Torsdag 11 juni

VÄDER
I gryningen molnfritt men efter hand drev en del sommarmoln in västerifrån. Under eftermiddagen återigen klarnande och en hel del solsken. Ganska god sikt.
02:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 12 m/s, +12,3°C, vattenstånd 0 cm
05:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 13 m/s, +12,0°C, vattenstånd -6 cm
08:00: Medelvind V 7 m/s, byvind 10 m/s, +12,4°C, vattenstånd -19 cm
11:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +13,8°C, vattenstånd -22 cm
14:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +14,7°C, vattenstånd -14 cm
17:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 6 m/s, +14,9°C, vattenstånd -8 cm
20:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 6 m/s, +14,3°C, vattenstånd -14 cm
23:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +13,7°C, vattenstånd -16 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 04:20 och ner 22:05.

PERSONAL
Henrik Bergendal och Uno Unger.

VERKSAMHET
Nätfångst med 12 nät 04:30-08:00 och 14 nät 08:00-11:00. Ingen burfångst. Pullmärkning av tretåig mås på Rissastenen samt bokontroll och märkning av tobisgrisslor.

OBSERVATIONER:
VATTERALL Den spelande hanen hördes omväxlande i slånbuskagen vid nätplatserna 5, 6 och 13.
SKÄRSNÄPPA Minst 6 ex sågs födosökande i Kausan och på Hamnudden under eftermiddagen och kvällen.
KÄRRSNÄPPA Även idag födosökte en 2K-fågel i Kausan under kvällen.
TRETÅIG MÅS Relativt dåligt häckningsresultat i år. Totalt har 39 par påbörjat häckning varav 22 på gamla fyrarna och 17 på Rissastenens sjömärke. Efter dagens ringmärkning kan konstateras att 19 ungar har märkts, 5 relativt nykläckta ungar har ännu inte märkts och 16 ägg kan fortfarande kläckas.

RINGMÄRKNING
16 individer av 4 arter:
Tretåig mås 3 pulli, tobisgrissla 11 (2 ad + 9 pulli), ärtsångare 1 och brunsiska 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 82 och i år 4 347.

KONTROLLER
En främmande kontroll gjordes nära öster om Rissastenen, där en färgringmärkt adult silltrut ( orange ring med inskriptionen VV5T) satt på en sten.
En av fågelstationens förra året ringmärkta boungar (MFZ) satt en stund på labbtaket. Vid bokontroll och märkning av tobisgrissla kontrollerades en 15-åring och en 20-åring.
Av de 6 skärsnäpporna som ännu är kvar avlästes Gu/Mg Me/Sv och den flaggmärkta ACM.
Dessutom en kortidskontroll av en gransångare märkt i förrgår.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Idag kom endast en privatbåt ut till Nidingen. Det var Nordkap med kapten Jerker. Vi bjöd på kaffe och Henriks välsmakande kladdkaka och i gengäld bjöd Jerker på gamla historier om fyrfolket och öns historia.

VID DATORN
Uno Unger

 • StorskarvPhalacrocorax carbo 70 ex. Stationär (Ca 70 ex.)
 • KanadagåsBranta canadensis Noterad Stationär (En ev. blivande ruggflock på 11 ex. De låg vid SO-udden under morgonen. Dessutom sågs som vanligt öns häckfåglar med bl.a. Västuddens unge)
 • GravandTadorna tadorna Noterad Pulli/nyligen flygga ungar (Paret i Kausan har kvar sina 4 ungar.)
 • GräsandAnas platyrhynchos 1 ex. Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Pulli/nyligen flygga ungar (Kullen med 6 ungar kvar i Kausan under dagen men innan dagen var slut hade en unge försvunnit, trots uppvaktning av minst 12 adulta honor.)
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • VattenrallRallus aquaticus 1 ex. Stationär (Den spelande hanen hördes omväxlande i slånbuskagen vid nätplatserna 5, 6 och 13.)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla 3 Pulli Ringmärkt
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Bo, ägg/ungar (Bokontroll och färgringmärkning av ungar på Rissastenens sjömärke gav på västra sidan endast 3 märkta ungar i 3 olika bon, ett bo med 2 små ungar och två bon med sammanlagt 3 ägg samt på östra sidan endast en liten unge i ett bo. Relativt dåligt häckningsresultat i år. Totalt har 39 par påbörjat häckning varav 22 på gamla fyrarna och 17 på Rissastenens sjömärke. Efter dagens ringmärkning kan konstateras att 19 ungar har märkts, 5 relativt nykläckta ungar har ännu inte märkts och 16 ägg kan fortfarande kläckas.)
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 3 ex. Sträckande SV
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 5 ex. Stationär (Minst 5 ex.)
 • FisktärnaSterna hirundo 1 ex. Stationär
 • SilvertärnaSterna paradisaea 6 ex. Stationär (Minst 6 ex i en omkringflygande flock varav en 2K-fågel.)
 • SillgrisslaUria aalge 1 ex. Stationär (Den sågs under morgonen utanför stranden vid Västra rännan på nordsidan av ön.)

 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Bo, ägg/ungar (9 boungar i 5 bon ringmärktes. Dessutom nymärktes en ad och kontrollerades 2 ad som visade sig vara 15 resp. 20 år gamla.)
 • TobisgrisslaCepphus grylle 11 ex. Ringmärkt
 • SkärsnäppaCalidris maritima 6 ex. Stationär (De sågs företrädesvis födosökande i Kausan och på Hamnudden. Bl.a. sågs ACM, Gu/Mg Me/Sv och en omärkt i Kausan.)

 • KärrsnäppaCalidris alpina 1 ex. Rastande (Samma fågel som födosökte i Kausan under gårdagen sågs där även idag.)
 • RödbenaTringa totanus 16 Adult Pulli/nyligen flygga ungar (4 par varnar för ungar varav 3 mellan Stora bryggan och Västudden samt ett par vid Kruthuset. Ytterligare ett icke varnande par på NV-delen av Västudden och en löst sammanhållen flock på 6 ex på Playan. Dessutom sågs en dununge innerst i Kausan.)
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • KoltrastTurdus merula Noterad Stationär
 • ÄrtsångareSylvia curruca 1 2K Rastande (Ringmärktes.)
 • ÄrtsångareSylvia curruca 1 ex. Ringmärkt
 • GråkråkaCorvus corone cornix 2 ex. Stationär (De gjorde ett kort besök mitt på dagen.)
 • StareSturnus vulgaris 2 ex. Rastande (De sågs flygande runt i fyrområdet och utgjordes troligen av årsungar.)
 • Gråsiska, underarten cabaretCarduelis flammea cabaret 1 2K Hona Rastande (En 2K hona med inaktiv ruvfläck, ringmärktes.)
 • Gråsiska, underarten cabaretCarduelis flammea cabaret 1 ex. Ringmärkt
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Rastande (En egen korttidskontroll.)

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *