen medan vattenståndet gäller för Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI, förutom lufttrycket, som är hämtat från Stefan Petterssons väderstation på ön.
SMHI:s luftfuktighetsmätare är ur funktion sedan 22 maj.

Solen upp 04:34 och ned 21:46.

PERSONAL
Göran Andersson, Eva Mattsson och Eva Åkesson.

VERKSAMHET
* Fångst med 19 nät 03:45-05:15, 25 nät 05:15-10:00 och 17 nät 10:00-11:00 (163 nättimmar).
* Kontroll av samtliga tretåmåsbon i Östra resp. Västra fyrens fönsternischer.
* Städning av ringmärkarlabbet, kontoret, köket och hall med entré.

OBSERVATIONER
GRÅGÅS – 48 ex från västsektorn in mot kusten (10+14+5+12+7).
Troligen danska eller kontinentala grågäss på ruggningssträck.
SJÖORRE – 55 ex söderut (28+5+5+17).
STORLOM – 1+8+4 söderut.
SKÄGGDOPPING – två ex födosökande strax öster om Havrastenen.
HAVSSULA – en 3K-sula fiskade sig långsamt söderut, väster om Nidingen vid 17-tiden.
TOPPSKARV – tre ex på Klockfotsrevet sent på em.
ORMVRÅK – ett ex sträckte österut över Nordstranden och Ostudden vid lunchtid, medan den fick ordentlig och
näbbfast uppvaktning av samtliga vitfåglar på ön.
FISKGJUSE – klockan 16:10 på måttlig höjd mot öster, några hundra meter norr om Nidingen.
KUSTPIPARE – ett ex lämnade Klockfotsrevet 17:15 och tog höjd mot sydost.
SKÄRSNÄPPA – ca 35 ex kvar längs Nidingens stränder.
KÄRRSNÄPPA – minst sex ex på Klockfotsrevet.
SMÅSPOV – två rastande i Kausan under em.
SMÅTÄRNA – ett par stationära längs Playan, men sågs även födosöka utanför Västudden på em.
Klockan 04:52 sträckte 1 ex mot N.
SILLGRISSLA – två ex rundade Västudden mot söder.
TORDMULE – en flög förbi Västudden mot norr.
STENSKVÄTTA – en hona i Kausan.
HÄMPLING – Paret ringmärktes. Honan hade en helt utvecklad ruvfläck.

RINGMÄRKNING
12 ex av 6 arter:
rödhake 1, ärtsångare 1, trädgårdssångare 1, gransångare 3, lövsångare 4 och hämpling 2.
Totalt antal fåglar ringmärkta denna månad är 1079 och i år 2 990.

KONTROLLER
En sädesärlehanne, märkt här på Nidingen som årsunge 3.8 2014 kontrollerades.
Den hade ruvfläck och fick strax flyga iväg, men då även med färgringar runt vänster tars.

UPPDRAGSARBETE
Gästtoaletten tömdes och städades (0,5 tim).

ÖVRIGT
* En fladdermus, någon av de mindre arterna, upptäcktes hängande och vilande klockan 03:40
på det ihoprullade nätet 6C nära Fotogenboden.

Göran Anderssons foto.
Göran Anderssons foto.
TRÖTT FLADDERMUS … och tumlarväder Under natten till i dag, fredag 27 maj, avtog vinden och det mulnade på. När jag satte upp fångstnäten 03:30-03:45 var det helt vindstilla … härute kallas fenomenet för tumlarväder 🙂 I ett av de ihoprullade näten närmast Fotogenboden, nr 6C, hängde en fladdermus (någon av de mindre arterna) och vilade efter nattens flyttning. Jag väckte den försiktigt och ljudlöst fladdrade läderlappen iväg över ”Torget”, den öppna platsen mellan buskagen 5 och 6. Kanske jag hade kunnat få ett foto på den i vilande ställning, men ni får nöja er med gryningsvyn österut över Playan och mot väster med ”nya fyren”.

* Tumlare – minst nio ex jagande i tre konstellationer norr om Nidingen: 5 + 2 + 2 klockan 04:48-05:22.
Två timmar senare, klockan 07:20, sågs enstaka tumlare.

VID DATORN
Göran Andersson

 • KnölsvanCygnus olor 2 ex. Stationär
 • GrågåsAnser anser 48 ex. Sträckande O (48 ex från västsektorn in mot kusten (10+14+5+12+7). Troligen danska eller kontinentala grågäss på ruggningssträck till västsverige.)
 • Vitkindad gåsBranta leucopsis 1 ex. Förbiflygande
 • KanadagåsBranta canadensis 5 Pulli Pulli/nyligen flygga ungar
 • KanadagåsBranta canadensis 3 Adult I par Stationär
 • GravandTadorna tadorna Noterad Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos Noterad Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 55 ex. Sträckande S (28+5+5+17)
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • StorlomGavia arctica 13 3K+ Sträckande S (1+8+4)
 • SkäggdoppingPodiceps cristatus 2 ex. Födosökande (Strax öster om Havrastenen.)
 • HavssulaMorus bassanus 1 3K Sträckande S (En 3K-sula fiskade sig långsamt söderut, väster om Nidingen vid 17-tiden.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 3 ex. Stationär (Klockfotsrevet, sent under em.)
 • OrmvråkButeo buteo 1 ex. Sträckande O (Ett ex sträckte österut över Nordstranden och Ostudden vid lunchtid, medan den fick ordentlig och näbbfast uppvaktning av samtliga vitfåglar på ön.)
 • FiskgjusePandion haliaetus 1 ex. Sträckande NO (Klockan 16:10 på måttlig höjd mot öster, några hundra meter norr om Nidingen.)
 • VattenrallRallus aquaticus Noterad Stationär
 • StrandskataHaematopus ostralegus 3 Pulli Pulli/nyligen flygga ungar (Nykläckt kull på mellersta delen av Playan.)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • KustpiparePluvialis squatarola 1 ex. Sträckande SO (Ett ex lämnade Klockfotsrevet 17:15 och tog höjd mot sydost.)
 • SkärsnäppaCalidris maritima 35 ex. Stationär
 • KärrsnäppaCalidris alpina 3 ex. Rastande
 • SmåspovNumenius phaeopus 2 ex. Rastande (Kausan)
 • RödbenaTringa totanus Noterad Stationär
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 1 2K Stationär
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla 12 Pulli Pulli/nyligen flygga ungar (Hittills tolv ungar kläckta i bona på de gamla fyrarna.)
 • SmåtärnaSternula albifrons 2 ex. Par i lämplig häckbiotop (Ett par stationära längs Playan, men sågs även födosöka utanför Västudden på em. Klockan 04:52 sträckte 1 ex mot N.)
 • SmåtärnaSternula albifrons 1 ex. Sträckande N (Klockan 04:52 sträckte 1 ex mot N.)
 • SilvertärnaSterna paradisaea Noterad Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo Noterad Stationär
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 1 ex. Stationär
 • SillgrisslaUria aalge 2 ex. Sträckande S (Två ex rundade Västudden mot söder, plus en rastande.)
 • TordmuleAlca torda 1 ex. Sträckande N
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär
 • TornseglareApus apus 3 ex. Förbiflygande (Kretsade en stund över ön.)
 • LadusvalaHirundo rustica 1 ex. Rastande
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 1 1K Pulli/nyligen flygga ungar (Utflugen unge fotograferades av EÅ.)
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 1 ex. Permanent revir
 • JärnsparvPrunella modularis 1 ex. Stationär (Svårt angripen av parasiter.)
 • RödhakeErithacus rubecula 1 ex. Rastande (Ringmärktes)
 • RödhakeErithacus rubecula 1 ex. Ringmärktes
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 1 Hona Rastande (Kausan)
 • KoltrastTurdus merula Noterad Stationär
 • ÄrtsångareSylvia curruca 2 ex. Rastande (Ringmärktes)
 • ÄrtsångareSylvia curruca 1 ex. Ringmärktes
 • TörnsångareSylvia communis 1 ex. Permanent revir
 • TrädgårdssångareSylvia borin 1 ex. Rastande (Ringmärktes)
 • TrädgårdssångareSylvia borin 1 ex. Ringmärktes
 • GransångarePhylloscopus collybita 3 ex. Ringmärktes
 • GransångarePhylloscopus collybita 10 ex. Rastande (Tre ringmärktes)
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 10 ex. Rastande (Fyra ringmärktes)
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 4 ex. Ringmärktes
 • KråkaCorvus corone 2 ex. Par i lämplig häckbiotop
 • HämplingCarduelis cannabina 1 Hane Permanent revir (Ringmärktes)
 • HämplingCarduelis cannabina 1 Hona Ruvfläckar (Ringmärktes)
 • HämplingCarduelis cannabina 2 ex. Ringmärktes

Nidingen övr organismer, Hl

Eva Åkesson, Eva Mattsson

 • TumlarePhocoena phocoena 9 ex. Födosökande Observerad 04:48-05:22 (Minst nio ex jagande i tre konstellationer norr om Nidingen: 5 + 2 + 2 klockan 04:48-05:22.
  Två timmar senare, klockan 07:20, sågs enstaka tumlare.
  Minst ett av djuren var års- eller fjolårsunge.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *