Torsdag den 6 augusti

VÄDERÄnnu en högsommardag med måttliga SO-vindar. Mestadels helt klar.

02:00: Medelvind SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +16,9°C, vattenstånd +5 cm
05:00: Medelvind SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +17,3°C, vattenstånd -2 cm
08:00: Medelvind SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +16,8°C, vattenstånd -4 cm
11:00: Medelvind S 6 m/s, byvind 7 m/s, +18,3°C, vattenstånd +2 cm
14:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 5 m/s, +18,9°C, vattenstånd -1 cm
17:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 6 m/s, +19,5°C, vattenstånd -8 cm
23:00: Medelvind SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +19,1°C, vattenstånd +4 cm
Väderdata från SMHI. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 05:21 och ner 21:14.

PERSONAL
Dennis Kraft, Inger Svensson och Jan Nordberg.

VERKSAMHET
Fångst med 27 burar i Kausan och 14 på playan 04:00-22:00 samt 21 nät 04:30-19:00. Lite silltrutsavläsning och lite registrerande och justerande i Ringmärkningssystemet.

OBSERVATIONER
Vattenrall En hördes NO Fotogenboden och en liten unge hittades vid Kausan. Inga rallar har hörts eller setts i närheten. Oklart om den hamnat där av våda eller om det fanns bo i närheten som den krupit ur.
Större strandpipare en flock om cirka 40 ex stod på Hamnudden under dagen.
Ljungpipare en rastade på Playan.
Kustpipare en rastande fågel sedd på Playan.
Kustsnäppa två rastade på Hamnudden.
Myrspov två rastande under dagen.
Småspov två rastande.
Tretåig mås idag har enbart en adult fågel setts då den en stund satt i ett bo på sjömärket.
Fisktärna två vuxna fåglar och årets unge, som nu är flygg, håller till ute på Västudden.

RINGMÄRKNING
15 individer av 7 arter:
Större strandpipare 1, Kärrsnäppa 9, Myrspov 1, skärpiplärka 1, Sädesärla 1, Lövsångare 1 och Hämpling 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 77 och i år 5 695.

KONTROLLER
Egna kontroller idag av Strandskata 1, Större strandpipare 1 och Skärpiplärka 1. Vidare fältavläsning av 2 silltrutar och återfanns rester av en död.

UPPDRAGSARBETE
Besöksguidningar, 2 timmar gräsklippning och trimning 5,5 timmar..

ÖVRIGT
Stefan var ute och hämtade sina två övernattare och hade samtidigt med sig fyra nya som stannar till i morgon och fyra dagsbesökare. Dessutom hade vi idag besök av elva båtar med sammanlagt 33 personer.
Nu är det högsäsong för kålfjärilar. De flyger i stora flockar och ger ett mycket lekfullt intryck. Det är åtskilliga hundra exemplar som ses.


Dagens överraskning var den lilla vattenrallsunge som Inger mötte på väg upp från burarna i Kausan, strax nedanför gästtoaletten. Det var en liten krabat som knappast kan ha varit mer än några dagar gammal. De märkliga är att vi inte har hört och än mindre sett någon rall i området. Första tanken var att någon mås eller trut norpat den och sedan tappat den. Men det verkade också lite konstigt att inte ett så litet byte skulle kunna hanteras, Ulrika meddelade att det tidigare hörts Vattenrall i samma område så mest troligt är väl då att dessa tillbakadragna fåglar har häckat i området och kläckt fram denna unge. Förhoppningsvis finns de i närheten och håller viss kontroll på den lille.

VID DATORN
Dennis Kraft

 • KanadagåsBranta canadensis 3 ex. Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • VattenrallRallus aquaticus 2 ex. Stationär (En hördes NO Fotogenboden och en liten unge hittades vid Kausan. Inga rallar hördes eller sågs i närheten. Oklart om den hamnat där av våda eller om det fanns bo i närheten som den krupit ur.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 40 ex. Stationär (Minst, 39 ex sågs i en flock ute på Hamnudden.)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 1 ex. Ringmärkt
 • LjungpiparePluvialis apricaria 1 ex. Rastande
 • KustpiparePluvialis squatarola 1 ex. Rastande
 • KustsnäppaCalidris canutus 2 Adult Rastande (Stog ute på Hamnudden.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 30 ex. Rastande (Cirka.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 9 ex. Ringmärkt
 • MyrspovLimosa lapponica 1 ex. Ringmärkt
 • MyrspovLimosa lapponica 2 ex. Rastande
 • SmåspovNumenius phaeopus 2 ex. Rastande
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 2 ex. Rastande
 • RödbenaTringa totanus Noterad Rastande
 • RoskarlArenaria interpres 5 ex. Rastande
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 1 1K Rastande
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla 1 Adult Stationär (Endast en adult fågel sedd idag.)
 • FisktärnaSterna hirundo 3 ex. Stationär (Två gamla och en unge som nu kan flyga. De stod ute på Västudden.)
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 3 ex. Rastande
 • TobisgrisslaCepphus grylle 2 ex. Stationär
 • TamduvaColumba livia (domest.) 1 ex. Rastande
 • TornseglareApus apus 1 ex. Förbiflygande
 • LadusvalaHirundo rustica 1 ex. Förbiflygande
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 1 ex. Ringmärkt
 • SädesärlaMotacilla alba 1 ex. Ringmärkt
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 1 ex. Rastande
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 1 ex. Ringmärkt
 • HämplingCarduelis cannabina 1 ex. Ringmärkt
 • HämplingCarduelis cannabina 1 ex. Stationär

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *