Fredag 24 april 2015

VÄDER

Delvis mulet under natten.

02:00: Medelvind V 15 m/s, byvind 19 m/s, +7,8°C, vattenstånd +2 cm.
05:00: Medelvind V 13 m/s, byvind 16 m/s, +7,2°C, vattenstånd -1 cm.
08:00: Medelvind V 11 m/s, byvind 13 m/s, +7,5°C, vattenstånd 0 cm.
11:00: Medelvind V 8 m/s, byvind 11 m/s, +8,8°C, vattenstånd +7 cm.
14:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 6 m/s, +11,0°C, +5 cm.
17:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 6 m/s, +8,8°C, vattenstånd 0 cm.
20:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 6 m/s, +8,1°C, vattenstånd -5 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 05:44 och ner 20:39.

PERSONAL

Kåre Ström, Calle Hagman, Göran Cederholm och Magnus Persson.

VERKSAMHET

5 nät 10:00-12:00.

OBSERVATIONER

Även idag sträckrörelser. Bevakning under förmiddagen.
SJÖORRE 700 ex sträckte mot S.
SMÅLOM 83 ex sträckte mot S.
STORLOM Ett ex sträckte mot O.
STORMFÅGEL 9 ex sträckte mot N.
HAVSSULA 31 ex, de allra flesta ex sträckte mot S.
TOPPSKARV Två ex på klockfotsrevet.
STENFALK Ett ex rastade.
MYRSPOV Ett ex rastade.
SMÅSPOV Ett ex rastade.
DRILLSNÄPPA Ett ex rastade.
ROSKARL Ett ex rastade.
KUSTLABB Ett ex sträckte mot S.
TORDMULE Ett ex sträckte mot S.
SVART RÖDSTJÄRT En honfärgad rastade.

RINGMÄRKNING

1 individ. Gransångare 4.

Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 2 289 och i år 3 093.

Under förmiddagen rådde alltför hård västlig vind för ringmärkning. Vi gjorde ett försök när vinden mojnade, men buskagen var helt tomma.

KONTROLLER

Inga kontroller idag

VID DATORN

Göran Cederholm

Onsdag 22 april 2015


VÄDERKlar natt. Soligt hela dagen. Sikten mycket god.02:00: Medelvind O 5 m/s, byvind 6 m/s, +7,2°C, vattenstånd -5 cm.
05:00: Medelvind N 3 m/s, byvind 4 m/s, +6,0°C, vattenstånd -10 cm.
08:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 4 m/s, +7,4°C, vattenstånd -12 cm.
11:00: Medelvind SV 2 m/s, byvind 3 m/s, +8,7°C, vattenstånd -7 cm.
14:00: Medelvind V 4 m/s, byvind 6 m/s, +12,1°C, vattenstånd -10 cm.
17:00: Medelvind NV 3 m/s, byvind 4 m/s, +10,9°C, vattenstånd -14 cm.Prognos från SMHI för kvällen och natten: Väst eller sydväst 1-5, långsamt ökande till 5-10. Från i natt väst 10-kuling 15.
Intressant läge för morgondagen när det långvariga högtrycket bryts!Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen upp 05:49 och ner 20:35.PERSONAL

Kåre Ström, Calle Hagman, Göran Cederholm och Magnus Persson.

VERKSAMHET

24 nät 05:30-11:30.

OBSERVATIONER

SPARVHÖK Ett förbisträckande ex idag som igår.
STENFALK En honfärgad sågs flyga både i västra och östradelen av ön.
ROSKARL Ett ex tillsammans med skärsnäpporna som vanligt.
SMÅTÄRNA Ett ex sträckte förbi på höjd, på väg mot fastlandet.
LADUSVALA Liksom igår sträckte ett ensamt ex förbi.

RINGMÄRKNING

86 individer av 10 arter.

Sädesärla 2, gärdsmyg 3, järnsparv 1, rödhake 63, stenskvätta 1, gransångare 4, lövsångare 6, kungsfågel 4, bergfink 1 och gråsiska (cabaret) 1.

Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 2 283 och i år 3 087.

KONTROLLER

Skärpiplärka 1, järnsparv 1, rödhake 1 och pilfink 1.

VID DATORNGöran Cederholm

Obsar

Tisdag 21 april 2015

VÄDER

Klar natt. Soligt hela dagen. Sikten mycket god.

02:00: Medelvind 4 m/s, byvind 5 m/s, +8,1°C, vattenstånd -18 cm.
05:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 7 m/s, +7,7°C, vattenstånd -15 cm.
08:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 6 m/s, +8,0°C, vattenstånd -15 cm.
11:00: Medelvind NO 3 m/s, byvind 7 m/s, +11,0°C, vattenstånd -17 cm.
14:00: Medelvind NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +10,4°C, vattenstånd -19 cm.
17:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +9,8°C, vattenstånd -15 cm.
20:00: Medelvind NV 2 m/s, byvind 4 m/s, +9,0°C, vattenstånd -12 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen upp 05:51 och ner 20:33.

PERSONAL

Kåre Ström, Calle Hagman, Göran Cederholm och Magnus Persson.

VERKSAMHET

15 nät 06:00-07:00 och 20 nät 07:00 -14:00.

OBSERVATIONER

I dag var det för första dagen sedan vi kom hit ett visst sträck över havet, främst av

SJÖORRE och SMÅLOM.
ALFÅGEL Den honfärgade fågeln är kvar tillsammans med sjöorreflocken.
SPARVHÖK En hona kom insträckande, efter rovfågelfria dagar sedan vi kom hit.
PILGRIMSFALK En 2K-fågel kom jagande och slog en tobisgrissla som den tappade, för att strax därpå ta ett annat byte.
MYRSPOV En flock på 29 ex sträckte förbi. Även sträckande STORSPOV hördes.
ROSKARL Ett ex på udden mellan hamnen och Playan.
STORLABB Ett ex sågs åter N om ön i kvällningen, där den drog runt och sökte objekt att parasitera.
SILVERTÄRNA Två ex tillsammans med de kentska och några fisktärnor.
LADUSVALA Ett ensamt ex sträckte förbi, ett bud om annalkande sommar.
RINGTRAST 1 hanne rastade på östra delen av ön och var nära att gå i näten vid kruthuset.

RINGMÄRKNING

50 individer av 9 arter.

Sädesärla 1, gärdsmyg 3, rödhake 38, taltrast 1, gransångare 2, lövsångare 2, pilfink 1, bofink 1 och gråsiska (cabaret) 1.

Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 2 197 och i år 3 001.

KONTROLLER

En skärpiplärka och en koltrast utgör dagens kontroller. Skärpiplärkan var bara märkt med metallring. Denna kompletterades med färgringar.

UPPDRAGSARBETE

Eftersök av färgmärkta silltrutar på östra delen avön.

VID DATORN

Göran Cederholm

och obsar

–Måndag 20 april 2015

Klar natt. Soligt hela dagen, vinden dock lite bitande. Sikten mycket god.

DAGBOK
NIDINGENS FÅGELSTATION

VÄDER

Klar natt. Soligt hela dagen, vinden dock lite bitande. Sikten mycket god.

02:00: Medelvind N 5 m/s, byvind 7 m/s, +7,3°C, vattenstånd -22 cm.
05:00: Medelvind NO 8 m/s, byvind 10 m/s, +9,0°C, vattenstånd -15 cm.
08:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 6 m/s, +9,0°C, vattenstånd -10 cm.
11:00: Medelvind V 4 m/s, byvind 6 m/s, +10,2°C, vattenstånd -16 cm.
14:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 7 m/s, +10,6°C, vattenstånd -21 cm.
17:00: Medelvind NV 8 m/s, byvind 9 m/s, +9,6°C, vattenstånd -16 cm.
20:00: Medelvind NV 3 m/s, byvind 5 m/s, +8,8°C, vattenstånd -12 cm.
23:00: Medelvind 4 m/s, byvind 7 m/s, +9,1°C, vattenstånd -13 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen upp 05:54 och ner 20:30.

PERSONAL

Kåre Ström, Calle Hagman, Göran Cederholm och Magnus Persson.

VERKSAMHET

7 nät 06:00-12:00 och 13 nät 09:00 -12:00.
3 burar vid playan 12.00 -14.00.

OBSERVATIONER

SVÄRTA Ett ex sällskapade med sjöorrarna.
STORLABB Ett ex drog förbi norrut V om ön och gjorde några korta attacker. Troligen samma individ som setts varannan dag nu.

RINGMÄRKNING

103 individer av 9 arter.

Gärdsmyg 2, järnsparv 1, rödhake 77, taltrast 1, gransångare 5, lövsångare 2, kungsfågel 13, bergfink 1 och sävsparv 1.

Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 2 147 och i år 2 951.

KONTROLLER

En bofink utgör dagens enda kontroll.

UPPDRAGSARBETE

På dass genomfördes ett tronskifte, ett mycket omfattande arbete.

VID DATORN

Göran Cederholm

och obsar  20-april

Lördag 18:e april

 

VÄDER
Åter en stjärnklar natt. Från gryningen och under dagen rådde strålande solsken. Sikten mycket god hela dagen.
02:00: Medelvind N 3 m/s, byvind 4 m/s, +5,5C, vattenstånd -6 cm.
05:00: Medelvind N 4 m/s, byvind 5 m/s, +5,9C, vattenstånd -3 cm.
08:00: Medelvind NV 3 m/s, byvind 4 m/s, +6,3C, vattenstånd -2 cm.
11:00: Medelvind V 5 m/s, byvind 6 m/s, +8,3C, vattenstånd -12 cm.
14:00: Medelvind 7 m/s, byvind 8 m/s, +8,8C, vattenstånd -22 cm.
17:00: Medelvind 4 m/s, byvind 6 m/s, +8,5C, vattenstånd -18 cm.
20:00: Medelvind 4 m/s, byvind 5 m/s, +8,0C, vattenstånd -10 cm.
23:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +7,1C, vattenstånd -20 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen upp 05:59 och ner 20:26.

PERSONAL
Marianne Bäckwall, Git Malcom, Karin Enemar, Eva Åkesson och Uno Unger fram till middagstid, då de avlöstes av Kåre Ström, Calle Hagman, Göran Cederholm och Magnus Persson. Tommy Järås skötte transporten med vår stationsbåt.

VERKSAMHET

20 nät 05:30-10:30. 40 burar (26 i Kausan, 8 på Playan och 6 vid Stora bryggan) 05:00-20:00. Fröfällan vid Fotogenboden användes ej idag.

OBSERVATIONER
ALFÅGEL Ett ex flög förbi mot NO.
SJÖORRE Ca 300 ex stationära.
HAVSSULA Två ex sträckte söderut V om Nidingen under förmiddagen.
STENFALK Ett ex sträckte förbi.
STÖRRE STRANDPIPARE Årets första fullagda kull hittades.
ROSKARL Ett ex sågs på klockbojsrevet.
KUSTLABB Ett ex sågs attackera tärnor utanför Kausan.
STORLABB Sågs vid två tillfällen, attackerade också kentsk tärna.
TRETÅIG MÅS Även en 2K.

RINGMÄRKNING
6 individer av 5 arter. Gärdsmyg 1, rödhake 1, gransångare 1, kungsfågel 2 och gulsparv 1. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1 861 och i år 2 665.

KONTROLLER
1. Tre adulta silltrutar identifierades i kolonin strax N om hönshuset-kruthuset: Ljusblå individring på vänster ben med beteckningen VF2P, ljusblå vänster med VR4J samt gul på vänster ben med V2PK. 2. Kontroll av färgmärkt skärsnäppa, Lila/metall, som vi satte flaggan AJE på.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT

Idag hade vi besök av Anders Magnusson med fyra bekanta, som tog sig hit med Anders båt.

VID DATORN
Uno Unger/Göran Cederholm

Onsdag 15:e april

VÄDER
Efter en mulen natt regnade det från 05:00 och klarnade upp från V först vid 17-tiden. Dålig sikt under dagen men på kvällen och natten molnfritt och betydligt bättre sikt.
02:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 14 m/s, +6,7C, vattenstånd +17 cm.
05:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 13 m/s, +6,8C, vattenstånd +18 cm.
08:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 6 m/s, +6,6C, vattenstånd +5 cm.
11:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 10 m/s, +7,2C, vattenstånd +2 cm.
14:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 11 m/s, +7,4C, vattenstånd +6 cm.
17:00: Medelvind V 7 m/s, byvind 11 m/s, +7,4C, vattenstånd +21 cm.
20:00: Medelvind V 13 m/s, byvind 17 m/s, +7,2C, vattenstånd +19 cm.
23:00: Medelvind V 12 m/s, byvind 17 m/s, +6,6C, vattenstånd +13 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen upp 06:07 och ner 20:20.

PERSONAL
Marianne Bäckwall, Git Malcom, Karin Enemar, Eva Åkesson och Uno Unger.

VERKSAMHET
13 nät 15:30-17:00. 40 burar (26 i Kausan, 8 på Playan och 6 vid Stora bryggan) 05:00-22:00. Fröfällan vid Fotogenboden 15:30-17:00. All nymärkning till dags dato är inlagd på Fagel.

OBSERVATIONER
SMÅLOM 19 ex sträckte söderut varav 6 ex landade N om Nidingen.
STORMFÅGEL 2 ex mot N och 1 ex mot S.
STENFALK 1 ex jagade över ön vid middagstid.
ROSKARL 2 ex ingick i skärsnäppeflockarna på ön.
FISKTÄRNA En sågs flygande västerut längs nordstranden 18:37 och senare sågs 2 ex över Kausan. Första på Nidingen i år.
SILLGRISSLA 2 ex kom samtidigt flygande västerut utanför nordstranden 18:47.
SVART RÖDSTJÄRT Ett honfärgat ex fortfarande kvar i fyrområdet.
RINGTRAST 3 ex hittades vid 15:20-tiden i fyrområdet. Efter nätuppsättning fångades en 3K+ hona som ringmärktes.

RINGMÄRKNING
9 individer av 5 arter. Skärsnäppa 4, rödhake 2, ringtrast 1, bofink 1 och bergfink 1. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1 824 och i år 2 628.

KONTROLLER
11 egna kontroller av skärsnäppa. Dessa var ringmärkta enligt följande: Våren 2015 (1), våren 2014 (2), hösten 2013 (2), våren 2013 (1), våren 2012 (2), våren 2010 (2) och våren 2002 (1). Den sistnämnda märktes som 2K 19/5 2002 och fyller således 14 år till sommaren. Vidare hittades en död utfärgad ejderhane som burfångades och ringmärktes som 1K på Nidingen 5/9 2012. Den sågs liggande apatiskt på stranden i Kausan under ett par dagar men dog idag. Dessutom följande korttidskontroller: Sädesärla (1), järnsparv (7), koltrast (1), rödhake (1), bofink (9) och bergfink (1).

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Fortsatt dåligt väder för fågelfångst, då det började regna strax före gryningen och höll på till sena eftermiddagen. Somliga uppskattade dock detta då det blev möjlighet till en sovmorgon. När regnet tidvis började lätta vid 15-tiden upptäcktes att några trastar hittat till Nidingen. Det var en grupp på 3 björktrastar och 3 ringtrastar. Vi satte därför snabbt upp 13 av våra nät, som stod någotsånär strategiskt vid de stora slånbuskagen N och NO om fågelstationen. Efter knappt en halvtimma hade två ringtrastar fastnat i nät 5E. Den ena slet sig men den andra plockades ut försiktigt och kunde ringmärkas.

VID DATORN

Uno Unger
Skrivet av: Nidingens fågelstation, Västra Frölunda 2015-04-16 01:27:00

Tisdag 14:e april

 

VÄDER
I gryningen halvklart efter en molnfri natt. Efter en vacker soluppgång successivt mulnande och från 09:00 oavbrutet regn fram till 15:45. Dålig sikt under regnet och därefter något bättre, men man såg ändå knappt in till Onsalalandet.
02:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 13 m/s, +5,6C, vattenstånd +7 cm.
05:00: Medelvind V 8 m/s, byvind 11 m/s, +5,1C, vattenstånd -1 cm.
08:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 9 m/s, +5,1C, vattenstånd -12 cm.
11:00: Medelvind S 10 m/s, byvind 11 m/s, +4,3C, vattenstånd -14 cm.
14:00: Medelvind SV 11 m/s, byvind 13 m/s, +6,4C, vattenstånd +4 cm.
17:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 12 m/s, +7,4C, vattenstånd +12 cm.
20:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 13 m/s, +7,6C, vattenstånd +7 cm.
23:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 14 m/s, +7,0C, vattenstånd +8 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen upp 06:10 och ner 20:17.

PERSONAL
Marianne Bäckwall, Git Malcom, Karin Enemar, Eva Åkesson och Uno Unger.

VERKSAMHET
13 nät 05:30-09:00. 40 burar (26 i Kausan, 8 på Playan och 6 vid Stora bryggan) 05:00-22:30. Fröfällan vid Fotogenboden användes ej idag. All nymärkning till dags dato har datalagts på Fagel.

OBSERVATIONER
BLÄSAND Ett par fortfarande kvar.
SJÖORRE Ca 60 ex sträckte söderut.
SMÅLOM 4 ex sträckte söderut under eftermiddagen.
HAVSSULA En adult fågel sträckte söderut V om ön.

RINGMÄRKNING
16 individer av 9 arter. Skärsnäppa 5, sädesärla 1, gärdsmyg 1, järnsparv 2, rödhake 2, kungsfågel 1, bofink 6, hämpling 1 och gulsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1 815 och i år 2 619.

KONTROLLER

7 egna kontroller av skärsnäppa. Dessa var ringmärkta enligt följande: Våren 2015 (3), våren 2014 (1), våren 2013 (1), hösten 2012 (1) och våren 2007 (1). Den sistnämnda märktes som 2K 18/4 2007 och fyller således 9 år till sommaren. Vidare kontrollerades en färgringmärkt strandskata (MG/MB), som ursprungligen märktes som 3K+ den 21/5 2011 här på Nidingen. Dessutom följande korttidskontroller: Gärdsmyg (3), järnsparv (2), koltrast (2), taltrast (1), rödvingetrast (1), rödhake (9), gransångare (1), bofink (5) och bergfink (1).

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

ÖVRIGT
Sedan vi kom ut har det mest varit kallt, blåsigt och regnigt, med andra ord allt annat än lämpligt väder för nymärkning av fåglar. Andelen egna kontroller har ökat markant i förhållande till hela fångsten och vädret gör att det blir allt färre nyanlända fåglar. SMHI:s prognos för morgondagen verkar inte heller så rolig ett nytt regnområde kommer in vid 05-tiden i morgon och regnet verkar inte sluta förrän sent på eftermiddagen. Man får åtminstone hoppas att det kan bli lite sjöfågelsträck att titta på.

VID DATORN
Uno Unger
Skrivet av: Nidingens fågelstation, Västra Frölunda 2015-04-15 00:42:00

Söndag 12:e april

 

VÄDER
Så gott som molnfritt från gryningen och fram till 14-tiden då det successivt mulnade västerifrån. Vid 20-tiden började det regna och fortsatte så fram till midnatt.
02:00: Medelvind V 14 m/s, byvind 20 m/s, +5,8C, vattenstånd +23 cm.
05:00: Medelvind V 14 m/s, byvind 22 m/s, +6,0C, vattenstånd +29 cm.
08:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 14 m/s, +6,4C, vattenstånd +23 cm.
11:00: Medelvind V 8 m/s, byvind 11 m/s, +8,6C, vattenstånd +23 cm.
14:00: Medelvind V 8 m/s, byvind 12 m/s, +8,8C, vattenstånd +23 cm.
17:00: Medelvind SV 7 m/s, byvind 10 m/s, +8,3C, vattenstånd +14 cm.
20:00: Medelvind SV 11 m/s, byvind 17 m/s, +6,2C, vattenstånd +10 cm.
23:00: Medelvind SV 10 m/s, byvind 14 m/s, +5,0C, vattenstånd +6 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen upp 06:15 och ner 20:13.

PERSONAL
Marianne Bäckwall, Git Malcom, Karin Enemar, Eva Åkesson och Uno Unger.

VERKSAMHET
P.g.a. hård vind endast ett nät (6E) 05:30-13:00. 40 burar (26 i Kausan, 8 på Playan och 6 vid Stora bryggan) 05:00-21:00. Fröfällan vid Fotogenboden 05:30-17:00.

OBSERVATIONER
SVÄRTA Ett ex sågs flygande tillsammans med den stationära flocken med sjöorrar.
SMÅLOM 67 sydsträckande ex inräknades vid sporadisk sträckbevakning under dagen.
HAVSSULA 5 sträckande ex under dagen varav 4 äldre mot S och en 2K mot N.
PILGRIMSFALK En trolig adult fågel jagade österut över ön ca 13:15.
ROSKARL 2 ex stod en stund på Hamnudden och sent på eftermiddagen sågs den ena i sällskap med skärsnäppor på Playan.
TURKDUVA Ett ex under morgonen vid Stora bryggan. Den sågs därefter då och då i fyrområdet fram till 13-tiden. Första obsen på Nidingen i år.
SVART RÖDSTJÄRT En fjolåring ringmärktes vid 10-tiden, och därefter sågs ytterligare 1-2 omärkta fåglar i fyrområdet. Det var den första ringmärkta för Nidingen i år.
VINTERHÄMPLING Ett ex stöttes vid östra gamla fyren tidigt på morgonen.

RINGMÄRKNING
57 individer av 6 arter. Skärsnäppa 26, ängspiplärka 1, rödhake 3, svart rödstjärt 1, gransångare 1 och bofink 25.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1 788 och i år 2 592.

KONTROLLER
P.g.a. det tuffa vädret gick skärsnäpporna till i strändernas utplacerade fångstburar, vilket resulterade i inte mindre än 29 egna kontroller. Dessa var ringmärkta enligt följande: Våren 2015 (6), hösten 2014 (1), våren 2014 (6), hösten 2013 (1), våren 2013 (3), hösten 2012 (3), våren 2012 (4), hösten 2011 (1), våren 2010 (1), hösten 2008 (1), våren 2007 (1) och våren 2002 (1). Den sistnämnda märktes som 2K och fyller således 14 år till sommaren. Dessutom fick vi en främmande kontroll av en svenskmärkt 3K+ skärsnäppa med enbart metallring 4570942. Var kan den ha blivit ringmärkt? Vidare kontrollerades och färgringmärktes en hona av sädesärla, som ursprungligen märktes som 1K den 28/6 2014 här på Nidingen. Dessutom följande korttidskontroller: Järnsparv (2), rödhake (7), rödvingetrast (1), bofink (31) och bergfink (7).

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Den hårda blåsten i natt med upp till 22 sekundmeter i byarna tömde till stor del ön på fåglar. Ganska många bofinkar, en del bergfinkar och några rödhakar blev dock kvar, och de utnyttjade den födoresurs som fröfällan utgör, så vi fick många korttidskontroller. Stefan kom ut sent på eftermiddagen och hämtade rörmokare Per med sällskap, vilka nu har kopplat in avsaltningsanläggningen, så vi nu har tillgång på rent och gott vatten. Tur var väl det för provkörning av den gamla läckande pumpen resulterade i att den lade av för gott. Per kommer att ta kontakt med Fastighetsverket, så vi förhoppningsvis kan få en ny pump installerad, vilket behövs för att kunna utnyttja öns brunnsvatten.

VID DATORN
Uno Unger
Skrivet av: Nidingens fågelstation, Västra Frölunda 2015-04-13 02:06:00
Observationer

Fredag 10:e april

 

VÄDER
09:00 medelvind V 4 m/s, byvind 7 m/s, +5,1C, vattenstånd -16 cm.
19:00 medelvind S 3 m/s, byvind 5 m/s, +5,1C, vattenstånd -8 cm.
Fler noteringar hanns inte med av förklarliga skäl
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen upp 06:20 och ner 20:09.

PERSONAL
Mikael Hake, Anders Melin, Marianne Bäckwall och Michen Spook.

VERKSAMHET
24 nät 05:30-18:00. 40 burar (26 i Kausan, 8 på Playan och 6 vid Stora bryggan) 05:30-21:00. Fröfällan vid Fotogenboden 05:30-18:00.

OBSERVATIONER
Brun Kärrhök 1 ad. hanne mot NO,
Blå kärrhök 1 ad. hanne mot NO,
Fiskgjuse 1 ex. födosökte längs öns stränder under kvällen,
Tornfalk minst 2 ex. jagade över ön under större delen av dagen,
Jorduggla 1 ex. sågs som hastigast sträcka mot NO över ön,
Svart rödstjärt 1 honfärgat ex. höll till på ön under dagen,
Ringtrast minst 2 ex. rastande,
Varfågel 1 ex. rastande,
Svartkråka 1 ex. besökte oss även idag,
Stenknäck 1 ex. rastande.

RINGMÄRKNING
1 077 individer av 16 arter: Skärsnäppa 4, Ringduva 1, Gärdsmyg 8, Järnsparv 315, Rödhake 364, Ringtrast 2, Koltrast 53, Björktrast 5, Taltrast 34, Rödvingetrast 23, Gransångare 21, Kungsfågel 123, Stare 1, Bofink 105, Bergfink 16 och Grönsiska 2. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad: 1 258 ex. och i år: 2 062 ex.

KONTROLLER
En tysk kungsfågel och en belgisk rödhake. Inga egna kontroller.

UPPDRAGSARBETE-

ÖVRIGT
Så gick då äntligen tappen ur tunnan, och det med råge. Den näst högsta dagssumman i Nidingens historia noterades denna dag, då all den uppdämda flyttfågelsenergin plötsligt släpptes lös. För ovanlighetens skull var det inte rödhakarna som dominerade. Nej, det var i stället järnsparvarna som stod som spön i backen. Det nya dagrekordet på 411 ex. krossade det gamla som löd på 276. Dessutom en fin blandning av andra arter, samt två ringtrastar som grädde på moset. En hel del vassa observationer gjordes dessutom, vilket är anmärkningsvärt eftersom ingen av oss egentligen hade någon tid över till att spana. Under kvällen översvämmades ön av rastande fåglar, och eftersom väderprognosen för i morgon utlovar svaga ostvindar och mer dis är det nog dags att gå och dra sig nu

VID DATORN
Mikael Hake
Skrivet av: Nidingens fågelstation, Västra Frölunda 2015-04-10 21:15:00

Onsdag 8:e april

 

VÄDER
04:00 medelvind V 7 m/s, byvind 9 m/s, +6,0C, vattenstånd -15 cm.
08:00 medelvind NV 7 m/s, byvind 8 m/s, +6,2C, vattenstånd -11 cm.
15:00 medelvind NV 6 m/s, byvind 8 m/s, +8,0C, vattenstånd -12 cm.
18:00 medelvind NV 7 m/s, byvind 8 m/s, +7,9C, vattenstånd -18 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen upp 06:26 och ner 20:04.

PERSONAL
Mikael Hake, Anders Melin, Marianne Bäckwall och Michen Spook.

VERKSAMHET
24 nät 05:30-11:00. 40 burar (26 i Kausan, 8 på Playan och 6 vid Stora bryggan) 05:30-21:00. Fröfällan vid Fotogenboden 05:30-21:00.

OBSERVATIONER
TOPPSKARV som mest 11 1K-fåglar på Klockfotsrevet,
SKÄRSNÄPPA 300, ROSKARL 1 rastande,
RÖDBENA 2 av öns häckare har nu anlänt,
SÄDESÄRLA 1 av våra gamla hannar anlände under morgonen,
SVARTKRÅKA 1 ex. kom in från söder, rastade på Nordstranden en kort stund och flög sedan vidare mot nordost.

Amelin-2015-04-06-03087

RINGMÄRKNING
Skärsnäppa 4, Ängspiplärka 1, Skärpiplärka 1, Rödhake 4, Koltrast 1, Gransångare 3, Kungsfågel 2, Pilfink 1 och Bofink 9.
Summa: 26 individer av 9 arter.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad: 120 ex. och i år: 924 ex.

KONTROLLER
10 egna kontroller: Skärsnäppa 6, Skärpiplärka 2, Koltrast 1 och Rödhake 1.

UPPDRAGSARBETE
Gjort ytterligare en ny trätrall till duschutrymmet (1 timme).
Gräsklippning (1 timme).

BESÖKARE –

ÖVRIGT
Nej, proppen gick inte ur idag heller trots ganska goda yttre förutsättningar. Den tidiga våren har kommit av sig totalt när det gäller fågelsträcket. Det räcker liksom inte med att det är ganska höga temperaturer över landet övriga förutsättningar måste också vara goda längs den flygväg fåglarna följer. Så har fallet inte varit på ett bra tag, men kanske är det nu på väg att vända. Under de nästföljande dagarna väntas sydliga vindar, och på radarn kan man se att luftströmmen över Västeuropa nu är på väg att vända. Vi hoppas på det bästa och njuter av det fina vädret tills den stora massan väller in över oss.

VID DATORN
Mikael Hake
Skrivet av: Nidingens fågelstation, Västra Frölunda 2015-04-08 19:10:00