Tisdag 10 MARS

VÄDER Vinden S – SV, soligt och blåsigt vridande mot nord under kvällen.
06:00 S, hastighet 14 m/s, byvind 17 m/s +4,3 C, vattenstånd -3 cm. 11:00 SV, hastighet 9 m/s, byvind 12 m/s +5,8 C vattenstånd +12 cm 20:00 SV, hastighet 8 m/s, byvind 13 m/s +5.4 C, vattenstånd +21 cm Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL Anders Melin Lasse Hellberg och Thomas Karlsson.

VERKSAMHET Fortsatt iordningställning av fågelstationen. Nätfångst

OBSERVATIONER Ett par fina havssulor kom ganska nära ön

RINGMÄRKNING 4 ex av 3 arter. Gärdsmyg 2, järnsparv 1, bofink 1 Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 41 ex och i år 41 ex.

UPPDRAGSARBETE Tillverkning av grind. 5 tim BESÖKARE Endast personer anslutna till fågelstationens verksamhet, alltså 3 personer.

ÖVRIGT Bränt gräs innanför murarna. Börjat göra en ny grind i muren vid gula huset.

VID DATORN Anders Melin

Måndag 9 MARS

VÄDER Vinden NV, soligt och blåsigt avtagande vind framemot eftermiddagen.
06:00 NV, hastighet 6 m/s, byvind 10 m/s +3,9 C, vattenstånd +8 cm. 11:00 V, hastighet 5 m/s, byvind 6 m/s +5,6 C vattenstånd +11 cm 18:00 SV, hastighet 3 m/s, byvind 3 m/s +5.8 C, vattenstånd +7 cm Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL Anders Melin Lasse Hellberg och Thomas Karlsson.

VERKSAMHET Fortsatt iordningställning av fågelstationen. Nätfångst

OBSERVATIONER 380 ejdrar vid ostudden

RINGMÄRKNING 12 ex av 6 arter. Gärdsmyg 4, rödhake 1, koltrast 2, blåmes 1, bofink 3, grönfink 1 Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 37 ex och i år 37 ex.

UPPDRAGSARBETE Satt fast tvättstället i duschrummet. 1 tim Färdigrensning vid stora bryggan 1 tim. Återställning av nerrasade murar. 6 tim

BESÖKARE Endast personer anslutna till fågelstationens verksamhet, alltså 3 personer.

ÖVRIGT Jämnat till och fyllt i håligheter på stigen till kruthuset. Tagit av trasiga hjul på transportkärran och skottkärran för transport in till land och lagning. Thomas fortsatt och gjort klar reparation av nerrasad mur vid gula huset.

VID DATORN Anders Melin

Söndag 8 MARS

VÄDER Blåsigt som igår, men nu tittar solen fram på förmiddagen 05:00 S, hastighet 11 m/s, byvind 14 m/s+4,4 C, vattenstånd +14 cm. 11:00 S, hastighet 9 m/s, byvind 11 m/s vattenstånd +10 cm
18:00 S, hastighet 8 m/s, byvind 9 m/s +4.8 C, vattenstånd +3 cm Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL Anders Melin Lasse Hellberg och Thomas Karlsson.

VERKSAMHET Fortsatt iordningställning av fågelstationen. Nätfångst

OBSERVATIONER 40 sångsvanar drog mot NO

RINGMÄRKNING 14 ex av 6 arter. Gärdsmyg 2, rödhake 2, blåmes 2, koltrast 6, järnsparv 1, bofink 1 Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 25 ex och i år 25 ex. UPPDRAGSARBETE Rensning vid stora bryggan 4 tim. Återställning av nerrasade murar. 6 tim

BESÖKARE Endast personer anslutna till fågelstationens verksamhet, alltså 3 personer.

ÖVRIGT Rensat under nätgatorna vid kruthuset. Hittade mycket skräp och en död säl i botten Påbörjat rensning av sten och tång vid stora bryggan Thomas fortsatt med reparation av nerrasade murar.

VID DATORN Anders Melin

Lördag 7 MARS

VÄDER

Blåsigt disigt dimma
05:00 S, hastighet 11 m/s, byvind 13 m/s +4,0 C, vattenstånd -1 cm. 11:00 S, hastighet 13 m/s, byvind 17 m/s vattenstånd +21 cm
18:00 S, hastighet 8 m/s, byvind 10 m/s +4.6 C, vattenstånd +21 cm Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL Anders Melin Lasse Hellberg och Thomas Karlsson.

VERKSAMHET Fortsatt iordningställning av fågelstationen. Nätfångst

OBSERVATIONER Inget speciellt.

RINGMÄRKNING 3 ex av 3 arter. rödhake 1, koltrast 1, sävsparv 1 Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 11 ex och i år 11 ex.

UPPDRAGSARBETE Fortsatt med reparation av stora bryggan 10 tim. Återställt nerrasade murar. BESÖKARE Endast personer anslutna till fågelstationens verksamhet, alltså 3 personer.

ÖVRIGT Hände inte så mycket utöver bryggreparationen som avslutades idag. Thomas började reparera nerrasade murar.

VID DATORN Anders Melin

Fredag 6 MARS

VÄDER

Lätta regnskurar tidigt på morgonen, blåsigt och dis till 11-tiden då solen började titta fram
04:00 SV, hastighet 10 m/s, byvind 12 m/s, +4,0 C, vattenstånd -6 cm.
11:00 V, hastighet 6 m/s, byvind 9 m/s +4,4 C, vattenstånd -7 cm 18:00 V, hastighet 3 m/s, byvind 5 m/s +4.6 C, vattenstånd -12 cm Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Anders Melin Lasse Hellberg och Thomas Karlsson.

VERKSAMHET
Fortsatt iordningställning av fågelstationen. Nätfångst

OBSERVATIONER
SKÄRSNÄPPA Ca 25 ex på olika ställen runt ön TRETÅIG MÅS 10 ad besökte sina boplatser samt ytterligare ett utanför i vattnet.

RINGMÄRKNING
6 ex av 3 arter. gärdsmyg 1, järnsparv 1, koltrast 4 Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 8 ex och i år 8 ex.

UPPDRAGSARBETE
Startat med provisorisk reparation av stora bryggan. BESÖKARE Endast personer anslutna till fågelstationens verksamhet, alltså 3 personer. ÖVRIGT Hände inte så mycket utöver bryggreparationen som pågått hela dagen.

VID DATORN Anders Melin

TORSDAG 5 MARS

VÄDER
Solig och fin dag lätta vindar
13:00: NV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +3,0 C, vattenstånd -4 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Anders Melin Lasse Hellberg och Thomas Karlsson. Vi anlände till Nidingen vid 11-tiden. Morgan körde båten och Uno Unger var med som observatör Morgan och Uno lämnade ön vid 13-tiden.

VERKSAMHET
Säsongsstart för fågelstationen. Iordningställning av samtliga 26 nätplatser. 20 nät användes för fångst under tiden 13:00-16:00.

OBSERVATIONER
SPARVHÖK 1 ex rastade på ön och fångades till slut. SKÄRSNÄPPA Ca 25 ex på olika ställen runt ön
TRETÅIG MÅS 10 ad besökte sina boplatser

RINGMÄRKNING
2 ex av 2 arter. Sparvhök 1, bofink 1
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2 ex och i år 2 ex.

UPPDRAGSARBETE
Felsökt och satt på vatten och värme. Fick igång allt efter ett par timmar.

BESÖKARE
Endast personer anslutna till fågelstationens verksamhet, alltså 5 personer.

ÖVRIGT
Så var det dags för 2015års säsongsstart. Båten låg fint i hemmahamnen Vässingsö, lite lätt iskörning innan vi kom ut till öppet vatten. Havet var ganska lugnt. Härligt att åter få komma
iland på Nidingen, där mycket var olikt delar av bryggan hade försvunnit och resterande delar var lite skeva. Mycket sten kastats upp ända till båtvagnen på slipen. Driftranden hade gått högt upp
och spolat bort nästan alla tobisholkar. Vid kruthuset hade driftranden gått nästan upp till huset.

VID DATORN
Anders Melin