lördag 14 maj

VÄDER
Mulet hela dagen och under eftermiddagen dessutom några lätta regnskurar över havet, dock endast få droppar på Nidingen. God sikt. Min.temp. +7,2° C och max.temp. +8,8° C.
02:00: Medelvind N 7 m/s, byvind 9 m/s, temp. +8,4° C, luftfuktighet 84 %, vattenstånd +8 cm
08:00: Medelvind N 8 m/s, byvind 10 m/s, temp. +7,3° C, luftfuktighet 82 %, vattenstånd -7 cm
14:00: Medelvind N 8 m/s, byvind 10 m/s, temp. +8,8° C, luftfuktighet 70 %, vattenstånd +3 cm
20:00: Medelvind N 9 m/s, byvind 13 m/s, temp. +8,4° C, luftfuktighet 72 %, vattenstånd -12 cm
Väderuppgifterna gäller för Nidingen medan vattenståndet gäller för Onsala. Alla uppgifter är från SMHI, förutom lufttrycket, som mäts av Stefan Petterssons väderstation på ön.

Solen upp 04:56 och ned 21:23.

PERSONAL
Stefan Olsson, Magnus Levin och Mikael Forsman avlöstes av Anette och Uno Unger vid 15-tiden och Lasse Hellberg skötte personalbytet med vår båt.

VERKSAMHET
Fångst med 23 nät 04:30-11:00 (150 nättimmar) och 4 burar på Playan 17:00-22:00 (20 burtimmar).

OBSERVATIONER
PILGRIMSFALK En hona med saknad handpenna i vänster vinge besökte ön under förmiddagen.
ROSKARL En hane i sommardräkt rastade på Playan under eftermiddagen.
GÖK Ett ex rastade.
NATTSKÄRRA Ett ex kom insträckande till ön under morgonen.
BLÅHAKE Två ex rastade varav en 2K hane ringmärktes. Första ringmärkta i år.
BUSKSKVÄTTA Två honor rastade i Kausan.
GRÖNSÅNGARE Årets andra ex ringmärktes idag.
GRÅ FLUGSNAPPARE Första ringmärkta och tillika observerade på Nidingen i år.
TÖRNSKATA En hona rastade idag, vilket utgjorde öns andra efter en hane som ringmärktes i förrgår.
ROSENFINK En 3K+ hane ringmärktes idag, vilket även blev den första observationen för ön i år.

RINGMÄRKNING
49 ex av 12 arter:
Trädpiplärka 1, blåhake 1, rödstjärt 1, koltrast 1 pull, rörsångare 1, ärtsångare 6, törnsångare 2,
trädgårdssångare 3, grönsångare 1, lövsångare 30, grå flugsnappare 1 och rosenfink 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 811 ex och i år 2722 ex.

KONTROLLER
En silltruts färgring avlästes och den visade sig vara danskmärkt som bounge på Hirsholmarna vid Fredrikshavn 2012. Den sågs redan förra sommaren här på Nidingen. Tre häckande fiskmåsars metallringar avlästes, där den äldsta fågeln märktes som unge på Nidingen 1995, vilken nu alltså snart uppnått en ålder på 21 år. Två grissleholkar kollade på Västudden, båda med ruvande fåglar (1 ägg), som var märkta som boungar 2001 resp. 2006. Dessutom två kontroller av skärpiplärkor, vilka ringmärktes som årsungar sommaren 2014 resp. 2015.
Till sist kan nämnas korttidskontroller av vardera en rödhake, en ärtsångare och en lövsångare.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Stefan med en medhjälpare gjorde ett dagsbesök med 12 personer. Vidare körde de ut en övernattande grupp på 8 personer som firade 50-årsdagen för en dam i gruppen.

VID DATORN
Magnus Levin och Uno Unger

 • Knölsvan Cygnus olor 1 ex. Ruvande (Ruvningen vid slånbuskaget S om Prästens grav fortsätter.)
 • Vitkindad gås Branta leucopsis 2 ex. Rastande
 • Kanadagås Branta canadensis 4 ex. Stationär (Vid inspektion av boet mellan Kruthuset och Östra rännan konstaterades att kläckning hade skett där.)
 • Gravand Tadorna tadorna Noterad Stationär
 • Gräsand Anas platyrhynchos Noterad Stationär
 • Ejder Somateria mollissima Noterad Pulli/nyligen flygga ungar (Minst 80 pulli fördelade på flera kullar liksom ett par stora sammanslagna dito i Kausan och vid Playan. Ser bra ut med ungproduktionen för tillfället.)
 • Småskrake Mergus serrator 17 ex. Stationär
 • Ob. små-/storlom Gavia stellata/arctica 1 ex. Sträckande S
 • Storskarv Phalacrocorax carbo 20 ex. Stationär (Minst 20 ex stod å Klockfotsrevet under eftermiddagen.)
 • Toppskarv Phalacrocorax aristotelis 2 2K Stationär (De stod tillsammans med storskarvar på Klockfotsrevet under eftermiddagen.)
 • Pilgrimsfalk Falco peregrinus 1 ex. (Hona, saknade en handpenna i vänster vinge)
 • Vattenrall Rallus aquaticus Noterad Stationär
 • Strandskata Haematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipare Charadrius hiaticula Noterad Stationär (Ett bo med 4 ägg hittades på östra sidan av nätgatan i vresrosbuskaget på Västudden.)
 • Skärsnäppa Calidris maritima Noterad Stationär (Den stationära flocken väl utspridd längs Nidingens stränder är kvar, i alla fall tresiffrigt antal ännu.)
 • Drillsnäppa Actitis hypoleucos 1 ex. Rastande (Den höll till på Playan.)
 • Rödbena Tringa totanus Noterad Stationär
 • Roskarl Arenaria interpres 1 Adult Hane Rastande (Den stod strax O om Lilla bryggan på kvällen.)
 • Fiskmås Larus canus 3 ex. Individmärkt (Tre adulta fåglar med avlästa metallringar i kolonin N om Fotogenboden visade sig vara märkta som årsunge (00) 1995 (21 år), adult (3K+) 2011 (minst 7 år) och årsunge (00) 2013 (3 år).)
 • Fiskmås Larus canus Noterad Stationär
 • Silltrut Larus fuscus 1 Adult Individmärkt (Ett avläst färgringmärkt ex visade sig vara en kontroll av en danskmärkt unge från Hirsholmarna vid Fredrikshavn 2012.)
 • Silltrut Larus fuscus Noterad Stationär
 • Gråtrut Larus argentatus Noterad Stationär
 • Havstrut Larus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig mås Rissa tridactyla Noterad Stationär
 • Silvertärna Sterna paradisaea 1 ex. Stationär
 • Fisktärna Sterna hirundo 4 ex. Stationär
 • Kentsk tärna Sterna sandvicensis Noterad Stationär
 • Tobisgrissla Cepphus grylle Noterad Bo, ägg/ungar (Två grissleholkar kollade på Västudden, båda med ruvande fåglar (1 ägg). De två ruvande fåglarna var märkta som boungar 2001 resp. 2006.)
 • Gök Cuculus canorus 1 ex. Rastande
 • Nattskärra Caprimulgus europaeus 1 ex. Rastande
 • Trädpiplärka Anthus trivialis 2 ex. Rastande (Två rastande varav 1 ringmärktes.)
 • Trädpiplärka Anthus trivialis 1 ex. Ringmärktes
 • Skärpiplärka Anthus petrosus Noterad Bo, ägg/ungar (Ett tidigare hittat bo vid sjöboden innehöll stora ungar.)
 • Gulärla Motacilla flava Noterad Rastande
 • Sädesärla Motacilla alba Noterad Stationär
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 1 ex. Stationär
 • Blåhake Luscinia svecica 2 ex. Rastande (Två rastande varav 1 2K hane ringmärktes. Den första ringmärkta på Nidingen i år.)
 • Blåhake Luscinia svecica 1 ex. Ringmärktes
 • Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2 ex. Rastande (Två rastande varav 1 2K hane ringmärktes.)
 • Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 1 ex. Ringmärktes
 • Buskskvätta Saxicola rubetra 2 Hona Rastande (De födosökte på tångvallen i Kausan.)
 • Stenskvätta Oenanthe oenanthe 1 Hane Rastande (De födosökte på tångvallen i Kausan.)
 • Koltrast Turdus merula 1 ex. Ringmärktes
 • Koltrast Turdus merula 3 Pulli Lockläte, övriga läten (De satt inne i slånbuskagen och födotiggde intensivt under eftermiddagen/kvällen. En av ungarna ringmärktes, vilket utgjorde den första märkta årsungen av arten på Nidingen i år.)
 • Koltrast Turdus merula 1 Adult I par Pulli/nyligen flygga ungar (Ett par med minst 3 födotiggande ungar i slånbuskagen N om fågelstationen. En av ungarna ringmärktes, vilket utgjorde den första märkta årsungen på Nidingen i år.)
 • Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 1 ex. Ringmärktes
 • Ärtsångare Sylvia curruca 6 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Ärtsångare Sylvia curruca 6 ex. Ringmärktes
 • Törnsångare Sylvia communis 2 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Törnsångare Sylvia communis 2 ex. Ringmärktes
 • Trädgårdssångare Sylvia borin 3 ex. Ringmärktes
 • Trädgårdssångare Sylvia borin 3 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 1 ex. Ringmärktes
 • Lövsångare Phylloscopus trochilus 35 ex. Rastande (Ca 35 ex varav 30 ringmärktes och en korttidskontrollerades.)
 • Lövsångare Phylloscopus trochilus 30 ex. Ringmärktes
 • Grå flugsnappare Muscicapa striata 1 ex. Ringmärktes
 • Grå flugsnappare Muscicapa striata 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Törnskata Lanius collurio 1 Hona Rastande (Den sågs både under förmiddag och eftermiddag i fyrområdet.)
 • Hämpling Carduelis cannabina 1 I par Stationär (De sågs i fyrområdet.)
 • Rosenfink Carpodacus erythrinus 1 ex. Ringmärktes
 • Rosenfink Carpodacus erythrinus 1 3K+ Hane Rastande (Ringmärktes. Första obsen av arten på Nidingen i år.)

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *