söndag 29 mars

VÄDER Lufttrycket föll under natten till 994 hPa och genererade hård vind mellan S och SO samt mulet med dålig sikt. Regn från midnatt till klockan 10:30. De mest intensiva och långvariga regnen under förmiddagen passerade dock söder om Nidingen. Hastigt avtagande vind efter klockan 07. Efter en lätt skur vid 14:30-tiden uppehåll resten av dagen och ganska god sikt.
02:00 medelvind S 16 m/s, byvind 22 m/s, +4,7 C, vattenstånd -10 cm
05:00 medelvind SO 13 m/s, byvind 17 m/s, +4,6 C, -18 cm
08:00 medelvind S 7 m/s, byvind 11 m/s, +5,1C, -24 cm
11:00 medelvind SV 4 m/s, byvind 7 m/s, +5,6C, -12 cm
14:00 medelvind SV 4 m/s, byvind 5 m/s, +5,5C, +10 cm
17:00 medelvind SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +5,2C, +18 cm
20:00 medelvind S 5 m/s, byvind 7 m/s, +5,0C, +20 cm
23:00 medelvind S 5 m/s, byvind 7 m/s, +5,0C, +17 cm Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. Solen gick upp 06:50 och ner 19:44 (sommartid).

PERSONAL Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Uno Unger fram till middagstid, därefter Andreas Nordin, Vilhelm Nordin (8 år) och Johanna Giannone samt Per Arne Lindgren och tills vidare kvarstannande Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Uno Unger. Göran Andersson lämnade stationen tillsammans med Lasse Hellberg, som skötte transporten till och från Nidingen.

VERKSAMHET 17 nät 12:30-14:45. I Kausan 4 burar 13:00-14:00 och 25 burar 14:00-18:00. Dessutom fångst med fröfällan vid Fotogenboden klockan 09:00-18:00.Datainläggning av ringmärkning och kontroller t.o.m. dags dato.

OBSERVATIONER VITKINDAD GÅS 16 ex flög ett varv över fyrområdet och försvann troligen österut 12:10. SPARVHÖK Ett ex, troligen en adult hane (samma som igår?), sågs jagande över ön vid några tillfällen. PILGRIMSFALK En fjolåring besökte ön vid 14-tiden och stressade vadarna en hel del, men gav snart upp och flög in mot fastlandet igen. MORKULLA Ett ex sågs flygande österut från Fotogenboden 12:25.
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken.

RINGMÄRKNING Koltrast 1 och bofink 6. Summa: 7 ex av 2 arter. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 725 ex och i år 725 ex.

KONTROLLER 19 egna korttidskontroller: Järnsparv (3), rödhake (4), kungsfågel (2) och bofink (10). UPPDRAGSARBETE Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT Sparvhöken och även pilgrimsfalken stressade skärsnäpporna och större strandpiparna på ön Vid ett tillfälle sågs 22 större strandpipare stå och trycka ute på Hamnudden.

VID DATORN Göran Andersson och Uno Unger

lördag 28 mars

VÄDER Efternatten blåsig men stjärnklar med mycket god sikt samt lufttrycket nära normalt. Dimma i bankar, varierat med dis och halvmulet, under f.m. Under eftermiddagen förbättring till god sikt och tillfälligt lättande molntäcke.
01:00 medelvind V 7 m/s, byvind 10 m/s, +4,0 C, vattenstånd -2 cm 04:00 medelvind V 8 m/s, byvind 10 m/s, +3,9 C, -7 cm
07:00 medelvind V 5 m/s, byvind 7 m/s, +3,9C, -22 cm
10:00 medelvind SV 3 m/s, byvind 8 m/s, +4,7C, -26 cm, dis/dimma 13:00 medelvind S 5 m/s, byvind 6 m/s, +4,3C, -12 cm, god sikt
16:00 medelvind SO 8 m/s, byvind 9 m/s, +4,7C, -7 cm
19:00 medelvind SO 11 m/s, byvind 12 m/s, +4,7C, -10 cm
22:00 medelvind S 17 m/s, byvind 21 m/s, +4,4C, -11 cm Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. Solen gick upp 05:53 och ner 18:42.

PERSONAL Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Uno Unger.

VERKSAMHET 17 nät klockan 05:00-12:00 samt fångst med fröfällan vid Fotogenboden klockan 05:00-18:00. Datainläggning av ringmärkning och kontroller t.o.m. dags dato.

OBSERVATIONER GRÅGÅS Ett ex sträckte mot NO norr om ön 06:21 och senare en kvartett in mot kusten. SMÅLOM Under förmiddagen 9 sydsträckande ex varav två i full sommardräkt på nära håll, samtliga passerade väster om Nidingen. Dessutom ett ex sträckande mot V. HAVSSULA En 4K sträckte S väster om Nidingen 07:32. Vid ett tillfälle avbröt den flygningen, sökte upp en hovrande trut, dök och tog troligen bytet. SPARVHÖK Ett ex passerade mot NO över fyrområdet och fortsatte mot Onsalalandet 08:39. Från middagstid jagade en adult hane över ön och sågs i alla fall ännu vid 14:00-tiden. STÖRRE STRANDPIPARE 24 ex stod samtidigt och tryckte längst ut på
Hamnudden vid 14-tiden. Troligen hade alla på ön häckande fåglar samlats här på grund av en jagande sparvhök, ett beteende vi upplevt förr när rovfåglar jagar på Nidingen. STORSPOV Ett ex, ev. samma som tidigare under veckan stöttes ett par gånger vid Dammen under förmiddagen. KENTSK TÄRNA Ett ex flög söderut utanför Västudden 14:47. TORDMULE Ett ex sträckte mot söder utanför Västudden 06:19. RINGDUVA En ringduva stöttes O om SMHI:s väderstation vid 12-tiden. KAJA 4 ex passerade österut över ön 07:14. GRÖNSISKA Ett ex hördes överflygande i fyrområdet vid 12-tiden. VINTERHÄMPLING Ett ex sågs och hördes sträckande mot NO i fyrområdet vid 12-tiden. Ny årsart för Nidingen. Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken.

RINGMÄRKNING Gärdsmyg 3, järnsparv 2, rödhake 2, koltrast 8, kungsfågel 5, bofink 3 och sävsparv 1. Summa: 24 ex av 7 arter. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 718 ex och i år 718 ex.

KONTROLLER 13 egna korttidskontroller: Gärdsmyg (2), järnsparv (1), rödhake (2), kungsfågel (1) och bofink (8). Dessutom sågs en adult silltrut med gul färgring V2PK, vilken ursprungligen ringmärktes som pullus på Sprogö vid Korsör på sydvästra Själland 25/6 2008. Den är även avläst tidigare år på Nidingen.

UPPDRAGSARBETE Gästtoaletten i hamnen tömdes och städades (0,5 tim). ÖVRIGT Vid dagens fågelfångst fick vi en 3K+ bofinkhona med s.k. klumpfötter orsakade av ett papillomvirus. Tarserna var så tjocka av fjälliga utväxter, så vi inte kunde ringmärka den. Denna sjukdom är tydligen vanligast på bofink, men har konstaterats även på bergfink och domherre. Annelotta bjöd på en god middag, idag bestående av stekt torsk med potatis och grönsaker.

VID DATORN Göran Andersson och Uno Unger

onsdag 25 mars

VÄDER Gårdagens dimma lättade under småtimmarna så att sikten var mycket god 04:30. Mulen morgon och f.m. med kortare och lätta regn- och hagelbyar. Lufttrycket ca 1014 hPa under f.m. Skådarsikten var mycket fin större delen av dagen. Regn och nedsatt sikt från 14:30. 01:00 medelvind O 2 m/s, byvind 2 m/s, +0,5 C, vattenstånd -14 cm
04:00 medelvind O 3 m/s, byvind 4 m/s, +1,0 C, -22 cm
07:00 medelvind O 6 m/s, byvind 8 m/s, +2,4C, -20 cm
10:00 medelvind O 7 m/s, byvind 9 m/s, +4,5C, -8 cm
13:00 medelvind O 9 m/s, byvind 11 m/s, +5,3C, -14 cm
16:00 medelvind O 10 m/s, byvind 13 m/s, +4,4C, -29 cm
19:00 medelvind O 10 m/s, byvind 15 m/s, +4,1C, -28 cm
22:00 medelvind O 10 m/s, byvind 14 m/s, +2,8C, -19 cm Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. Solen gick upp 06:01 och ner 18:36.

PERSONAL Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Uno Unger.

VERKSAMHET 16 nät klockan 05:00-07:30, 17 nät 07:30-15:00 samt fröfällan vid Fotogenboden klockan 05:00-15:00. Datainläggning av ringmärkning och kontroller.

OBSERVATIONER KNÖLSVAN – Under eftermiddagen hade vi besök av ett par i Kausan. Den som uppfattades som hona i paret var ringmärkt på vänster fot. Sannolikt utgjordes dessa svanar av förra årets häckande par. ALFÅGEL – En hona höll ihop med två par knipa strax utanför Västudden under morgonen. SJÖORRE – Förutom den stationära storflocken, i dag minst 175 ex, sågs 85 sträckande söderut långt väster om ön. SMÅLOM – Ett ex mot öster 07:08 och en sydsträckande 10:45. HAVSSULA – En 5K+ mot syd 06:30. GRÅHÄGER – Ett ex hördes över Kausan 04:55 och ett ex sträckte österut 09:55 strax söder om Hamnudden. Ny art för Nidingen i år. STENFALK – Ett honfärgat ex lyfte från Klockfotsrevet med ett mindre fågelbyte och passerade därefter österut över Hamnudden 11:20. Ny årsart 2015 för Nidingen. KENTSK TÄRNA – Ett ex sträckte in från väster till Västudden 07:47 men fortsatte
direkt österut längs Nordstranden. Första kentan i år noterades 20.3. SKOGSDUVA – Ett ex anlände västerifrån vid 11:30-tiden och gjorde direkt sällskap med 14 kajor som rastat någon timma på ön och tillsammans drog de österut mot fastlandet. KOLTRAST – Minst 30 ex rastade. Idag dominerade 3K+ av båda könen i fångsten. KAJA – 4 ex rastade kort vid 09:30-tiden och efter någon timma anlände ytterligare 15 ex. 14 av de sistnämnda drog österut tillsammans med en skogsduva 11:30, medan ett ex stannade i fyrområdet resten av dagen. BERGFINK – En 2K hona ringmärktes. Första obsen på Nidingen i år. DOMHERRE – Först ringmärktes 1 2K hane vid 06-tiden och vid 14-tiden anlände ytterligare 3 ex (2 hanar + 1 hona). De sistnämnda hanarna tog för sig rikligt av syrenbuskens knoppar. Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken.

RINGMÄRKNING Gärdsmyg 10, järnsparv 6, rödhake 5, koltrast 16, kungsfågel 11, bofink 4, bergfink 1, domherre 1 och sävsparv 1. Summa: 55 ex av 9 arter. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 517 ex och i år 517 ex.

KONTROLLER Två rödhakar var de enda korttidskontrollerna under dagen. Dessutom sågs en 2K toppskarv med en stor orangeröd färgring på vänster fot ute på Klockfotsrevet. Troligen var det samma ex som sågs där även den 22/3. Denna toppskarv ringmärktes som bounge på Väderöarna i Bohuslän 2014.

UPPDRAGSARBETE Inget idag. ÖVRIGT Idag hade vi ett visst nedfall av bofink under sena eftermiddagen, men den hårda vinden och regnet från och med 14:30 omöjliggjorde fångst för ringmärkning. Vi får se om finkarna blir kvar tills imorgon. Annelotta bjöd oss på en utsökt middag bestående av smördegsinbakad tonfiskröra med utsökt sallad.

VID DATORN Göran Andersson och Uno Unger

tisdag 24 mars

VÄDER Efternatten stjärnklar, lätt disig och lufttrycket ca 1005 hPa. Framåt 05-tiden lite mer höga moln och måttlig sikt i dimbankar på avstånd. I stort sett en solig dag men dimma från klockan 10:20 till sena kvällen och dessutom mulnande vid 15:30-tiden. Temperaturen var på väg upp över +6 grader när dimman kom och gav oss en kylig dag. Lufttrycket steg med två enheter under dagen till 1007 hPa. 01:00 medelvind SV 7 m/s, byvind 10 m/s, +4,7 C, vattenstånd +7 cm 04:00 medelvind V 4 m/s, byvind 7 m/s, +4,0 C, +7 cm
07:00 medelvind V 3 m/s, byvind 6 m/s, +3,7C, +9 cm
10:00 medelvind V 3 m/s, byvind 4 m/s, +6,0C, +16 cm
13:00 medelvind SV 3 m/s, byvind 4 m/s, +3,1C, +8 cm
16:00 medelvind SV 4 m/s, byvind 4 m/s, +2,2C, -5 cm
19:00 medelvind S 3 m/s, byvind 4 m/s, +1,2C, -8 cm
19:00 medelvind SO 2 m/s, byvind 2 m/s, +0,8C, -6 cm Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. Solen gick upp 06:04 och ner 18:34.

PERSONAL Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Uno Unger.

VERKSAMHET 17 nät klockan 05:00-07:45, 22 nät 07:45-12:15 samt fröfällan vid Fotogenboden klockan 05:00-18:00. Datainläggning av ringmärkning och kontroller.

OBSERVATIONER SMÅLOM – Tio ex (3+3 och enstaka) sågs flytta söderut under sporadisk sträckbevakning 06:30-10:00 innan dimman rullade in. STORMFÅGEL – Ett ex födosökte 08:57-09:02 under låg, aktiv flykt mot VNV längs det stråk tumlarna ofta använder mellan Nidingen och fastlandet. Svängde slutligen om i höjd med Råö, drog mot SO och landade på vattnet. PILGRIMSFALK – Strax före klockan 10 blev det mycket oroligt bland öns starar, vadare och vitfåglar. Vi letade förgäves efter en flygande pilgrimsfalk Det visade sig att den satt högst upp i nya fyren och sågs av GAN just när den gled ner mot Nordstranden och försvann spårlöst.
SKÄRSNÄPPA – Ca 200 ex i en koncentrerad flock flygande nervöst fram och åter över Kausan under en pilgrimsfalks besök vid 10-tiden. STORSPOV – Ett ex lyfte från området SV om Dammen 07:32 och flög västerut över ön. ROSKARL – 2 ex födosökte i högsta driftranden precis intill badtunnan innanför Stora bryggan. RINGDUVA – Idag rastade fortfarande en duva på ön. TRÄDLÄRKA – 1 ev. fortfarande 2 ex kvar på ön, nu för femte dagen i rad. SÅNGLÄRKA – Minst 2 ex hördes och sågs under dagen. KOLTRAST – Minst 20 ex efter ett lätt nedfall under morgonen, idag dominans av honor. RÖDVINGETRAST – Minst ett ex rastade i fyrområdetunder dagen. GRÅSPARV – Den fångades i nät 13C och märktes vid 10-tiden. Det blev gråsparv nr 40 som ringmärkts på fågelstationen sedan starten 1980, vilket utgör ungefär ett ex i snitt om året. HÄMPLING Minst 3 ex sågs flygande inom fyrområdet under dagen. Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken.

RINGMÄRKNING Gärdsmyg 1, koltrast 13, rödvingetrast 1, kungsfågel 3, gråsparv 1 och sävsparv 1. Summa: 20 ex av 6 arter. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 462 ex och i år 462 ex.

KONTROLLER Förutom korttidskontroller av gärdsmyg (2), järnsparv (1), rödhake (3), koltrast (2) och bofink (2), kontrollerades och färgringmärktes idag en skärpiplärka märkt som pullus på Nidingen 18/6 2014. Dessutom fångades en brittiskmärkt 3K+ hona koltrast.

UPPDRAGSARBETE Upplockning av plast, glasflaskor, nylonrep och metallburkar längs driftranden, som skapades i vintras av två stormar med mycket högt vattenstånd. Sträckan Strandoxeln Kruthuset samt en del av Ostudden städades i dag (2,5 tim).

ÖVRIGT Internationella rymdstationen ISS sågs passera över södra himlavalvet klockan 04:53-04:57 från V till SO. Den loggade i sedvanlig marschfart: ett varv runt Tellus på ca 93 minuter.

VID DATORN Göran Andersson och Uno Unger

söndag 22 mars

VÄDER Gnistrande stjärnklar och krispig natt med avtagande och vridande vind från NNO sent i går kväll till SV i dag på morgonen. Lufttrycket ca 1031 hPa, vilket är 20 tryckenheter högre än i går morse, men fallande. Under morgonen mulnande och ökande vind. Mycket god sikt och lätt mulet hela dagen. Värmedaller över havet. 01:00 medelvind O 3 m/s, byvind 6 m/s, -0,1 C, vattenstånd -19 cm 04:00 medelvind S 4 m/s, byvind 5 m/s, +0,3 C, vattenstånd -16 cm 07:00 medelvind SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +1,3C vattenstånd +3 cm 10:00 medelvind SV 8 m/s, byvind 11 m/s, +2,0C vattenstånd -8 cm 13:00 medelvind SV 8 m/s, byvind 11 m/s, +2,1C vattenstånd -23 cm 16:00 medelvind SV 8 m/s, byvind 10 m/s, +2,7C vattenstånd -20 cm 19:00 medelvind SV 7 m/s, byvind 10 m/s, +3,3C vattenstånd -21 cm 22:00 medelvind SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +3,3C vattenstånd -22 cm Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals. Solen gick upp 06:10 och ner 18:29.

PERSONAL Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Uno Unger.

VERKSAMHET 17 nät klockan 05:15-12:00 samt fröfällan vid Fotogenboden klockan 05:15-18:00. Datainläggning av ringmärkning och kontroller.

OBSERVATIONER KNÖLSVAN – Två ex upptäcktes 11:10 simmande utanför Västudden. Efter en kvart lyfte de och flög stadigt norrut. SJÖORRE – Ca 200 ex, grovt uppskattat, höll huvudsakligen till på sydsidan av Lillelandsrevet, men sågs även till viss del utanför Klockfotsrevet. Lokala förflyttningar noterades emellanåt. TOPPSKARV – Minst 12 ex stod samtidigt på Klockfotsrevet, varav en 2K märkt med en stor orangeröd färgring på vänster fot.
ROSKARL – Två ex höll till på sydsidan av Västudden under förmiddagen. TRETÅIG MÅS – En 2K sågs förbiflygande utanför nordstranden vid ett par tillfällen. SILLTRUT – Idag hade de ökat till 3 adulta, som tidvis stod på nordstranden. V I T V I N G A D T R U T – En 3K-fågel upptäcktes 17:20 stående på Klockfotsrevet tillsammans med fiskmåsar och gråtrutar. Efter endast ett par minuter lyfte den och flög i sydsydvästlig riktning i sällskap med ett par gråtrutar. Utseendemässigt talar mycket för att det rörde sig om den vitvingade trut som har övervintrat i Kungsbacka kommun. Ny art för Nidingen! TORDMULE – Ett ex i sommardräkt mot söder 10:50. TRÄDLÄRKA – Samma två ex från tidigare dagar var kvar i fyrområdet även idag. TALTRAST – Ett ex kvar på ön från igår. RINGMÄRKNING Gärdsmyg 2, bofink 1 och grönfink 2. Summa: 5 ex av 3 arter. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 436 ex och i år 436 ex.

KONTROLLER Förutom några egna korttidskontroller av gärdsmyg (3), rödhake (3), koltrast (1), kungsfågel (1) och bofink (1), sågs idag en 2K toppskarv med en stor orangeröd färgring på vänster fot ute på Klockfotsrevet. Den sistnämnda ringmärktes som bounge på Väderöarna i Bohuslän 2014.

UPPDRAGSARBETE Inget uppdragsarbete i dag.

ÖVRIGT * Söndagssupén – Annelotta Surprise – avnjöts under mottot: Ett bra vildsvin är filéad och ligger still på tallriken tillsammans med en rotfruktsgratäng! * Dagens clou var utan tvekan när Uno upptäckte en vitvingad trut ute på Klockfotsrevet. Tyvärr blev den inte kvar så många minuter, men som tur var kom larmet via walkie-talkie fram i tid, så att Göran och Annelotta springandes till tvättstugan kunde se den mot SSV bortflygande truten.

VID DATORN Göran Andersson och Uno Unger

Fredag 20 MARS

VÄDER Stilla morgon, svaga vindar från SV dimma som tätnade under dagen och slutligen övergick i lätt regn vid 17-tiden
05:00 SV, hastighet 2 m/s, byvind 4 m/s +4,4 C, vattenstånd -24,0 cm.
16:00 V, hastighet 3 m/s, byvind 5 m/s +5,7 C vattenstånd -20,0 cm Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL Anders Melin, Lasse Hellberg och Pär Löfvenius.

VERKSAMHET Nätfångst.

OBSERVATIONER Hornugglan var kvar på ön. Övrigt se Svalan

RINGMÄRKNING trädlärka 1 gärdsmyg 19 rödhake 32 koltrast 13 taltrast 1 rödvingetrast 1 kungsfågel 54 trädkrypare 1 bofink 7 129 ex av 9 arter Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 398 ex och i år 398 ex.

UPPDRAGSARBETE Inget i dag

BESÖKARE Inga utöver stationspersonalen (tre st.)

ÖVRIGT Trädlärka fångad och ringmärkt. Endast tre st. har fångats tidigare.

VID DATORN Anders Melin

Tisdag 17 MARS

VÄDER Soligt kalla vindar från O avtagande mot eftermiddagen kvällen.
05:00 O, hastighet 6 m/s, byvind 8 m/s +4,4 C, vattenstånd -23,0 cm. 10:00 O, hastighet 7 m/s, byvind 9 m/s+6.7 C vattenstånd -42,0 cm. 18:00 O, hastighet 7 m/s, byvind 8 m/s +7,6 C vattenstånd -23 cm Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL Anders Melin Lasse Hellberg och Pär Löfvenius. Dagsbesök av skeppare Tommy Järås med besättning bestående av Malin Karlsson och Andreas Eriksson och deras 2 hundar samt Uno Unger.

VERKSAMHET Nätfångst samt utplacering av renoverade och nygjorda tobisholkar.

OBSERVATIONER Se Svalan

RINGMÄRKNING 15 ex av 9 arter. gärdsmyg 2, järnsparv 1, koltrast 2, taltrast 1, blåmes 2, bofink 4, grönfink 1, domherre 1, sävsparv 1. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 81 ex och i år 81 ex.

UPPDRAGSARBETE Inget i dag

BESÖKARE Dagsbesök enligt personalrapporten 4 personer samt stationspersonal, alltså 7 personer.

ÖVRIGT Lite inflyttning av bofinkar m.m. Högsta dagssiffran för i år gällande ringmärkning. Nybildande av BRF Tobisgrisslan. Den nybildade bostadsföreningen Tobisgrisslan hade i dag sitt första möte efter renoveringen av de stormskadade lägenheterna. Styrelsens ordförande Uno Unger öppnade mötet och till sekreterare valdes Tommy Järås. Mötet beslutade att placera de nyrenoverade bostadsmodulerna i grupper för att skapa en intimitet som sannolikt kommer att öka populationens vidare utveckling. Efter avslutat möte samlades ledamöterna för det praktiska arbetet och under ledning av veteranen Lasse Hellberg som med benäget bistånd av ungdomarna Malin och Andreas placerades de toppmoderna modulerna ut i sitt rätta element.
Uno fixade husnummer och finplanering av trädgårdarna. Nu ser vi framtiden an med tillförsikt. Se bilder på Nidingens Fågelstations Facebooksida

VID DATORN Anders Melin

Måndag 16 MARS

VÄDER Nattfrost, soligt kalla vindar från NO till O något avtagande mot kvällen.
05:00 O, hastighet 7 m/s, byvind 10 m/s +5,4 C, vattenstånd -22,0 cm.
11:00 O, hastighet 5 m/s, byvind 7 m/s+6.6 C vattenstånd -40,0 cm. 17:00 O, hastighet 7 m/s, byvind 8 m/s +7,6 C vattenstånd -22 cm Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL Anders Melin Lasse Hellberg och Pär Löfvenius.

VERKSAMHET Nätfångst

OBSERVATIONER Inget speciellt.

RINGMÄRKNING 5 ex av 3 arter. Skärpiplärka 1, trädkrypare 2, sävsparv 2. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 65 ex och i år 65 ex.

UPPDRAGSARBETE Fällt flaggstången för linbyte, men hittade ingen lina. Stången ligger nu nere och väntar på ny lina, knopp och flagga

BESÖKARE Endast stationspersonal, alltså 3 personer.

ÖVRIGT Fågelfattig dag igen.

VID DATORN Anders Melin

Lördag 14 MARS

VÄDER Nattfrost, soligt kalla vindar från NO hela dagen något avtagande mot kvällen.
05:00 NO, hastighet 7 m/s, byvind 9 m/s +0,4 C, vattenstånd -16,0 cm.
12:00 NO, hastighet 7 m/s, byvind 9 m/s +5.3 C vattenstånd -34,0 cm.
16:00 NO, hastighet 6 m/s, byvind 7 m/s +7,6 C vattenstånd -39 cm Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL Anders Melin Lasse Hellberg och Pär Löfvenius.

VERKSAMHET Nätfångst OBSERVATIONER Silltrut årets första observerad.

RINGMÄRKNING 0 ex av 0 arter. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 59 ex och i år 59 ex.

UPPDRAGSARBETE Nä

BESÖKARE Endast stationspersonal, alltså 3 personer. ÖVRIGT Lagat en vadarbur och satt in nya nätdelar. Tyvärr blev det en 0-dag gällande ringmärkningen

VID DATORN Anders Melin

Torsdag 12 MARS

VÄDER Nattfrost, soligt måttliga vindar från SO vridande till NV och avtagande framemot eftermiddagen.
06:00 SO, hastighet 7 m/s, byvind 8 m/s +4,0 C, vattenstånd -12,3 cm.
16:00 NV, hastighet 2 m/s, byvind 3 m/s +4,6 C vattenstånd -25 cm Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL Anders Melin Lasse Hellberg och Thomas Karlsson.

VERKSAMHET Nätfångst och rep av tobisholkar

OBSERVATIONER Årets första tumlare siktades

RINGMÄRKNING 10 ex av 8 arter. skärpip 1, gärdsmyg 2, rödhake 1 Koltrast 1, blåmes 2, pilfink 1, bofink 1, grönfink 1 Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 52 ex och i år 52 ex.

UPPDRAGSARBETE Nä

BESÖKARE Endast personer anslutna till fågelstationens verksamhet, alltså 3 personer.

ÖVRIGT Samlat ihop tobisholkarna för reparation. Fick klart 53 st.

VID DATORN Anders Melin