DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAG 6 SEPTEMBER 2023

VÄDER:

Fortsatt högtryck. Svaga vindar som bara tillfälligtvis ökade till måttliga och tidvis var det helt lugnt och havet låg stilla. Mulet under morgonen men fram på dagen uppklarnande och solen bröt igenom. Disigt främst under morgonen viss siktbegränsning större delen av dagen.

Nederbörd kl. 08: Ingen senaste dygnet.

Min temp: +16,3°C kl. 1007. Max temp: +18,4°C kl. 17.

02:00: SV 2,2 m/s, byvind 4,8 m/s, +17,0°C, vattenstånd +12 cm.

08:00: O 2,0 m/s, byvind 3,3 m/s, +16,6°C, vattenstånd +2 cm.

14:00: SO 6,5 m/s, byvind 3,6 m/s, +4,6°C, vattenstånd +4cm.

20:00: N 2,6 m/s, byvind 3,5 m/s, +17,7°C, vattenstånd -2 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:25 och ner 19:55.

 

PERSONAL:
Dennis Kraft, Åke Pettersson, Stefan Adolfsson och Eva Mattsson.

VERKSAMHET:

Nätfångst med 27 nät 05:15-07:00, 30 nät 07:00-13:45 och 26 nät 13:45-16:15 totalt 311 nättimmar.

Inga andra fångstinsatser.

OBSERVATIONER:

KRICKA: Fyra rastade på Västudden.

NATTSKÄRRA: En rastande idag som fastnade i ett av våra nät.

LJUNGPUIPARE: Fem rastande idag.

FISKMÅS: Fem årsungar besökte ön och deltog i flygmyrekalaset.

GRÅHÄGER: Två på ön idag. Den tillkommande stod en stund på Klockfotsrevet medan vår ordinarie häger mest höll till på Västudden.

HAVSÖRN: Tre på besök idag varav två troligen årsungar och en lite äldre men ej i helt adult dräkt. Två av örnarna stod samtidigt ute på Klockfotsrevet som i stort sett tömdes på skarvar när örnarna kom dit.

STÖRRE HACKSPETT: En årsunge fångades och ringmärktes. Den sågs sedan flera gånger under dagen.

HUSSVALA: Inga observerade idag. Har de nu lämnat oss för gott?

JÄRNSPARV: Höstens första idag.

FORSÄRLA: En noterad idag.

TUMLARE: Tre sågs norr om ön.

GRÅSÄL: Tillsammans med ett tiotal knubbsälar låg idag en gråsäl vid Klockfotsrevet.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING:

89 fågel av 14 arter.

Nattskärra 1, större hackspett 1, lövsångare 27, gransångare 2, svarthätta 3, trädgårdssångare 3, ärtsångare 1, grå flugsnappare 3, rödhake 15, svartvit flugsnappare 3, rödstjärt 20, stenskvätta 2, järnsparv 7 och trädpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 108 och i år totalt 6 099.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

KONTROLLER

En egen korttidskontroll av en skärpiplärka.

 

UPPDRAGSARBETE:

Fortsatt arbete med undanplockning av bräder, lite toalettskötsel, sopdestruktion och guidning av dagens besökare.

ÖVRIGT

Tre däggdjursarter idag är det inte ofta vi har haft här på Nidingen. Idag fick de alltid närvarande knubbsälarna och de från och till sedda tumlarna sällskap av en GRÅSÄL. Det är inte ofta denna art ses här och det är första gången i år.

Tre var också antalet havsörnar som besökte oss idag. Helt säker är jag inte men det kan vara det högsta antalet vi sett härute under en och samma dag.

Två båtar på besök idag. I den ena kom Emil från Bua. Han hade varit ute och fiskat makrill efter skolan och dragit upp 50 stycken. Denne unge fiskare var generös och lämnade fem av dessa till oss och de blev sedan basen i vår middag.

Det lugna och disiga vädret bådade gott för fågelfångsten. Vi hade nog hoppats på än mer nätfångst men 89 märkta fåglar får ända vara ok med tanke på det magra resultatet tidigare i veckan.

Sopdestruktionen idag genomfördes i ett nytt eldkärl som stått i reserv under många år. Det förra är nu helt sönderrostat och får vandra vidare till eldkärlens sälla jaktmarker.

SAMMANSTÄLLD AV

Dennis Kraft

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *