Onsdag 20 maj

VÄDER
Kall frisk vind från SV och mörka skurar över havet på morgonen. Uppklarnande på f.m. och sedan blev vädret bättre o bättre under hela dagen. På kvällen svag vindIMG_5307

03:00: Medelvind SV 10 m/s, byvind 13 m/s, +9.8°C vattenstånd +12 cm
06:00: Medelvind SV 9 m/s, byvind 11 m/s, +9.6°C vattenstånd + 13 cm
09.00: Medelvind S 7 m/s, byvind 10 m/s, +10.4°C, vattenstånd +17 cm
13.00: Medelvind S 8 m/s, byvind 10 m/s, +10.5°C, vattenstånd +3 cm
16.00: Medelvind S 6 m/s, byvind 9 m/s, +12°C, vattenstånd – 5 cm
22.00: Medelvind S 5 m/s, byvind 5 m/s, + 10,1°C, vattenstånd -4 cm

Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen upp 04:46 och ner 21:33

PERSONAL
Tommy Järås , Per Arne Lindgren och Anders Melin.

VERKSAMHET
Nät: 22 st 4:00-12:00 samt 13 nät 18:15-20:45
Burar i kausan: 23 st 4:00 -21:00. Burar playan: 8 st 4:00-21:00
Avläsning av diverse färgmärkta häckfåglar.

OBSERVATIONER:
Svärta 4 flög västerut strax söder om ön.
Prutgås 1ex, landade troligen utanför nordstranden norr om dammen.
Pilgrimsfalk 1 skrämdes ofrivilligt upp i Kausan när den satt på ett byte. Falken tog med sig bytet.
Ringduva 2 rastande utanför strandoxeln på kvällen och en sågs på morgonen.
Nattskärra 1 spelade en stund vid 22:30 någonstans från nordstranden norr hönshuset.
Säsongens första kärrsångare och törnskator
Ärtsångare 34 ringmärkta är ett högt antal för stationen. Fjärde högsta sedan starten.
RINGMÄRKNING
71 individer av 13 arter:
Skärsnäppa 6, Kärrsnäppa 1, Gråtrut 1, Rödstjärt 2, Rörsångare 1, Kärrsångare 2, Ärtsångare 34, Törnsångare 3, , Svarthätta 2, Gransångare 1, Lövsångare 12, Törnskata 5 samt Sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 646 och i år 4 092.

KONTROLLER
Totalt 18 skärsnäppor kontrollerades idag och den äldsta var 14 år.
Tre fiskmåsar avlästes varav den äldsta var 20 år. Den pullmärktes alltså 1995.
Ytterligare en fjolårsunge av tretåigmås kunde avläsas. Den var född i nedre fönster västerut på östra gamla fyren. Detta är andra gången som en fjolårsunge blir avläst på ön. Utan färgringarna vi började med förra året hade det blivit svårt att läsa denna individ.
Fem silltrutar med färgringar avlästes också. Tre var märkta 2012 och två 2013. Tre av dessa fem är tidigare bland annat avlästa i Agadir i Marocko.
Övriga kontroller var tre skärpiplärkor och en sädesärla.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning 2 tim och dassjustering av fotpallen och toaletten 2 tim.

ÖVRIGT
I går dominerade trädgårdssångare i fångsten. En art som kommer till oss från sydväst. I dag blev det inte en trädgårdssångare utan ärtsångare och törnskata dominerade med höga antal för ön. Båda dessa arter kommer från sydost. Även kärrsångare kommer från sydost, så dagens fångst hade kraftig övervikt för sydostflyttare . Kanske det kraftiga högtrycket med höga temperaturer ner i sydosteuropa ligger bakom detta?

VID DATORN
Tommy Järås.

20 maj

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *