DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAG 21 MAJ 2024

VÄDER

Mandelmoln under morgonen. Gassande sol hela dagen. Kvällen avslutades med sol och måttliga vindar.

NEDERBÖRD: Kl. 08:00 0 mm under det senaste dygnet (08 igår till 08 idag).

MIN TEMP: + 12,9°C kl. 06:00 MAX TEMP: +23,4° kl. 14:00

02:00: O 7,5 m/s, byvind 10,6 m/s, +15,6°C, vattenstånd -14 cm.

08:00: O 7,2 m/s, byvind 9,0 m/s, +14,4°C vattenstånd -10 cm.

14:00: O 4,8 m/s, byvind 6,8 m/s, +23,4°C, vattenstånd -19 cm.

20:00: O 6,3 m/s, byvind 8,0 m/s, +19,9°C, vattenstånd -6 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

Solen gick upp 04:43 och ner 21:36.

 

PERSONAL

Består av Eva Åkesson, Maud Ygge, Marianne Ohlander, Iris Vannerlund, Lena Heidwall samt Josefina Pehrson (Trutstudier)

 VERKSAMHET

27 nät 03:45-12:15, 23 nät 12:15-12:45, 20 nät 13:15-14:30. 266nättimmar.

Inga burar användes idag.

OBSERVATIONER

Kustsnäppa: 1 rastade på hamnudden

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

26 fåglar av 11 arter

Lövsångare 2, Rörsångare 9, Kärrsångare 2, Härmsångare 4, Trädgårdssångare 1, Ärtsångare 1, Törnsångare 1, Koltrast 1, Grå Flugsnappare 3, Svartvit flugsnappare 1, Rödstjärt 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 924 och i år totalt 3176.

 

KONTROLLER

De två gråtrutar (med färgringar V.8HN och V.7HS) som fick GPS-loggar förra året fångades in för att samla in loggarna. De fick även varsin ny ljuslogger så att de kan fortsätta att samla in värdefulla data!

 UPPDRAGSARBETE

Gräsklippning 7 timmar

Totalt alla ytor, förutom några gångar plus nätgator

 ÖVRIGT

Efter dagens kurs i gräsklippning önskar deltagarna en förnyelse av kursmaterialet.

Bensinen slut om inte den genom skinniga dunken i brandskulet innehåller gräsklippare bensin.

Slutar inte ”lampan” lysa snart hela dagarna blir det ringmärkarstrejk. Varslet sköts dock fram efter några trevliga kvällstimmar.

Flagan är på plats, Båtföraren till två övernatts gäster Nidingens vänners stod för detta jobb. Stefan var ute under dagen och förberedde vissa saker inför 400 års jubileet. Bl. annat blev en vepa uppsatt på toans vägg.

De två gråtrutarna som nämns under kontroller ovan markerar starten på årets märkning med sändare och loggar. Det projekt som startades under förra året, med silltrut, gråtrut, tobisgrissla och tretåig mås som fokusarter, kommer det att fortsätta spinnas vidare på. Silltrutar och gråtrutar som fick GPS-loggar eller ljusloggar förra året ska nu fångas in på nytt för att samla in loggarna. Nya ljusloggar och GPS-sändare ska dessutom sättas på fler individer. Detta arbete kommer pågå under de närmaste tre veckorna samt under en vecka i månadsskiftet juni-juli. /Josefina

Dagboken sammanställd av

Eva Åkesson