DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 28 AUGUSTI 2022

VÄDER

Mulet och blåsigt med tilltagande nordlig vind. Under eftermiddagen hade ett rejält åskväder parkerat över Läsö, men den friska nordanvinden höll det stången och Nidingen fick bara lite droppar, bortsett från en liten skur vid 15-tiden.

Min temp: +17,5°C kl. 06 och max temp: +21,9°C kl. 13.

Nederbörd: 1,1 mm.

02:00: N 5,4 m/s, byvind 6,7 m/s, +19,9°C, vattenstånd –4 cm.

08:00: N 7,6 m/s, byvind 9,4 m/s, +19,2°C, vattenstånd +1 cm.

14:00: NO 5,4 m/s, byvind 8,0 m/s, +19,7°C, vattenstånd –1 cm.

20:00: N 8,9 m/s, byvind 12,1 m/s, +20,2°C, vattenstånd +3 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:07 och ner 20:18.

PERSONAL

Martin Stervander, Lotta Berg, Eva Mattsson, Monica Pettersson, Sara Wändell, Linus Wändell och Nomi Wintersparv.

VERKSAMHET

26 nät 05:00–06:45, 29 nät 06:45–09:00 (111 nättimmar).

22 vadarburar i Kausan 10:45–midnatt (292 burtimmar).

16 vadarburar på Playan 11:00–midnatt (208 burtimmar).

Totalt 500 burtimmar.

OBSERVATIONER

TRETÅIG MÅS: En adult sträckande S.

SANDLÖPARE: Två individer sträckande V.

LJUNGPIPARE: Två individer sträckande.

LÄRKFALK: En individ sträckande O.

FISKGJUSE: Två individer sträckande O.

RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA: En individ sträckande V.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

133 individer av 11 arter.

Kärrsnäppa 11, lövsångare 84, trädgårdssångare 2, ärtsångare 4, kungsfågel 1, grå flugsnappare 5, rödhake 3, svartvit flugsnappare 4, rödstjärt 15, sädesärla 1, skärpiplärka 3.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 909 och i år totalt till 6496.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER

Korttidskontroller av en ung vattenrall, fyra unga skärpiplärkor och en ung trädpiplärka.

En ung vattenrall kontrollerades. Foto: Lotta Berg.

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning.

ÖVRIGT

Anmärkningsvärt hög andel adulta sångare: 20 av 84 lövsångare och 3 av 4 ärtsångare.

VID DATORN

Martin Stervander

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 27 AUGUSTI 2022

VÄDERAvgående personalstyrka fick en fin och stilla sista morgon på ön. Från 10-tiden till lunch duggregn, enstaka stänk därefter. Mulet hela dagen, vissa sprickor i molntäcket mot kvällen.

 

Min temp: +19,0°C kl. 06 och max temp: +20,6°C kl. 16.

Nederbörd: 1,1 mm.

 

02:00: O 3,1 m/s, byvind 4,5 m/s, +19,9°C, vattenstånd +7 cm.

08:00: ONO 2,2 m/s, byvind 3,6 m/s, +19,2°C, vattenstånd +17 cm.

14:00: 0,0 m/s, byvind 2,2 m/s, +19,7°C, vattenstånd +5 cm.

20:00: N 2,2 m/s, byvind 3,1 m/s, +20,2°C, vattenstånd +10cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:05 och ner 20:21.

 

PERSONAL

Jon Liljebäck, Edvin Klein, Simon Stenberg Jönsson och Victor Tapper fick avlösning av Martin Stervander, Lotta Berg, Eva Mattsson, Monica Pettersson, Sara Wändell, Linus Wändell och Nomi Wintersparv. Transport ombesörjdes av Tommy Järås.

 

VERKSAMHET

29 nät från 05:00–07:30, 27 nät  13:45–17:15  (167 nättimmar).

Ingen burfångst idag.

 

OBSERVATIONER

TORNSEGLARE: Två individer över ön.

TOPPSKARV: Minst 18 siktades runt ön.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

25 individer av 7 arter.

Lövsångare 12, ärtsångare 2, törnsångare 1, grå flugsnappare 2, svartvit flugsnappare 2, rödstjärt 5, trädpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 776 och i år totalt till 6363.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

Två av dagens fem rödstjärtar i fångsten. Till vänster en adult hanne, till höger en hona född i år.

UPPDRAGSARBETE

Guidning av besökare.

 

ÖVRIGT

Personalavbyte och överlämning över äppelpaj, efter handfast baggagetransport av det lämnande gänget. Efter en mager ringmärkningsmorgon noterades lite fladder i buskarna och vi satte upp näten, me lite smått och gott som resultat. Rödstjärt som toppart näst lövsångare.

 

VID DATORN

Jon Liljebäck och Martin Stervander

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 26 AUGUSTI 2022

VÄDER

På morgonen mulet och med friska vindar, under förmiddagen uppklarnande och på eftermiddagen avtagande vindstyrka.

 

Min temp: +18,9°C kl. 08 och max temp: +22,2°C kl. 13.

Nederbörd: Ingen mätbar.

 

02:00: SO 7,2 m/s, byvind 8,9 m/s, +20,6°C, vattenstånd +2 cm.

08:00: OSO 4,5 m/s, byvind 7,6 m/s, +18,9°C, vattenstånd +13 cm.

14:00: SV 3,6 m/s, byvind 4,5 m/s, +21,8°C, vattenstånd +3 cm.

20:00: NNO 1,3 m/s, byvind 2,7 m/s, +21,0°C, vattenstånd +13cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:03 och ner 20:24.

 

PERSONAL

Jon Liljebäck, Edvin Klein, Simon Stenberg Jönsson och Victor Tapper.

 

VERKSAMHET

12 nät från midnatt fram till 02:00. 14 nät från 05:30-11:00 (101 nättimmar).

Ingen burfångst idag.

 

OBSERVATIONER

NATTSKÄRRA: En honfärgad rastande på Västudden.

SKÄGGDOPPING: 1 sträckande mot SV på morgonen.

KUSTSNÄPPA: Två sträckte över när vi åt middag utanför stationshuset.

GLUTTSNÄPPA: En hördes utanför nordstranden på eftermiddagen.

STENFALK: En honfärgad sträckande mot syd på morgonen.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

10 individer av 3 arter.

Lövsångare 8, svartvit flugsnappare 1 och rödstjärt 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 750 och i år totalt till 6337.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Främmande kontroll av en gammal lövsångare med norsk ring.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidning av besökare, skötsel av turisttoan.

 

ÖVRIGT

Nattens nattskärreprojekt blev fruktlöst. Vid nätuppsättningen idag sågs dock en nattskärra som kom flygande lågt över slånbuskagen – kanske hade den ändå lockats ner av vår lätesuppspelning? Den undkom näten men rastade resten av dagen ute på Västudden. En norskmärkt lövsångare var roligast i den annars magra nätfångsten. I insektsväg har vi hittat en svingelgräsfjäril och en larv av brunsprötad skymningssvärmare. Annars har vi ägnat oss åt förberedelser inför morgondagens personalbyte.

 

VID DATORN

Jon Liljebäck

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 25 AUGUSTI 2022

VÄDER

Friska ostvindar som under dagen vred via syd till nordväst. Gassande sol precis som de senaste dagarna.

 

Min temp: +17,5°C kl. 05-06 och max temp: +23,0°C kl. 15.

Nederbörd: Ingen mätbar.

 

02:00: ONO 3,6 m/s, byvind 4,9 m/s, +18,7°C, vattenstånd -10 cm.

08:00: OSO 4,5 m/s, byvind 5,8 m/s, +18,0°C, vattenstånd +2 cm.

14:00: NV 1,8 m/s, byvind 2,7 m/s, +22,4°C, vattenstånd -5 cm.

20:00: NV 2,7 m/s, byvind 3,6 m/s, +21,5°C, vattenstånd +7cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:01 och ner 20:26.

 

PERSONAL

Jon Liljebäck, Edvin Klein, Simon Stenberg Jönsson och Victor Tapper.

 

VERKSAMHET

26 nät från 05:00-09:00 och 12 nät från 21:30 fram till midnatt (134 nättimmar).

22 burar i Kausan 05:30-21:30 (352 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

BLÄSAND: En hane rastade en stund med gräsänder vid Klockfotsrevet på förmiddagen.

SJÖORRE: Ca 120 sträckande mot sydväst.

KUSTPIPARE: 1 adult rastande på Ostudden på eftermiddag/kväll.

BRUSHANE: Tre rastande på Playan på kvällen.

SVARTSNÄPPA: En sträckande mot V på förmiddagen.

STENFALK: En honfärgad sträckande mot syd mitt på dagen.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

17 individer av 5 arter.

Hussvala 5, lövsångare 9, svartvit flugsnappare 1, buskskvätta 1 och gulärla 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 740 och i år totalt till 6327.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Avläsning av 29 färgmärkta silltrutar på ostudden. Korttidskontroller av en lövsångare.

 

UPPDRAGSARBETE

Latrinhantering och skötsel av turisttoan.

 

ÖVRIGT

En stilla dag som ändå har bjudit på ett par nya arter för veckan. De fem sista hussvaleungarna har försetts med ring. Även idag ett svalkande bad i sällskap med såväl kam- som brännmanet. På rekommendation av Tommy Järås har vi nu riggat för nattskärrefångst och hoppas att det får bättre utfall än våra tidigare nattliga projekt…

 

VID DATORN

Jon Liljebäck

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAG 24 AUGUSTI 2022

VÄDER

Svaga vindar som vridit till ostsektorn. Jämfört med igår var det lite mer molnigt idag under morgon och förmiddag. Därefter strålande sol och en nästan lika fin kväll som igår.

 

Min temp: +17,8°C kl. 06 och max temp: +22,4°C kl. 16.

Nederbörd: Ingen mätbar.

 

02:00: O 2,7 m/s, byvind 4,9 m/s, +18,5°C, vattenstånd -8 cm.

08:00: OSO 3,6 m/s, byvind 6,3 m/s, +18,6°C, vattenstånd +8 cm.

14:00: SV 2,7 m/s, byvind 4,0 m/s, +22,2°C, vattenstånd -5 cm.

20:00: NNV 1,3 m/s, byvind 2,7 m/s, +20,9°C, vattenstånd -2 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:59 och ner 20:29.

 

PERSONAL

Jon Liljebäck, Edvin Klein, Simon Stenberg Jönsson och Victor Tapper.

 

VERKSAMHET

26 nät från 05:00-09:30 (117 nättimmar).

22 burar i Kausan 05:30-22:30 (374 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

RÖRHÖNA: Se beskrivning nedan!

BRUSHANE: En rastande ungfågel på Ostudden på kvällen.

ENKELBECKASIN: En kom över ön på förmiddagen och sträckte bestämt vidare mot SV.

SVARTSNÄPPA: Hördes på eftermiddagen.

KENTSK TÄRNA: En gammal fågel i vinterdräkt rastade på Klockfotsrevet under kvällen.

HAVSÖRN: En gammal fågel sågs in över Malön.

TORNFALK: Totalt 6 sydsträckande under dagen.

STENFALK: En rastande på Hamnudden och kring Kausan mitt på dagen.

GULÄRLA: Ännu bättre sträck än igår, svårräknat men en grov uppskattning ger 200 ex.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

23 individer av 5 arter.

Större strandpipare 1, kärrsnäppa 7, lövsångare 11, gulärla 2 och skärpiplärka 2.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 723 och i år totalt till 6310.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Avläsning av 18 färgmärkta silltrutar på ostudden. Korttidskontroller av tre kärrsnäppor, en trädgårdssångare och tre skärpiplärkor.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget.

 

ÖVRIGT

Dagens höjdare var utan tvekan när vi spanade från jordkällaren på morgonen och Victor ropade ut en märklig fågel som kom på låg höjd just söder om oss. Vi såg den som hastigast försvinna bortåt mellan fyrarna och labbet men det var svårt att få grepp om jizzen, nästan som en and men mer långsträckt akterparti. Kanske någon sumphöna..? Den såg ut att gå ner mot Kausan så vi sprang efter och mycket riktigt gick den där i vattenkanten, vid de gamla betongfundamenten intill lilla stenbryggan – Nidingens nionde rörhöna, en ungfågel, en art som senast påträffades här ute 2013. Generellt var det bättre sträckrörelser idag än tidigare i veckan, och då gör det inte så mycket att det blev färre fåglar i fångsten.

 

VID DATORN

Jon Liljebäck

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAG 23 AUGUSTI 2022

VÄDER

Svaga vindar som vridit till ostsektorn. Jämfört med igår var det lite mer molnigt idag under morgon och förmiddag. Därefter strålande sol och en nästan lika fin kväll som igår.

 

Min temp: +14,9°C kl. 06 och max temp: +22,2°C kl. 14.

Nederbörd: Ingen mätbar.

 

02:00: ONO 1,3 m/s, byvind 3,1 m/s, +16,9°C, vattenstånd -1 cm.

08:00: ONO 4,0 m/s, byvind 5,8 m/s, +16,4°C, vattenstånd -1 cm.

14:00: SSO 1,3 m/s, byvind 3,1 m/s, +22,2°C, vattenstånd -10 cm.

20:00: NNV 1,8 m/s, byvind 2,7 m/s, +20,6°C, vattenstånd -4 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:57 och ner 20:32.

 

PERSONAL

Jon Liljebäck, Edvin Klein, Simon Stenberg Jönsson och Victor Tapper.

 

VERKSAMHET

27 nät från 05:00-11:00 samt ett nät på hamnudden från midnatt till 04:30 (166,5 nättimmar).

22 burar i Kausan från midnatt fram till 21:00 (462 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

KRICKA: 2 rastade på ostudden på morgonen.

LJUNGPIPARE: En rastande ungfågel.

GRÖNBENA: Hördes på morgonen.

SVARTSNÄPPA: Hördes på morgonen.

GLUTTSNÄPPA: Hördes på morgonen.

DVÄRGMÅS: Vid 9:30 fällde två ungfåglar vid nordstranden utanför hönshuset. Efter några minuter fortsatte de söderut.

HAVSTRUT: Hela 54 räknades in på Klockfotsrevet på kvällen.

FISKGJUSE: En sträckte västerut vid 9:30.

GULÄRLA: Bra drag på gulärla, svårräknat men flockar har sträckt ut under hela dagen, uppskattningsvis 120 ex.

GRÅSÄL: Idag fick vi äntligen se gråsälen som hållit till runt ön några veckor.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

66 individer av 10 arter.

Större strandpipare 2, roskarl 2, kärrsnäppa 8, drillsnäppa 2, rödbena 6, lövsångare 40, grå flugsnappare 1, pilfink 1, gulärla 2 och skärpiplärka 2.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 700 och i år totalt till 6287.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Avläsning av 16 färgmärkta silltrutar längs nordstranden mellan västudden och hönshuset. Korttidskontroller av sju kärrsnäppor, tre rödbenor, en lövsångare, en trädgårdssångare, en trädpiplärka och sex skärpiplärkor.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidning av besökare.

 

ÖVRIGT

Någon stormsvala blev det tyvärr inte men värt ett försök! På morgonen hade det kommit in en ny liten stöt med lövsångare och en del vadare har fyllt på i fångsten under dagen. På morgonen sågs en vacker gaffelriggad skuta stäva söderut inne vid kusten. I det fina vädret har ön fått besök av tre segelbåtar, två sjöscootrar och lite andra privatfarkoster. Vi kunde inte hålla oss ifrån att bada igen och vi avrundade aftonen med öl och chips i lanterninen högst upp i västra fyren.

 

VID DATORN

Jon Liljebäck

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 22 AUGUSTI 2022

VÄDER

En relativt blåsig natt men efter gryningen mojnade det ganska snabbt och resten av dagen blev sedan stilla, varm och klar med enstaka slöjmoln. Framåt solnedgång blev det totalt bleke, havet låg som en spegel. Underbart!

 

Min temp: +16,3°C kl. 04-06 och max temp: +19,2°C kl. 14.

Nederbörd: Ingen mätbar.

 

02:00: V 7,2 m/s, byvind 10,3 m/s, +16,7°C, vattenstånd +29 cm.

08:00: VNV 4,0 m/s, byvind 5,8 m/s, +17,2°C, vattenstånd +16 cm.

14:00: NV 1,8 m/s, byvind 3,1 m/s, +19,2°C, vattenstånd +14 cm.

20:00: NV 1,3 m/s, byvind 2,7 m/s, +17,6°C, vattenstånd 0 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:55 och ner 20:34.

 

PERSONAL

Jon Liljebäck, Edvin Klein, Simon Stenberg Jönsson och Victor Tapper.

 

VERKSAMHET

19 nät från 05:00-08:30 samt ett nät på hamnudden från 21:00 fram till midnatt (69,5 nättimmar).

22 burar i Kausan från 05:30 fram till midnatt (407 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

SVÄRTA: 2 sträckte tillsammans mot NV på morgonen.

LJUNGPIPARE: En rastande ungfågel.

KUSTPIPARE: En hördes på Västudden mitt på dagen.

MYRSPOV: Två sträckte söderut på morgonen.

KUSTSNÄPPA: En årsunge sträckte västerut längs sydstranden mitt på dagen.

SANDLÖPARE: En årsunge rastande.

FISKTÄRNA: Tre fåglar sträckte förbi under morgonen; två mot söder och en mot norr.

SILLGRISSLA: Två rastande, sågs på olika platser runt ön under eftermiddag och kväll.

SPARVHÖK: Två sträckte västerut under förmiddagen.

TORNFALK: En tog en vända över ön efter ett misslyckat sträckförsök och fortsatte sedan in mot land.

TUMLARE: I de fina förhållandena under kvällen kunde minst 28 tumlare ses i grupper runt ön.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

40 individer av 12 arter.

Större strandpipare 1, roskarl 1, kärrsnäppa 9, drillsnäppa 1, rödbena 13, silltrut 1, lövsångare 5, rödstjärt 1, gulärla 1, sädesärla 1, trädpiplärka 1 och skärpiplärka 5.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 634 och i år totalt till 6221.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Avläsning av 53 färgmärkta silltrutar längs nordstranden mellan västudden och hönshuset. Korttidskontroller av sex unga kärrsnäppor, en trädpiplärka och tio unga skärpiplärkor.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget.

 

ÖVRIGT

En lugn dag i näten som togs ned ganska tidigt till förmån för havsspaning, och vi fick se en del nya arter för veckan även om inte heller sträcket var särskilt intensivt. Det som däremot gick till idag är rödbenor, totalt sågs 60–70 fåglar i fält och vi ringmärkte 13 rödbenor vilket faktiskt är den tredje högsta dagssumman någonsin på Nidingen. De högre noteringarna är 14 ex från 21 aug 2021 och 21 ex från 15 aug 2003.

I den gassande solen gladde annars upptäckten av en större dagsvärmare, och vi unnade oss ett svalkande bad vid Lilla bryggan. Till kvällen grillades korv och i natt har vi spänt upp ett nät på hamnudden i den innerliga förhoppningen att fånga en stormsvala. Fortsättning följer!

 

VID DATORN

Jon Liljebäck

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 21 AUGUSTI 2022

VÄDER

Klar och stilla morgon, under dagen friskade det i lite och under kvällen passerade en front med några små regnskurar.

 

Min temp: +17,6°C kl. 04 och max temp: +20,6°C kl. 14.

Nederbörd: 0,3 mm kl. 19.

 

02:00: V 2,2 m/s, byvind 3,1 m/s, +17,7°C, vattenstånd +20 cm.

08:00: SSV 4,5 m/s, byvind 6,7 m/s, +19,2°C, vattenstånd +11 cm.

14:00: S 6,3 m/s, byvind 9,4 m/s, +20,6°C, vattenstånd +22 cm.

20:00: SV 5,4 m/s, byvind 8,0 m/s, +19,1°C, vattenstånd +14 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:53 och ner 20:37.

 

PERSONAL

Jon Liljebäck, Edvin Klein, Simon Stenberg Jönsson och Victor Tapper.

 

VERKSAMHET

29 nät från 05:00-10:00, 20 nät från 10:00-12:00 (185 nättimmar).

16 burar på Playan från midnatt till kl. 12:00 (192 burtimmar).

16 burar på Ostudden 12:00-15:00 samt 20:00-22:00 (80 burtimmar).

22 burar i Kausan från midnatt till 14:00 samt 20:00 till midnatt (396 burtimmar).

Totalt 668 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

GRÅGÅS: En individ rastade på Ostudden på eftermiddagen.

LJUNGPIPARE: En rastande ungfågel.

MYRSPOV: Två äldre fåglar rastade på Ostudden en kort stund mitt på dagen.

ROSKARL: Ca 12 rastande på Ostudden varav minst en adult.

KUSTSNÄPPA: En adult och två årsungar rastande på Ostudden.

SANDLÖPARE: En årsunge rastande.

HAVSSULA: En nästan fullt utfärgad sträckte söderut vid 9:30.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

66 individer av 13 arter.

Vattenrall 1, större strandpipare 1, roskarl 3, kärrsnäppa 11, drillsnäppa 2, rödbena 4, lövsångare 37, ärtsångare 1, rödstjärt 1, gulärla 1, sädesärla 2, trädpiplärka 2 och skärpiplärka 2.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 594 och i år totalt till 6181.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Korttidskontroller av en icke-flygg vattenrall, en ung kärrsnäppa och sju unga skärpiplärkor. Dessutom kontroll av en färgmärkt hane av skärpiplärka som ringmärktes som årsunge 2021.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidning av besökare.

 

ÖVRIGT

Till internationella fyrdagen väntade vi oss en anstormning men sannolikt med hänsyn till väderprognosen blev det en ganska lugn dag på ön. Oväntat men roligt med en stöt med lövsångare på morgonen. Idén att flytta ut vadarburarna till Ostudden gav bra utslag på stegmätarna men även fin fågelmässig utdelning med bland annat några roskarlar, de första ringmärkta för hösten. Efter mörkrets inbrott lyckades Simon håva in en gammal kärrsnäppa på äkta skärsnäppefångarmanér.

 

VID DATORN

Jon Liljebäck

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 20 AUGUSTI 2022

VÄDER

Lite friskare vind på morgon och förmiddag, under eftermiddag-kväll mojnande. Mestadels klart och soligt.

 

Min temp: +18,7°C kl. 10 och max temp: +20,9°C kl. 16-17.

Nederbörd: Ingen mätbar.

 

02:00: VNV 5,4 m/s, byvind 6,3 m/s, +20,0°C, vattenstånd +17 cm.

08:00: VNV 8,5 m/s, byvind 9,8 m/s, +19,0°C, vattenstånd +7 cm.

14:00: VNV 4,9 m/s, byvind 7,2 m/s, +20,5°C, vattenstånd +19 cm.

20:00: NV 2,2 m/s, byvind 3,6 m/s, +19,9°C, vattenstånd +4 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:51 och ner 20:39.

 

PERSONAL

Familjen Oomen med Martin Oomen och Maria Dillström och barnen Amanda Dillström (9 år) och Alvin Dillström (7 år), Mariann Oomen, Daniel Steen och Uno Unger avlöstes av Jon Liljebäck, Edvin Klein, Simon Stenberg Jönsson och Victor Tapper.

Lasse Hellberg var skeppare på fågelstationens båt som stod för personalbytet.

 

VERKSAMHET

13 nät från 05:00-10:00 (65 nättimmar).

16 burar på Playan från midnatt och resten av dygnet (384 burtimmar).

22 burar I Kausan från midnatt och resten av dygnet (528 burtimmar).

Totalt 912 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

ROSKARL: Ett tiotal rastande varav en adult.

KUSTSNÄPPA Två adult rastande.

SANDLÖPARE: En årsunge och en adult rastande.

HAVSSULA: En inte fullt utfärgad sträckte norrut vid 19-tiden.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

18 individer av 5 arter.

Vattenrall 1, större strandpipare 3, kärrsnäppa 12, drillsnäppa 1 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 528 och i år totalt till 6115.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Korttidskontroller av två årsunga större strandpipare och fyra årsunga skärpiplärkor.

 

UPPDRAGSARBETE

Latrintömning och guidning av besökare.

 

ÖVRIGT

Utöver undertecknad består bemanningen mest av förstagångsnidingar, Edvin är här för andra gången. Det har varit en stilla första dag men på kvällen började en del vadare gå i fällorna. Till natten har vi satt upp en lysstation för nattfjärilar. En hel del besökare på ön idag, både dagsbesökande och övernattande privatbåtar och flera sällskap inom Stefans verksamhet.

 

VID DATORN

Jon Liljebäck

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 19 AUGUSTI 2022

 

VÄDER

I gryningen halvklart men vid 07-tiden övergick vädret i dimma med sikt högst ca 400 m. Dimman lättade åter snart, dock bara sikt ett par kilometer. Fram emot middagstid blev sikten bättre och man såg bra in till fastlandskusten. Fortsatt mulet hela dagen, men vid solnedgången började det klarna i en strimma vid horisonten i nordväst.

 

Min temp: +18,0°C kl. 07-08 och max temp: +20,3°C kl. 14.

Nederbörd: Ingen mätbar.

 

02:00: N 6,0 m/s, byvind 9,3 m/s, +19,5°C, vattenstånd +13 cm.

08:00: NO 2,3 m/s, byvind 4,7 m/s, +18,0°C, vattenstånd +1 cm.

14:00: N 4,5 m/s, byvind 6,9 m/s, +20,3°C, vattenstånd +8 cm.

20:00: NNV 7,1 m/s, byvind 8,9 m/s, +20,3°C, vattenstånd -1 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:49 och ner 20:42.

 

PERSONAL

Familjen Oomen med Martin Oomen och Maria Dillström och barnen Amanda Dillström (9 år) och Alvin Dillström (7 år), Mariann Oomen, Daniel Steen och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

27 nät från 05:00-07:15 och 29 nät 07:15-11:00 (169,5 nättimmar).

16 burar på Playan från midnatt och resten av dygnet (384 burtimmar).

22 burar I Kausan från midnatt och resten av dygnet (528 burtimmar).

Totalt 912 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

ROSKARL: En ad och 6 årsungar.

KUSTSNÄPPA En ad och två årsungar.

MOSNÄPPA: En årsunge (1K) flög omkring och rastade på olika ställen på ön under tiden 09:30-09:37.

HAVSSULA: En 3K+ sträckte söderut.

FISKGJUSE: En årsunge passerade över ön mot V 11:08.

PILGRIMSFALK: En ad flög via Nidingen in mot Malön 11:08. Den såg ut att ha krävan full efter lyckad jakttur.

TRÄDKRYPARE: En årsunge nätfångades och ringmärktes. Senare sågs den klättra på den östra gamla fyren.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

29 individer av 10 arter.

Större strandpipare 3, kärrsnäppa 4, drillsnäppa 2, lövsångare 5, trädgårdssångare 5, trädkrypare 1, svartvit flugsnappare 3, buskskvätta 1, trädpiplärka 4 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 510 och i år totalt till 6097.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Korttidskontroller av 5 årsunga skärpiplärkor.

Dessutom färgringsavläsning av 23 silltrutar under dagarna 17 – 19 augusti.

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning.

 

ÖVRIGT

*På kvällen kom Stefan och Jum med 9 personer som skall övernatta tills imorgon. Dessutom en båt med två personer på kort kvällsbesök och ytterligare en båt med två personer som låg kvar vid bryggan.
*Vid 22-tiden kollade vi brunnen på Torget och kunde konstatera att minst två ålar fortfarande lever och frodas.

 

VID DATORN

Uno Unger