fredag 9 september

VÄDER
Morgonen bjöd på friska sydostliga vindar och mulet väder. Under dagen mojnade vinden, vred till SV-V och det klarnade upp. Eftermiddagen och kvällen blev som igår, det vill säga ett ”gött” sensommarväder som inbjöd till bad i havet och att man kunde gå ”nedcabbad” med T-shirt och kortbrallor.

05:00: Medelvind SO 8 m/s, byvind 9 m/s, temp. +17,5° C, vattenstånd +3 cm.
12:00: Medelvind V 3 m/s, byvind 5 m/s, temp. +18,2° C, vattenstånd +30 cm.
16:00: Medelvind SV 2 m/s, byvind 3 m/s, temp. +19,4° C, vattenstånd +22cm.
20:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 4 m/s, temp. +18,1° C, vattenstånd +11 cm.
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

PERSONAL
Mikael Hake, Margareta Wilhelmsson, Kerstin Gabre och Eva Åkesson.

VERKSAMHET
28 nät 05:30-13:00 (210 nättimmar).
31 burar i Kausan och 15 burar på Playan 05:30-21:00 (713 burtimmar).
Eldat skräp, bl.a. förpassades tresitssoffan till de sälla jaktmarkerna…

OBSERVATIONER
HAVSSULA 4 ex. sågs födosöka över havet, TORNFALK 1 juv. fortfarande kvar, PILGRIMSFALK en 1K-fågel har hållit till på ön och jagat vadare under dagen, KUSTSNÄPPA minst 10 juv. rastande, SANDLÖPARE 3 juv. rastande, BRUSHANE 5 juv. rastande, MYRSPOV 4 juv. rastande, ROSKARL minst 25 juv. rastande.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
38 individer av 12 arter.
Kustsnäppa 5, Kärrsnäppa 14, Roskarl 4, Ladusvala 1, Trädpiplärka 2, Ängspiplärka 1, Skärpiplärka 5, Gulärla 1, Sädesärla 1, Trädgårdssångare 1, Lövsångare 2, samt Kungsfågel 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 505 och i år 5944.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: Vattenrall 1, Kustsnäppa 3, Sandlöpare 1, Kärrsnäppa 17, Roskarl 2 Skärpiplärka 3, Gärdsmyg 1, Järnsparv 1, Rödhake 1, Rödstjärt 2, samt Trädgårdssångare 1.

UPPDRAGSARBETE
Röjning av vresrosbuskar 2 timmar.

ÖVRIGT
Så blev det då sista kvällen för denna gång, men undertecknad kommer snart åter. Det har varit en fantastiskt fin vecka med mycket ”gött” väder. Kanske inte så mycket tättingar som man hade förväntat sig, men vadarna har räddat upp situationen. Reproduktionen på vadarnas arktiska häckplatserna måste ha varit enorm under sommaren, vilket troligen har att göra med att det varit ett mycket gott år för lämlar och andra gnagare. När det är bra gnagarår lever nämligen så gott som alla rovdjur och rovfåglar på denna föda och låter vadarnas ägg och ungar vara i fred. Maskspelet gick till final, men eftersom inte undertecknad vann så finns det ingen anledning att vidare beröra detta ämne… Jag hoppas på revansch snart!

VID DATORN
Mikael Hake

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *